Beroep Historicus

Een historicus houdt zich bezig met het bestuderen van het verleden. Hij/zij probeert op basis van onderzoek de menselijke geschiedenis te beschrijven, bijv. hoe een samenleving er vroeger uit zag of wat er gebeurde in deze samenleving. Een historicus probeert op basis van zijn/haar onderzoek naar het verleden de moderne samenleving te verklaren en hiermee bijv. de politiek te ondersteunen. Zijn/haar onderzoek kan ook gebruikt worden voor geschiedenisboeken of om informatie te verschaffen over voorwerpen in musea. Voor zijn/haar literatuuronderzoek bestudeert een historicus vakliteratuur, formuleert hij/zij onderzoeksvragen en past een historicus wetenschappelijke modellen toe. De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd in (wetenschappelijke) artikelen en rapporten

Historicus: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken historicus

  • Bestuderen van het verleden.
  • Beschrijven van de menselijke geschiedenis, bijv. wat gebeurde er in een bepaalde periode, wat zijn hiervan oorzaken en gevolgen.
  • Verklaren van de moderne samenleving op basis van het verleden.
  • Praktisch toepassen en vertalen van kennis in geschiedenisboeken/tentoonstellingen van musea.
  • Uitvoeren van literatuuronderzoek naar een onderwerp in de geschiedenis.
  • Publiceren van resultaten van het onderzoek (zowel literatuur als opgravingen) in (wetenschappelijk) artikelen en rapporten.

Gerelateerde beroepen taal en geschiedenis

  • Taalkundige
  • Tolk
  • Vertaler

Source: Sisyphus ODB