Beroep hoofd compliance en informatiebeveiliging kansspelen

Hoofden van compliance en informatiebeveiliging op het gebied van kansspelen volgen de naleving van de regelgeving voor kansspelen en houden toezicht op de informatiebeveiliging om te zorgen voor een veilig gebruik van alle computertechnologie die met gokken gepaard gaat.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Verantwoord gokken

  Het juiste gedrag bij deelname aan een gokspel, zoals de manier waarop mensen zich bewust zijn van de reacties van anderen en waarom mensen handelen en reageren zoals zij doen.

 • Juridische normen bij kansspelen

  De wettelijke eisen, voorschriften en beperkingen voor kansspelen en wedden.

 • Strategie voor informatiebeveiliging

  Het door een onderneming vastgestelde plan waarin de doelstellingen van de informatiebeveiliging en de maatregelen om de risico’s te beperken worden vastgesteld, de controledoelstellingen worden gedefinieerd, en maatstaven en benchmarks worden vastgesteld met inachtneming van de wettelijke, interne en contractuele vereisten.

 • Ondernemingsbeleid

  De regels die van toepassing zijn op de activiteiten van een bedrijf.

Vaardigheden

 • Navolging van beleid garanderen

  Ervoor zorgen dat de wetgeving en bedrijfsprocedures met betrekking tot gezondheid en veiligheid op het werk en in openbare ruimten te allen tijde worden nageleefd. Bewust maken en de naleving garanderen van alle beleidsregels van het bedrijf met betrekking tot gezondheid en veiligheid en gelijke kansen op de werkplek. Alle andere redelijkerwijs te verrichten werkzaamheden uitvoeren.

 • Conflictbeheersing toepassen

  Verantwoordelijkheid nemen voor de behandeling van alle klachten en geschillen, daarbij empathie en begrip tonen teneinde tot een oplossing te komen. Zich volledig bewust zijn van alle protocollen en procedures inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen en in staat zijn om een probleem op het gebied van gokken op professionele wijze met volwassenheid en empathie aan te pakken.

 • Ethische gedragscode voor kansspelen volgen

  De regels en de ethische code volgen die worden gebruikt in kansspelen, weddenschappen en lottospelen. Het vermaak van de spelers in gedachten houden.

 • Klachten over spelen behandelen

  Klachten over speelactiviteiten oplossen.

 • Team leiden

  Leiding geven aan, toezicht houden op en motiveren van een groep mensen om de verwachte resultaten te behalen binnen een gegeven tijdlijn en met de voorziene middelen in gedachten.

 • Kansspelactiviteiten beheren

  Beheer alle aspecten van kansspelen, weddenschappen of loterij-activiteiten. Doeltreffende en efficiënte prestaties leveren. Stel een doeltreffend schema op en beheer het personeel voor de beschikbare producten. Zoeken naar en ontwikkelen van kennis over de sector, waarbij gezocht moet worden naar mogelijkheden, optimalisering van de winst, winstmarge en omzet op alle gebieden van de onderneming en passende aanbevelingen moeten worden gedaan voor de uitvoering ervan. Een effectief veranderingsmanagement toepassen om de bedrijfsprestaties effectief te verbeteren.

 • Klachten van klanten afhandelen

  Klachten en negatieve feedback van klanten beheren om problemen aan te pakken en, zo nodig, te zorgen voor een snel herstel van de dienstverlening.

 • ICT-risicobeheer ten uitvoer brengen

  Ontwikkelen en implementeren van procedures voor het identificeren, beoordelen, behandelen en beperken van ICT-risico’s, zoals hacks of gegevenslekken, overeenkomstig de risicostrategie, de procedures en het beleid van de onderneming. Het analyseren en beheren van beveiligingsrisico’s en -incidenten. Aanbevelingen doen voor maatregelen om de strategie voor digitale beveiliging te verbeteren.

Optionele kennis en vaardigheden

operationele normen handhaven kwaliteitsstandaarden leiding geven aan personeel informatieprocedures analyseren bestuur wijzigen verschillende talen spreken financiën van kansspelen beheren kwaliteitsbewaking uitvoeren op inhoud

Source: Sisyphus ODB