Beroep glaskunstenaar

Glaskunstenaars maken originele kunstwerken door stukken glas samen te voegen. Zij kunnen worden ingeschakeld bij restauraties (zoals in kathedralen en kerken) en kunnen accessoires, ramen of decoraties maken.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Arbeidswetgeving

  Wetgeving, op nationaal of internationaal niveau, die de arbeidsvoorwaarden op verschillende terreinen regelt tussen de arbeidsmarktpartijen, zoals de overheid, de werknemers, de werkgevers en de vakbonden.

 • Kunstgeschiedenis

  De geschiedenis van kunst en kunstenaars, de artistieke trends in de loop der eeuwen en hun eigentijdse ontwikkelingen.

 • Intellectueeleigendomsrecht

  De regelgeving met betrekking tot de rechten die producten van het intellect beschermen tegen onrechtmatig gebruik.

Vaardigheden

 • Gebrandschilderd glas ontwerpen

  Schetsen en ontwerpen voor gehard glas creëren, bijvoorbeeld vensters.

 • Loodprofielen solderen

  Het solderen van lood van ramen en verbindingen.

 • Toevoegmetaal selecteren

  Het optimale metaal selecteren dat gebruikt wordt voor het verbinden van metalen, zoals zink, lood of kopermetalen, specifiek voor las- of soldeerwerkzaamheden.

 • Ontwerpconcepten ontwikkelen

  Informatie zoeken om nieuwe ideeën en concepten voor het ontwerp van een specifieke productie te ontwikkelen. Scripts lezen en regisseurs en andere productiemedewerkers raadplegen om ontwerpconcepten te ontwikkelen en producties te plannen.

 • Artistieke aanpak definiëren

  Uw eigen artistieke aanpak definiëren door uw vorige werk en expertise te analyseren, de componenten van uw creatieve signatuur te identificeren en aan de hand van deze verkenningen uw artistieke visie te beschrijven.

 • Beeldcomposities bepalen

  Bepalen van de beeldcomposities, selecteren en aanpassen van onderwerpen, apparatuur en verlichting om de gewenste effecten te bereiken.

 • Referentiemateriaal voor kunstwerken verzamelen

  Monsters verzamelen van de materialen die u denkt te gebruiken in het creatieproces, vooral als het gewenste kunstwerk de tussenkomst van gekwalificeerde werknemers of specifieke productieprocessen vereist.

 • Kleurafstemmingstechnieken gebruiken

  Specifieke technieken toepassen om verschillende kleuren te matchen.

 • Buisscharnieren monteren

  Buisscharnieren voor glas-in-lood objecten, bijv. ramen of bakken, assembleren.

 • Kleur toevoegen

  De vereiste kleur toevoegen volgens de specificaties voor het kleuren van een partij.

 • In samenwerking ontwerpideeën ontwikkelen

  Ontwerpideeën delen en ontwikkelen met het artistieke team. Zelfstandig en met anderen nieuwe ideeën conceptualiseren. Uw idee presenteren, feedback krijgen en hier rekening mee houden. Ervoor zorgen dat het ontwerp past bij het werk van andere ontwerpers.

 • Artistiek werk in een context plaatsen

  Het in kaart brengen van invloeden en het plaatsen van uw werk binnen een specifieke trend die een artistiek, esthetisch of filosofisch karakter kan hebben. De ontwikkeling van artistieke trends analyseren, deskundigen in de sector raadplegen, evenementen bijwonen, enz.

 • Glas snijden

  Snijgereedschap gebruiken voor glas of diamantbladen om glasplaten te snijden, met inbegrip van spiegels.

Optionele kennis en vaardigheden

tentoonstellingen presenteren deelnemen aan artistieke bemiddelingsactiviteiten persoonlijke administratie bijhouden onderwijsmiddelen ontwikkelen educatieve activiteiten rond kunst plannen conservatiebehoeften beoordelen artistieke projectbudgetten opstellen onderwijsactiviteiten ontwikkelen

Source: Sisyphus ODB