Beroep hardware engineer computertechniek

Hardware engineers in de computertechniek ontwerpen en ontwikkelen systemen en componenten voor computerhardware, zoals schakelborden, modems en printers. Ze schetsen blauwdrukken en montagetekeningen, om de prototypen te ontwikkelen en te testen, en om toezicht te houden op het productieproces.

Hardware engineer computertechniek: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Computertechnologie

  Computers, computernetwerken en andere informatietechnologieën en apparatuur die gegevens kunnen opslaan, ophalen, verzenden en manipuleren.

 • Bedreigingen voor het milieu

  De bedreigingen voor het milieu die verband houden met biologische, chemische, nucleaire, radiologische en fysieke gevaren.

 • Beginselen van elektriciteit

  Elektriciteit ontstaat wanneer elektrische stroom door een geleider loopt. Daarbij bewegen vrije elektronen zich tussen atomen. Materialen geleiden beter naarmate er meer vrije elektronen in aanwezig zijn. De drie belangrijkste grootheden van elektriciteit zijn spanning (uitgedrukt in volt), stroom (in ampère) en weerstand (in ohm).

 • Milieuwetgeving

  Het milieubeleid en de milieuwetgeving die op een bepaald gebied van toepassing zijn.

 • Hardwarematerialen

  Kenmerken, toepassingen en milieueffecten van materialen die worden gebruikt voor het ontwikkelen van hardware.

 • Computertechniek

  Technische discipline die computerwetenschap combineert met elektrotechniek om computerapparatuur en -software te ontwikkelen. Computertechniek houdt zich bezig met elektronica, softwareontwerp en de integratie van hardware en software.

 • Hardwarearchitecturen

  Ontwerpen die fysieke hardwarecomponenten en hun onderlinge verbondenheid tonen.

 • Elektronica

  De werking van elektronische printplaten, processoren, chips en hardware en software van computers, met inbegrip van programmering en toepassingen. Deze kennis moet worden toegepast om ervoor te zorgen dat de elektronische apparatuur probleemloos functioneert.

 • Elektriciteit

  Inzicht hebben in de principes van elektriciteit en elektrische stroomkringen en de daaraan verbonden risico’s.

 • Printplaten

  Printplaten zijn essentiële onderdelen voor bijna alle elektronische apparaten. Zij bestaan uit dunne schijven (wafers) of substraten waarop elektronische componenten, zoals microchips, worden geplaatst. De elektronische componenten zijn elektrisch verbonden via de geleidende sporen en blokken.

 • Hardwareplatforms

  De kenmerken van de hardwareconfiguratie die nodig is voor de verwerking van het applicatiesoftwareproduct.

 • Testprocedures voor hardware

  De processen waarmee hardwarecomponenten of -systemen worden getest, waaronder de systeemtest (ST), de lopende betrouwbaarheidstest (ongoing reliability test, ORT) en de in-circuittest (ICT).

 • Tekeningen ontwerpen

  Beschikken over inzicht in ontwerptekeningen van producten, instrumenten en technische systemen.

 • Hardwarecomponenten

  De belangrijkste onderdelen van een hardwaresysteem, waaronder lcd-schermen, camerasensoren, microprocessoren, geheugens, modems, batterijen en hun onderlinge verbindingen.

 • Wiskunde

  Wiskunde is de studie van onder meer grootheden, structuur, ruimte en verandering. Daarbij worden patronen beschreven en op basis daarvan nieuwe hypothesen geformuleerd. Wiskundigen proberen de juistheid of onjuistheid van deze hypothesen aan te tonen. Er zijn vele takken van wiskunde, waarvan sommige op grote schaal worden gebruikt voor praktische toepassingen.

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

Vaardigheden

 • Gegevensanalyses uitvoeren

  Gegevens en statistieken verzamelen voor test- en evaluatiedoeleinden om beweringen en patroonvoorspellingen te genereren, met als doel nuttige informatie te ontdekken in een besluitvormingsproces.

 • Analyseresultaten rapporteren

  Onderzoeksdocumenten opstellen of presentaties geven om de resultaten van een uitgevoerd onderzoeks- en analyseproject te rapporteren, met vermelding van de analyseprocedures en -methoden die tot de resultaten hebben geleid, alsmede mogelijke interpretaties van de resultaten.

 • Testgegevens analyseren

  De tijdens de tests verzamelde gegevens interpreteren en analyseren om conclusies, nieuwe inzichten of oplossingen te formuleren.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Voorschriften met betrekking tot verboden materialen naleven

  Naleven van de regelgeving inzake het verbod op zware metalen in soldeerstoffen, vlamvertragers in kunststoffen en ftalaatplastificeermiddelen in kunststoffen en kabelboomisolatie, krachtens de EU-richtlijnen RoHS/WEEE en de Chinese RoHS-wetgeving.

 • Technische tekeningen lezen

  De technische tekeningen van een product lezen die door de ingenieur gemaakt werden om verbeteringen voor te stellen, modellen van het product te maken of het te bedienen.

 • Wetenschappelijke meetapparatuur bedienen

  Bedienen van apparaten, machines en uitrusting voor wetenschappelijke metingen. Wetenschappelijke apparatuur bestaat uit gespecialiseerde meetinstrumenten verfijnd om het verzamelen van gegevens te vergemakkelijken.

 • Technische ontwerpen aanpassen

  De ontwerpen van producten of delen van producten zodanig aanpassen dat zij aan de eisen voldoen.

 • Prototypen voor productie maken

  Vroege modellen of prototypen maken om concepten en replicatiemogelijkheden te testen. Prototypen maken om preproductietests te beoordelen.

 • Literatuuronderzoek uitvoeren

  Een alomvattend en systematisch onderzoek van informatie en publicaties over een specifiek onderwerp uitvoeren. Een vergelijkende samenvatting van de evaluatiedocumentatie presenteren.

 • Testgegevens vastleggen

  Gegevens vastleggen die geïdentificeerd werden, voornamelijk tijdens voorgaande test, om te controleren of de output van de test specifieke resultaten oplevert of om de reactie van de persoon onder een uitzonderlijke of ongebruikelijke input te beoordelen.

 • Hardware ontwerpen

  Nieuwe computerhardwaresystemen en -onderdelen ontwerpen en ontwikkelen. Blauwdrukken en ontwerptekeningen maken waarin wordt aangegeven hoe de computerapparatuur moet worden gebouwd.

 • Hardware modelleren

  Computerhardware modelleren en simuleren met behulp van technische ontwerpsoftware. De levensvatbaarheid van het product beoordelen en de fysieke parameters onderzoeken om een succesvol productieproces te garanderen.

 • Hardware testen

  Test computerhardwaresystemen en apparatuur met behulp van geschikte apparatuur en testmethoden, zoals de systeemtest (ST), de lopende betrouwbaarheidstest (ORT) en de "in-circuittest" (ICT). De prestaties van het systeem volgen en evalueren en indien nodig maatregelen nemen.

 • Software voor technisch tekenen gebruiken

  Technische ontwerpen en technische tekeningen met behulp van gespecialiseerde software creëren.

 • Technische ontwerpen goedkeuren

  Toestemming geven voor het afgewerkte technische ontwerp om over te gaan naar de eigenlijke productie en assemblage van het product.

 • Analyse van kwaliteitscontrole uitvoeren

  Inspecties en testen van diensten, processen of producten ter beoordeling van de kwaliteit uitvoeren.

 • Prototypes ontwerpen

  Prototypes van producten of componenten van producten ontwerpen door ontwerp- en engineeringprincipes toe te passen.

Optionele kennis en vaardigheden

pascal firmware programmeren firmware coffeescript besturingssystemen installeren hardware installeren apl r werknemers opleiden scratch ruby prolog sas language perl asp.net communiceren met klanten technische tekeningen maken objective-c computerprogrammering cobol sap r3 elektrotechniek lisp bestellingen van klanten verwerken kwaliteitscriteria voor productie definiëren zakenrelaties aangaan cae-software materiaallijsten opstellen projectbeheer uitvoeren software laten aansluiten bij systeemarchitecturen firmware ontwerpen abap php common lisp haskell python technische teams coördineren assembly mechatronica openedge advanced business language c++ matlab ajax vbscript cam-software gebruiken resourceplanning uitvoeren microsoft visual c++ micro-elektronica proefdraaien c# typescript erlang groovy javascript technische documentatie aanleveren swift ml productontwerpen ontwikkelen visual basic smalltalk software installeren cad-software gebruiken kwaliteitsstandaarden scala machinekamerwachten houden java technische communicatievaardigheden toepassen

Source: Sisyphus ODB