Beroep geofysicus

Geofysici bestuderen de fysieke kenmerken van de aarde en passen fysieke metingen toe op geologische situaties. Geofysici gebruiken de beginselen van de zwaartekracht, de seismische activiteit en de elektromagnetica om de structuur en de samenstelling van de aarde te bepalen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Geologie

  Vaste aarde, steensoorten, structuren en processen waarbij deze worden gewijzigd.

 • Seismische meettechnieken

  Het scala aan technieken voor seismische metingen en gegevensverwerking. Twee- of driedimensionale seismische kartering. 

 • Natuurkunde

  De natuurwetenschap wat betreft de studie van materiaal, beweging, energie, krachten en aanverwante begrippen.

Vaardigheden

 • Geofysische ondersteuning geven

  Een grote verscheidenheid aan geofysische ondersteuning bieden, begeleiding bieden en specifiek technisch advies geven.

 • Technische rapporten opstellen

  Technische verslagen opstellen waarin de resultaten en processen van wetenschappelijk of technisch onderzoek worden beschreven of de vooruitgang wordt beoordeeld. Deze verslagen helpen onderzoekers om recente bevindingen te actualiseren.

 • Een computer gebruiken

  Gebruiken van computerapparatuur of digitale apparaten om de kwaliteitscontrole, het gegevensbeheer en de communicatie te vergemakkelijken. De instructies van een computerprogramma volgen, computerbestanden of documenten aanmaken.

 • Seismisch onderzoek documenteren

  Documenten en werklogboeken samenstellen, grafieken en verslagen opstellen.

 • Seismische apparatuur bedienen

  Verplaats seismische apparatuur naar andere locaties; gebruik seisometers; observeer opname-apparatuur om storingen en onregelmatigheden te detecteren; verwerk en interpreteer de seismische gegevens zowel in 2D als in 3D.

 • Seismische apparatuur ontwerpen

  Seismische apparatuur ontwikkelen, uitproberen, afstellen en herstellen.

Optionele kennis en vaardigheden

elektronica potentiële olieopbrengst beoordelen elektrotechniek geofysische metingen uitvoeren met behulp elektromagnetische apparatuur zwaartekrachtmetingen uitvoeren problemen kritisch behandelen reservoirvolumes meten geofysische metingen uitvoeren met behulp van elektriciteit archeologie potentiële gasopbrengst beoordelen

Source: Sisyphus ODB