Beroep geotechnisch ingenieur mijnbouw

Geotechnisch ingenieurs in de mijnbouw voeren technische, hydrologische en geologische tests en analyses uit ter verbetering van de veiligheid en de efficiëntie van de winning van delfstoffen. Zij houden toezicht op het verzamelen van monsters en het doen van metingen met behulp van geotechnische onderzoeksmethoden en -technieken. Zij modelleren het mechanische gedrag van de rotsmassa en dragen bij aan het ontwerp van de mijngeometrie.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Geologie

  Vaste aarde, steensoorten, structuren en processen waarbij deze worden gewijzigd.

 • Impact van geologische factoren op mijnbouwactiviteiten

  Bekend zijn met de effecten van onder meer breuken en bewegingen van gesteente die als geologische factoren van invloed zijn op mijnbouwactiviteiten.

Vaardigheden

 • Technische rapporten opstellen

  Technische verslagen opstellen waarin de resultaten en processen van wetenschappelijk of technisch onderzoek worden beschreven of de vooruitgang wordt beoordeeld. Deze verslagen helpen onderzoekers om recente bevindingen te actualiseren.

 • Toezicht houden op personeel

  Toezicht houden op de selectie, de opleiding, de prestaties en de motivatie van het personeel.

 • Software voor mijnbouwplanning gebruiken

  Gebruik maken van gespecialiseerde software voor het plannen, ontwerpen en modelleren van mijnbouwactiviteiten.

 • Problemen kritisch behandelen

  De sterke en zwakke punten in kaart brengen van verschillende abstracte, rationele concepten zoals vraagstukken, meningen en benaderingen met betrekking tot een specifieke problematische situatie om oplossingen en alternatieve methoden te formuleren om de situatie aan te pakken.

 • Geotechnische onderzoeken plannen op locatie

  Uitvoeren van grondig veldonderzoek; boren en monsters van rotsen en sedimenten analyseren.

 • Een computer gebruiken

  Gebruiken van computerapparatuur of digitale apparaten om de kwaliteitscontrole, het gegevensbeheer en de communicatie te vergemakkelijken. De instructies van een computerprogramma volgen, computerbestanden of documenten aanmaken.

 • Adviseren over geologie voor delfstofwinning

  Advies geven over de impact van geologische factoren op de ontwikkeling van minerale productie. Rekening houden met factoren als kosten, veiligheid en kenmerken van afzettingen.

 • Infrastructuur voor bovengrondse mijnbouw ontwerpen

  Helpen bij het ontwerpen van mijninfrastructuur met behulp van gespecialiseerde computersoftware en databerekeningen.

 • Leiding geven aan geotechnisch personeel

  Leiding geven aan geotechnisch personeel, met inbegrip van consultants, contractanten, geologen en geotechnische ingenieurs.

 • Advies geven over bouwmaterialen

  Advies geven over en testen van een breed scala van bouwmaterialen.

Optionele kennis en vaardigheden

adviseren over locatieselectie controleapparatuur voor beweging van steenmassa installeren delfstoffen testen ontwerp van mijnstorten ondergrondse gezondheids- en veiligheidsrisico's seismische gegevens interpreteren

Source: Sisyphus ODB