Beroep hoofdredacteur krant

Hoofdredacteuren krant beslissen welke nieuwsberichten interessant genoeg zijn om in de krant te worden opgenomen. Zij wijzen aan elk item een journalist toe. Hoofdredacteuren krant bepalen de lengte van elk nieuwsartikel en waar het in de krant komt te staan. Zij zorgen er ook voor dat publicaties op tijd klaar zijn voor publicatie.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Redactionele normen

  Richtsnoeren voor het omgaan met, en het brengen van nieuws over privacy, kinderen en de dood op basis van onpartijdigheid en andere normen.

 • Schrijftechnieken

  De verschillende technieken om een verhaal te schrijven, zoals de beschrijvende, overtuigende, eerste persoon enzovoort.

 • Mediawet

  De wetten met betrekking tot de licentiëring van boeken en de vrijheid van meningsuiting in alle producten van de media.

 • Wetgeving inzake auteursrecht

  Wetgeving die de bescherming van de rechten van de oorspronkelijke auteurs op hun werk beschrijft, en die de wijze beschrijft waarop anderen gebruik kunnen maken van deze werken.

Vaardigheden

 • Deadlines halen

  Ervoor zorgen dat de operationele processen op een eerder overeengekomen tijdstip worden afgerond.

 • Contacten leggen om de nieuwsstroom op peil te houden

  Contacten leggen om de nieuwsstroom op peil te houden, bijvoorbeeld politie en hulpdiensten, gemeenteraad, gemeenschapsgroepen, gezondheidstrusts, persvoorlichters van verschillende organisaties, het grote publiek, enz.

 • Culturele verschillen respecteren

  Herkennen van verschillende culturele voorkeuren bij het creëren van producten en concepten om te voorkomen dat bepaalde mensen worden beledigd. Proberen een zo breed mogelijk publiek te bereiken.

 • Redactieraad oprichten

  Een schets maken voor elke publicatie en nieuwsuitzending. Bepalen van de gebeurtenissen die aan bod komen en de lengte van deze artikelen en verhalen.

 • Een professioneel netwerk ontwikkelen

  Mensen in een professionele context bereiken en ontmoeten. Raakvlakken zoeken en uw contacten gebruiken in het belang van beide partijen. De mensen in uw persoonlijke professionele netwerk volgen en op de hoogte blijven van hun activiteiten.

 • Verhalen natrekken

  Uitzoeken en onderzoeken van verhalen via uw contacten, persberichten en andere media.

 • Specifieke schrijftechnieken gebruiken

  Schrijftechnieken gebruiken afhankelijk van het soort medium, het genre en het verhaal.

 • Nieuws volgen

  De actualiteit volgen in de politiek, economie, social communities, culturele sectoren, internationaal en in de sport.

 • Informatiebronnen raadplegen

  Relevante informatiebronnen raadplegen om inspiratie op te doen, meer te leren over bepaalde onderwerpen en achtergrondinformatie te verkrijgen.

 • Deelnemen aan redactievergaderingen

  Deel nemen aan vergaderingen met collega-redacteurs en journalisten om mogelijke onderwerpen te bespreken en de taken en werklast te verdelen.

 • Aanpassen aan veranderende situaties

  Benadering van situaties aanpassen op basis van onverwachte en plotselinge wijzigingen in de behoeften, het humeur of de trends van mensen; strategieën veranderen, improviseren en op natuurlijke wijze zich aanpassen aan die omstandigheden.

 • Ethische gedragscode van journalisten volgen

  De ethische gedragscode van journalisten volgen, bijvoorbeeld vrijheid van meningsuiting, recht op weerwoord en objectiviteit.

 • Consistentie van gepubliceerde artikelen garanderen

  Ervoor zorgen dat de artikelen in overeenstemming zijn met het genre en het thema van de krant of het tijdschrift.

 • Zich aanpassen aan het type media

  Aanpassing aan verschillende soorten media zoals televisie, films, spots en andere media. De werkzaamheden aanpassen aan de aard van de media, de omvang van de productie, de begroting, de genres in de media en andere.

 • Organisatorische technieken gebruiken

  Gebruiken van een reeks organisatorische technieken en procedures die het bereiken van de gestelde doelen faciliteren, zoals een gedetailleerde planning van de dienstregeling van het personeel. Deze middelen efficiënt en duurzaam gebruiken en flexibiliteit tonen wanneer dat nodig is.

 • Activiteiten delegeren

  Activiteiten en taken aan anderen delegeren op basis van de bekwaamheid, het niveau van voorbereiding, de competentie en de wettelijke beperkingen. Ervoor zorgen dat mensen begrijpen wat ze moeten doen en wanneer ze het moeten doen.

Optionele kennis en vaardigheden

negatieven bewerken boekhoudkundige technieken onderschriften schrijven gesprekstechnieken grafisch ontwerp vragen stellen op evenementen tegen een deadline schrijven juistheid van informatie controleren krantenkoppen schrijven desktoppublishingtechnieken toepassen spelling leiding geven aan personeel foto's bewerken budgetten beheren grammatica beeldbewerking uitvoeren tekst proeflezen desktoppublishing online nieuwsinhoud creëren grammatica- en spellingsregels toepassen personen interviewen

Source: Sisyphus ODB