Beroep geograaf

Geografen zijn wetenschappers die sociale en fysische geografie bestuderen. Afhankelijk van hun specialisatie bestuderen zij de politieke, economische en culturele aspecten van de mensheid binnen de sociale geografie. Daarnaast bestuderen zij landformaties, bodems, natuurlijke grenzen en waterstromen in de fysische geografie.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie

  De theoretische methodologie die wordt gebruikt in wetenschappelijk onderzoek, bestaande in het uitvoeren van achtergrondonderzoek, het opstellen van een hypothese, het testen van die hypothese, het analyseren van gegevens en het formuleren van slotconclusies.

 • Geografische informatiesystemen

  De instrumenten voor geografische kartering en plaatsbepaling, waaronder GPS (wereldwijd plaatsbepalingssysteem), GIS (geografische informatiesystemen) en teledetectie.

 • Geografie

  De wetenschappelijke discipline die het land, de verschijnselen, kenmerken en bewoners van de aarde bestudeert. Dit domein probeert inzicht te krijgen in de natuurlijke en door de mens veroorzaakte complexiteit van de aarde.

 • Wetenschappelijke modelvorming

  Wetenschappelijke activiteit bestaande in het selecteren van de relevante aspecten van een situatie en gericht op het weergeven van fysieke processen, empirische objecten en verschijnselen om een beter begrip, visualisatie of kwantificering mogelijk te maken, alsook een simulatie die laat zien hoe dit specifieke subject zich onder bepaalde omstandigheden zou gedragen.

 • Statistiek

  De studie van statistische theorie, methoden en praktijken zoals verzameling, organisatie, analyse, interpretatie en presentatie van gegevens. Het heeft betrekking op alle aspecten van gegevens, met inbegrip van de planning van de gegevensverzameling wat betreft het ontwerp van enquêtes en experimenten om werkgerelateerde activiteiten te voorspellen en te plannen.

Vaardigheden

 • Openbare onderzoeken uitvoeren

  De procedures van een openbare enquête uitvoeren van de oorspronkelijke formulering en samenstelling van de vragen, de doelgroep identificeren, de methode van de enquête beheren, de verwerking van de verkregen gegevens beheren en de resultaten analyseren.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Technieken toepassen voor statistische analyses

  Gebruiksmodellen (beschrijvende of inferentiestatistieken) en technieken (datamining of machinaal leren) voor statistische analyse en ICT-instrumenten om gegevens te analyseren, correlaties en verwachte trends aan het licht te brengen.

 • Wetenschappelijke methoden toepassen

  Toepassing van wetenschappelijke methoden en technieken om verschijnselen te onderzoeken, door het verwerven van nieuwe kennis of het corrigeren en integreren van eerdere kennis.

 • Geografische informatiesystemen gebruiken

  Werken met computersystemen zoals geografische informatiesystemen (GIS).

 • Gegevens verzamelen met GPS

  Verzamelen van gegevens in het veld met behulp van GPS-apparaten (Global Positioning System).

 • Trends in geografische gegevens vinden

  Analyseren van geografische gegevens om verbanden en trends zoals de bevolkingsdichtheid.

Optionele kennis en vaardigheden

teledetectietechnieken fotogrammetrie gis-rapporten maken cartografie themakaarten maken stedelijke planning radarbeelden bestuderen milieugegevens analyseren computergraphics ontwerpen kaarten op maat ontwerpen luchtfoto’s bestuderen technische expertise leveren landmeting milieuwetgeving ecologie kaartgegevens verzamelen geologie focusgroepen interviewen klimatologie wetenschappelijke verhandelingen schrijven teledetectieapparatuur bedienen digitale cartografie toepassen onderzoeksvoorstellen schrijven veldwerk uitvoeren wetenschappelijke theorieën ontwikkelen aardrijkskunde onderwijzen

Source: Sisyphus ODB