Beroep hoofd inkoop

Hoofden van de inkoop zijn verantwoordelijk voor de aankoop van goederen, apparatuur en diensten voor hun bedrijf en proberen de meest concurrerende prijzen te garanderen. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het onderhandelen over contracten, het beoordelen van de kwaliteit van producten en het analyseren van leveranciers, en het gebruik en de wederverkoop van goederen en diensten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Beginselen van de leveringsketen

  Kenmerken, bewerkingen en middelen die betrokken zijn bij het vervoeren van een product of dienst van een leverancier naar de klant.

 • Beheer van de leveringsketen

  De goederenstroom in de toeleveringsketen, het verkeer en de opslag van de grondstoffen, de procesinventaris en de eindproducten van de oorsprong tot de plaats van verbruik.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen

  Het omgaan met of beheren van bedrijfsprocessen op een verantwoordelijke en ethische manier, waarbij de economische verantwoordelijkheid voor de aandeelhouders even belangrijk wordt geacht als de verantwoordelijkheid voor sociale en milieubelanghebbenden.

 • Leveranciersbeheer

  De methoden en technieken om ervoor te zorgen dat externe diensten en configuratie-items die noodzakelijk zijn voor de levering van de dienst, beschikbaar zijn op verzoek en zoals overeengekomen op het niveau van de dienstverlening.

Vaardigheden

 • De kosten van benodigde voorraden inschatten

  De bedragen en kosten van de benodigde voorraden, zoals van voedingsmiddelen en ingrediënten, proberen in te schatten.

 • Relaties met leveranciers onderhouden

  Een duurzame en betekenisvolle relatie met leveranciers en dienstverleners opbouwen om een positieve, winstgevende en duurzame samenwerking, en contractonderhandelingen tot stand te brengen.

 • Contracten beheren

  Onderhandelen over de termijnen, voorwaarden, kosten en andere specificaties van een contract, om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan de wettelijke vereisten en juridisch afdwingbaar zijn. Toezien op de uitvoering van het contract, eventuele wijzigingen overeenkomen en documenteren.

 • Omgaan met managers

  Omgaan met managers van andere afdelingen om een effectieve service en communicatie te waarborgen, d.w.z. verkoop, planning, inkoop, handel, distributie en techniek.

 • Onderhandelen over inkoopvoorwaarden

  Onderhandelen over voorwaarden zoals prijs, kwantiteit, kwaliteit en leveringsvoorwaarden met verkopers en leveranciers om de voordeligste inkoopvoorwaarden te garanderen.

 • Inventaris beheren

  De productinventaris in evenwicht houden met de beschikbaarheid en de opslagkosten.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Bedrijfsnormen volgen

  Leiden en managen volgens de gedragscode van de organisatie.

 • Verkoopfacturen opstellen

  De factuur van verkochte goederen of geleverde diensten opstellen, met daarin individuele prijzen, de totale kosten en de voorwaarden. De orderverwerking verrichten voor bestellingen die ontvangen worden via telefoon, fax of internet en de definitieve factuur van de klant berekenen.

 • Logistieke veranderingen analyseren

  De financiële gevolgen van mogelijke veranderingen in de logistiek, zoals vervoersvormen, productmixen of volumes, vervoerders en middelen voor het vervoer van producten beoordelen.

 • Strategieën voor toeleveringsketens analyseren

  De planningsdetails van de productie van een organisatie, de verwachte output eenheden, de kwaliteit, de hoeveelheid, de kosten, de beschikbare tijd en de arbeidsvereisten onderzoeken. Suggesties doen om de producten, de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en de kosten te verlagen.

 • Verkoopcijfers van producten bestuderen

  Verzamelen en analyseren van verkoopniveaus van producten en diensten om deze informatie te gebruiken voor het bepalen van de bij de volgende partijen te produceren hoeveelheden, feedback van klanten, prijsontwikkelingen en de efficiëntie van verkoopmethoden.

 • Onderhandelen over verkoopcontracten

  Komen tot een overeenkomst tussen handelspartners waarbij de nadruk ligt op voorwaarden, specificaties, leveringstijd, prijs, enz.

 • Aankoopactiviteiten coördineren

  Het coördineren en beheren van procedures en verhuurprocessen, met inbegrip van het aankopen, huren, plannen, volgen en rapporteren van kosten op efficiënte wijze, op organisatorisch niveau.

 • Leveranciersrisico’s beoordelen

  De prestaties van de leverancier evalueren om te beoordelen welke leveranciers wel of niet adequaat presteren, de overeengekomen contracten navolgen, te allen tijde aan de vereisten en de gewenste kwaliteit voldoen, of die toekomstige risico’s met zich mee kunnen brengen.

 • Ontwikkelingen in de leveringsketen analyseren

  De trends en evoluties in supply chain-activiteiten analyseren en voorstellen met betrekking tot technologie, efficiëntiesystemen, soorten verzonden producten en logistieke vereisten voor verzendingen, om voorop te blijven lopen in supply chain-methoden.

 • Relaties met klanten onderhouden

  Een duurzame en betekenisvolle relatie met klanten opbouwen om tevredenheid en trouw te garanderen door accuraat en vriendelijk advies en ondersteuning te bieden, kwaliteitsproducten en -diensten te leveren en naverkoopinformatie en -service te verstrekken.

 • Streven naar bedrijfsgroei

  Strategieën en plannen ontwikkelen om een duurzame groei van de onderneming te bewerkstelligen, ongeacht of het gaat om de eigen onderneming of om die van iemand anders. Ernaar streven de inkomsten en positieve kasstromen te verhogen.

 • Leveranciers identificeren

  Potentiële leveranciers identificeren voor verdere onderhandelingen. Rekening houden met aspecten als de kwaliteit van het product, duurzaamheid, lokale herkomst, seizoensgebondenheid en dekking van het gebied. De waarschijnlijkheid beoordelen voor het verkrijgen van voordelige contracten en overeenkomsten.

 • Goederen bestellen

  Producten bestellen bij relevante leveranciers om te beschikken over aantrekkelijke en winstgevende producten voor verkoop.

Optionele kennis en vaardigheden

zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal prijstendensen volgen prijsstrategieën vakbeurzen bijwonen contractadministratie bijhouden terugzending van gehuurde goederen beheren personeel aanwerven grond- en hulpstoffen beheren risicobeheer statistische voorspellingen doen marktprijs leiding geven aan personeel kooptrends van consumenten analyseren werknemers opleiden voorraadniveaus bewaken duurzaam beheer promoten

Source: Sisyphus ODB