Beroep homeopaat

Homeopaten behandelen cliënten op basis van de selectie en het voorschrijven van homeopathische geneesmiddelen met behulp van het homeopathische principe van "like cures like".

Homeopaat: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken homeopaat

 • Diagnosticeren, voorkomen en behandelen van zowel lichamelijke als geestelijke klachten.
 • Stimuleren van het zelfherstellende vermogen van de mens.
 • Voeren van gesprekken met de patiënt, niet alleen over de klachten maar ook over de persoonlijke situatie.
 • Opstellen van behandelplan, en deze zelf uitvoeren (bijv. voorschrijven en toedienen van homeopathische medicijnen).
 • Adviseren van patiënten over zijn/haar persoonlijke situatie, zoals de eet- en leefgewoonten.
 • Bijhouden van patiëntadministratie.
 • Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in het vakgebied.

Gerelateerde beroepen natuurlijke geneeswijzen

 • Alternatief genezer (geen arts)
 • Gebedsgenezer

Kennis

 • Homeopathie

  Alternatieve geneeskunde waarbij pillen of vloeibare mengsels die slechts een geringe hoeveelheid van een actief bestanddeel (meestal een plant of mineraal) bevatten een ziekte kunnen behandelen.

 • Anatomie van de mens

  De dynamische relatie van de structuur en functie van de mens, het bewegingsapparaat, cardiovasculaire systeem, ademhalingssysteem, verteringssysteem, endocrien systeem, urinewegstelsel, voortplantingsstelsel, integumentum en zenuwstelsel, normale en abnormale anatomie en fysiologie gedurende een leven.

 • Homeopathische geneesmiddelen

  De kenmerken, componenten en effecten van homeopathische geneesmiddelen.

 • Menselijke fysiologie

  De tak van wetenschap die de menselijke organen en hun wisselwerkingen en mechanismen onderzoeken.

Vaardigheden

 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg

  Communiceren met cliënten en hun verzorgers, met toestemming van de patiënt, om hen op de hoogte te houden van de voortgang van de cliënten en patiënten en de vertrouwelijkheid te waarborgen.

 • Behandeling van gebruikers van gezondheidszorg opvolgen

  De voortgang van de voorgeschreven behandeling beoordelen en evalueren, waarbij verdere besluiten genomen moeten worden met de gebruikers van de gezondheidszorg en hun verzorgers.

 • Collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen

  Tijdens een behandeling collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen en het vertrouwen en de medewerking van de zorggebruikers stimuleren en winnen.

 • Dossiers archiveren van gebruikers van gezondheidszorg

  De gezondheidsdossiers van gebruikers van gezondheidszorg op de juiste manier bewaren, inclusief testresultaten en casusbeschrijvingen, zodat ze gemakkelijk kunnen worden opgevraagd wanneer dat nodig is.

 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden

  Verantwoordelijkheid aanvaarden voor de eigen professionele activiteiten en de grenzen van de eigen praktijk en competenties erkennen.

 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven

  De regionale en nationale wetgeving die relevant is voor het werk naleven en in de praktijk toepassen.

 • Therapeutische relaties ontwikkelen

  De individuele therapeutische relatie behouden met het oog op het betrekken van de eigen genezingscapaciteit, om een actieve samenwerking tot stand te brengen in het gezondheidsonderwijs en het genezingsproces en het maximaliseren van het potentieel van gezonde veranderingen.

 • Hygiëne van de werkruimte onderhouden

  Het werkterrein en de uitrusting schoon en ordelijk houden.

 • Gebruikers van gezondheidszorg doorverwijzen

  Doorverwijzen naar andere professionals, op basis van de behoeften van de zorggebruiker, vooral wanneer blijkt dat aanvullende zorgdiagnoses en -interventies nodig zijn.

 • Advies geven in verband met geïnformeerde toestemming van zorgontvangers

  Ervoor zorgen dat patiënten/cliënten volledig zijn geïnformeerd over de risico’s en voordelen van voorgestelde behandelingen, zodat zij geïnformeerde toestemming kunnen geven, waarbij patiënten/cliënten worden betrokken bij het proces van hun zorg en behandeling.

 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen

  Een professionele en op feitenmateriaal gebaseerde beoordeling verrichten, doelen stellen, interventies uitvoeren en cliënten evalueren, rekening houdend met de ontwikkelings- en contextuele geschiedenis van de cliënten, binnen het eigen werkgebied.

 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven

  Kwaliteitsnormen toepassen op het gebied van risicobeheer, veiligheidsprocedures, feedback van patiënten, screening en medische hulpmiddelen in de dagelijkse praktijk, zoals erkend door de nationale beroepsverenigingen en -autoriteiten.

 • Homeopathische consultaties houden

  Informeren naar de levensstijl, eetgewoonten, persoonlijkheid, emotioneel evenwicht en medische voorgeschiedenis van de patiënt om een volledig inzicht te krijgen in de situatie van de patiënt.

 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van de gezondheidszorg

  Ervoor zorgen dat gebruikers in de gezondheidszorg professioneel, effectief en veilig worden behandeld, waarbij de technieken en procedures worden aangepast aan de behoeften, capaciteiten of de heersende omstandigheden van de persoon.

Optionele kennis en vaardigheden

mentale gezondheid bevorderen leiding geven aan personeel toezicht op personen zorgen voor gepaste administratie van afspraken gezondheidsvoorlichting bieden diëtetiek omgaan met noodzorgsituaties pedagogie werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg homeopathie promoten behoeften van oudere volwassenen pathologie factureringsgegevens van gebruikers van gezondheidszorg registreren medische verzekeringsclaims verwerken vreemde talen gebruiken bij zorg psychologie

Source: Sisyphus ODB