Beroep historicus

Historici onderzoeken, analyseren, interpreteren en presenteren het verleden van menselijke samenlevingen. Zij analyseren documenten, bronnen en sporen uit het verleden om vroegere samenlevingen te begrijpen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Historische methoden

  De methoden, technieken en richtlijnen die historici volgen bij het onderzoeken en beschrijven van het verleden, zoals het gebruik van primaire bronnen.

 • Periodisering

  De indeling van het verleden in vastgestelde tijdsblokken, de zogenaamde tijdsperiodes, om het onderzoek van de geschiedenis te vergemakkelijken.

 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie

  De theoretische methodologie die wordt gebruikt in wetenschappelijk onderzoek, bestaande in het uitvoeren van achtergrondonderzoek, het opstellen van een hypothese, het testen van die hypothese, het analyseren van gegevens en het formuleren van slotconclusies.

 • Geschiedenis

  De tak van wetenschap die aan mensen gerelateerde gebeurtenissen uit het verleden bestudeert, analyseert en beschrijft.

 • Bronnenindeling

  Het indelen van uiteenlopende informatiebronnen in verschillende categorieën, waaronder historische en niet-historische, of primaire en secundaire bronnen, en het beoordelen van deze bronnen op basis van hun inhoud, materiële kenmerken, auteurs, enz.

Vaardigheden

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Wetenschappelijke verhandelingen schrijven

  De hypothese, bevindingen en conclusies van uw wetenschappelijk onderzoek op uw vakgebied in een professionele publicatie presenteren.

 • Informatiebronnen raadplegen

  Relevante informatiebronnen raadplegen om inspiratie op te doen, meer te leren over bepaalde onderwerpen en achtergrondinformatie te verkrijgen.

 • Het verleden in geschreven bronnen onderzoeken

  Geregistreerde bronnen zoals gegevens van de overheid, kranten, biografieën en brieven analyseren om het verleden aan het licht te brengen en te interpreteren.

 • Wetenschappelijke methoden toepassen

  Toepassing van wetenschappelijke methoden en technieken om verschijnselen te onderzoeken, door het verwerven van nieuwe kennis of het corrigeren en integreren van eerdere kennis.

 • Historisch onderzoek doen

  Wetenschappelijke methoden gebruiken voor onderzoek en cultuur.

Optionele kennis en vaardigheden

geschiedenis onderwijzen raad geven over historische context onderzoeksvoorstellen schrijven conservatieplan voor collectie opstellen gewijzigde documenten reconstrueren culturele geschiedenis conservatiebehoeften beoordelen archeologie iconografische bronnen raadplegen documentatie die verband houdt met het werk archiveren projecten voor het behoud van historisch erfgoed leiden museumdatabases personen interviewen groepen toeristen leiden bibliotheeklijsten opstellen aan toerisme gerelateerde informatie verschaffen museumarchieven bijhouden historische bronnen in archieven zoeken technische expertise leveren bezoekers naar interessante locaties begeleiden kunstgeschiedenis publieke presentaties geven conservatietechnieken vraaggesprekken documenteren wetenschappelijke theorieën ontwikkelen een collectie bestuderen digitale archieven beheren auteurschap van documenten bepalen

Source: Sisyphus ODB