Beroep gouverneur van de centrale bank

Gouverneurs van centrale banken stellen het monetaire en regelgevende beleid vast, bepalen rentetarieven, handhaven prijsstabiliteit, controleren de nationale geldlevering en -uitgifte, wisselkoersen en goudreserves. Zij oefenen toezicht uit op en controleren de banksector.

Gouverneur van de centrale bank: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Liquiditeitenbeheer

  De theorie en de praktijken rond het liquiditeitenbeheer in een onderneming met als doel te voldoen aan de verplichtingen van derden, zonder de goede werking van de onderneming in het gedrang te brengen, noch aanzienlijke verliezen te lijden.

 • Economie

  Economische beginselen en praktijken, financiële markten en grondstoffenmarkten, bankieren en de analyse van financiële gegevens.

 • Financiële wettelijke bepalingen

  Financiële regels en procedures die gelden voor een bepaalde locatie, waarvan de regelgevende instanties beslissen over de jurisdictie.

 • Financiële markten

  De financiële infrastructuur die het mogelijk maakt effecten te verhandelen die door ondernemingen en personen worden aangeboden, beheerst door de regelgeving.

 • Implementatie van overheidsbeleid

  De procedures voor de toepassing van overheidsbeleid op alle niveaus van het openbaar bestuur.

 • Regeringsbeleid

  De politieke activiteiten, plannen en voornemens van een regering voor een wetgevende zitting voor concrete zaken.

 • Boekhoudkundige technieken

  De technieken voor het registreren en samenvatten van zakelijke en financiële transacties en het analyseren, verifiëren en rapporteren van de resultaten.

Vaardigheden

 • Toezicht houden op de nationale economie

  Toezicht houden op de economie van een land en diens financiële instellingen zoals banken en andere kredietinstellingen.

 • Acties rond monetair beleid bepalen

  Identificeren van de acties met betrekking tot het financiële beleid van een land om de prijsstabiliteit te handhaven en de geldhoeveelheid te beheersen, zoals het wijzigen van de rente of het inflatiepercentage.

 • Organisatorische structuur ontwikkelen

  Het opzetten en ontwikkelen van de organisatiestructuur van een groep mensen die samenwerken om de doelstellingen van de organisatie te verwezenlijken.

 • Financieel plan opstellen

  Een financieel plan ontwikkelen overeenkomstig de financiële en cliëntenregelgeving, met inbegrip van het profiel van de belegger, het financieel advies en de onderhandelings- en transactieplannen.

 • Kredietinstellingen controleren

  Het uitoefenen van bankentoezicht en het uitoefenen van toezicht op de activiteiten van de dochterondernemingen, bijvoorbeeld op het gebied van krediettransacties en de kasreserveratio.

 • Conflictbeheersing toepassen

  Verantwoordelijkheid nemen voor de behandeling van alle klachten en geschillen, daarbij empathie en begrip tonen teneinde tot een oplossing te komen. Zich volledig bewust zijn van alle protocollen en procedures inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen en in staat zijn om een probleem op het gebied van gokken op professionele wijze met volwassenheid en empathie aan te pakken.

 • Economische trends voorspellen

  Verzamelen en analyseren van economische gegevens om economische trends en gebeurtenissen te voorspellen.

 • Effectenhandel beheren

  Het administreren en controleren van de aan- en verkoop van verhandelbare financiële producten zoals aandelen en schuldbewijzen.

 • Economische tendensen analyseren

  De ontwikkelingen in de nationale of internationale handel, de zakelijke betrekkingen, het bankwezen en de ontwikkelingen op het gebied van de overheidsfinanciën analyseren en hoe deze factoren in een bepaalde economische context met elkaar in wisselwerking staan.

 • Financiële marktontwikkelingen analyseren

  De tendensen van een financiële markt monitoren om in de loop van de tijd in een bepaalde richting te bewegen.

Optionele kennis en vaardigheden

advies geven over wetgevingsbesluiten overheidsfinanciën ontwikkelingen in de banksector volgen buitenlandse munteenheden regeringsvertegenwoordiging leiding geven aan personeel implementatie van overheidsbeleid beheren valutareserves beheren kosten-batenanalyserapporten verstrekken financiële prognoses public relations verzorgen effecten advies geven over economische ontwikkeling internationaal recht financiële statistische verslagen ontwikkelen commercieel recht constitutioneel recht bankproblemen oplossen internationale handel statistiek handelen op de financiële markt financiële audits uitvoeren financiële analyse beurs volgen zakenrelaties aangaan wetgevingsprocedures

Source: Sisyphus ODB