Beroep hoofdcommandeur van de brandweer

Hoofdcommandeurs van de brandweer houden toezicht op de werkzaamheden van de brandweer en zorgen ervoor dat de geleverde diensten doeltreffend zijn en dat de nodige apparatuur wordt geleverd. Zij ontwikkelen en beheren het bedrijfsbeleid om naleving van de wetgeving op dit gebied te waarborgen. Hoofdcommandeurs van de brandweer voeren veiligheidsinspecties uit en bevorderen de voorlichting over brandpreventie.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Personeelsbeheer

  De methoden en procedures voor de aanwerving en ontwikkeling van werknemers om te zorgen voor waarde voor de organisatie, alsook voor de behoeften van het personeel, voordelen, oplossen van conflicten en het waarborgen van een positief ondernemingsklimaat.

 • Regelgeving inzake brandveiligheid

  De wettelijke voorschriften voor brandveiligheid en brandpreventie in een pand.

 • Bouwverordeningen

  De richtsnoeren met minimumnormen voor gebouwen en andere bouwwerken die de volksgezondheid en de openbare veiligheid moeten waarborgen.

 • Procedures inzake brandpreventie

  De voorschriften inzake brand- en explosiepreventie en de daarin gebruikte apparatuur, systemen en methoden.

 • Regeringsbeleid

  De politieke activiteiten, plannen en voornemens van een regering voor een wetgevende zitting voor concrete zaken.

Vaardigheden

 • Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen meedelen

  Informatie geven over toepasselijke regels, richtsnoeren en maatregelen om ongevallen en gevaren op de werkplek te voorkomen.

 • Mensen onderrichten over brandveiligheid

  Educatieve en promotieplannen ontwikkelen en uitvoeren om het publiek te informeren over kennis en methoden van brandpreventie en brandveiligheid zoals de mogelijkheid om gevaren te identificeren en het gebruik van brandveiligheidsuitrusting, en om het bewustzijn over brandpreventie te vergroten.

 • Risicoanalyses uitvoeren

  Factoren in kaart brengen en beoordelen die het succes van een project in gevaar kunnen brengen of de werking van de organisatie kunnen bedreigen. Procedures implementeren om hun impact te vermijden of minimaliseren.

 • Zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal

  Ervoor zorgen dat de nodige apparatuur beschikbaar is, gereed is en beschikbaar is voor gebruik vóór het begin van de procedures.

 • Publieke presentaties geven

  In het openbaar spreken en communiceren met de aanwezigen. Voorbereiden van mededelingen, plannen, grafieken en andere informatie ter ondersteuning van de presentatie.

 • Onderhoud uitvoeren bij brandalarmsystemen

  Toezicht houden op het brandalarmsysteem in het gebouw en de noodverlichting en rookmelders onderhouden door regelmatig testen uit te voeren.

 • Omgaan met grote incidenten

  Onmiddellijk actie ondernemen om te reageren op grote incidenten die van invloed zijn op de veiligheid en beveiliging van personen in particuliere of openbare plaatsen, zoals verkeersongevallen.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Brandweermateriaal inspecteren

  Inspecties op branduitrusting, zoals brandblussers, sprinklerinstallaties en systemen voor brandweervoertuigen, om ervoor te zorgen dat de apparatuur functioneel is en om de gebreken ervan te beoordelen.

 • Brandveiligheidsinspecties uitvoeren

  Inspecties uitvoeren in gebouwen en op locaties om hun brand- en veiligheidsuitrusting, evacuatiestrategieën en gerelateerde strategieën te beoordelen en ervoor te zorgen dat de veiligheidsvoorschriften worden nageleefd.

Optionele kennis en vaardigheden

bouwmethoden brandbestrijding coördineren opleiding geven bouwmaterialensector juridisch onderzoek brandbestrijdingssystemen mechanische systemen zakelijke kennis milieubeleid brandbeveiligingstechniek advies geven over de naleving van het overheidsbeleid

Source: Sisyphus ODB