Beroep Geograaf

Een geograaf bekijkt de relatie en interactie tussen mensen en hun natuurlijke omgeving en doet wetenschappelijk onderzoek naar processen op en in de aarde. Een geograaf houdt zich daarnaast bezig met de origine en evolutie van samenlevingen. Hij of zij bestudeert de wisselwerking van de aarde met de atmosfeer en het klimaat en de waterhuishouding. Een geograaf maakt analyses en stelt onderzoeksrapporten op ten behoeve van de opdrachtgever of als input voor wetenschappelijke artikelen.

Geograaf: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken geograaf

 • Onderzoek doen naar de oorsprong en ontwikkeling van samenlevingen.
 • Observeren en onderzoeken van de interacties tussen mensen en hun natuurlijke omgeving.
 • Bestuderen van fysische en klimatologische aspecten en processen op aarde.
 • Gebruik maken van wetenschappelijke modellen en methoden.
 • Bestuderen van vakliteratuur.
 • Opstellen van onderzoeksvragen.
 • Schrijven en publiceren van onderzoeksrapportages.

Gerelateerde beroepen onderzoek, advisering

 • Bacterioloog
 • Belastingconsulent
 • Bioloog
 • Biotechnoloog
 • Chemicus
 • Civiel ingenieur (wo)
 • Clinical research associate (cra)
 • Epidemioloog
 • Fysicus, klinisch fysicus, gezondheidsfysicus
 • Geoloog, geofysicus
 • Hoofd afdeling R & D
 • Ingenieur (hbo), anders
 • Klimatoloog
 • Klinisch perfusionist
 • Metallurg
 • Meteorologisch technicus
 • Meteoroloog
 • Milieu-inspecteur
 • Milieuadviseur
 • Natuurwetenschapper, anders
 • Sociale wetenschapper, overige gebieden
 • Socioloog, antropoloog of verwant gebied
 • Weervrouw/man
 • Werktuigbouwkundig Ingenieur

Source: Sisyphus ODB