Beroep hoofdredacteur tijdschrift

Hoofdredacteuren tijdschrift beslissen welke berichten interessant genoeg zijn en in het tijdschrift zullen worden opgenomen. Zij wijzen aan elk item een journalist toe. Hoofdredacteuren tijdschrift bepalen de lengte van elk artikel en waar het in het tijdschrift komt te staan. Zij zorgen er ook voor dat publicaties op tijd klaar zijn voor publicatie.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Schrijftechnieken

  De verschillende technieken om een verhaal te schrijven, zoals de beschrijvende, overtuigende, eerste persoon enzovoort.

 • Wetgeving inzake auteursrecht

  Wetgeving die de bescherming van de rechten van de oorspronkelijke auteurs op hun werk beschrijft, en die de wijze beschrijft waarop anderen gebruik kunnen maken van deze werken.

 • Redactionele normen

  Richtsnoeren voor het omgaan met, en het brengen van nieuws over privacy, kinderen en de dood op basis van onpartijdigheid en andere normen.

 • Mediawet

  De wetten met betrekking tot de licentiëring van boeken en de vrijheid van meningsuiting in alle producten van de media.

Vaardigheden

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Deadlines halen

  Ervoor zorgen dat de operationele processen op een eerder overeengekomen tijdstip worden afgerond.

 • Activiteiten delegeren

  Activiteiten en taken aan anderen delegeren op basis van de bekwaamheid, het niveau van voorbereiding, de competentie en de wettelijke beperkingen. Ervoor zorgen dat mensen begrijpen wat ze moeten doen en wanneer ze het moeten doen.

 • Organisatorische technieken gebruiken

  Gebruiken van een reeks organisatorische technieken en procedures die het bereiken van de gestelde doelen faciliteren, zoals een gedetailleerde planning van de dienstregeling van het personeel. Deze middelen efficiënt en duurzaam gebruiken en flexibiliteit tonen wanneer dat nodig is.

 • Ethische gedragscode van journalisten volgen

  De ethische gedragscode van journalisten volgen, bijvoorbeeld vrijheid van meningsuiting, recht op weerwoord en objectiviteit.

 • Consistentie van gepubliceerde artikelen garanderen

  Ervoor zorgen dat de artikelen in overeenstemming zijn met het genre en het thema van de krant of het tijdschrift.

 • Redactieraad oprichten

  Een schets maken voor elke publicatie en nieuwsuitzending. Bepalen van de gebeurtenissen die aan bod komen en de lengte van deze artikelen en verhalen.

 • Informatiebronnen raadplegen

  Relevante informatiebronnen raadplegen om inspiratie op te doen, meer te leren over bepaalde onderwerpen en achtergrondinformatie te verkrijgen.

 • Een professioneel netwerk ontwikkelen

  Mensen in een professionele context bereiken en ontmoeten. Raakvlakken zoeken en uw contacten gebruiken in het belang van beide partijen. De mensen in uw persoonlijke professionele netwerk volgen en op de hoogte blijven van hun activiteiten.

 • Deelnemen aan redactievergaderingen

  Deel nemen aan vergaderingen met collega-redacteurs en journalisten om mogelijke onderwerpen te bespreken en de taken en werklast te verdelen.

 • Zich aanpassen aan het type media

  Aanpassing aan verschillende soorten media zoals televisie, films, spots en andere media. De werkzaamheden aanpassen aan de aard van de media, de omvang van de productie, de begroting, de genres in de media en andere.

Optionele kennis en vaardigheden

gesprekstechnieken specifieke schrijftechnieken gebruiken foto's bewerken tegen een deadline schrijven spelling tekst proeflezen nieuws volgen grammatica- en spellingsregels toepassen aanpassen aan veranderende situaties beeldbewerking uitvoeren budgetten beheren nieuw personeel in dienst nemen verhalen natrekken juistheid van informatie controleren krantenkoppen schrijven onderschriften schrijven grammatica desktoppublishing desktoppublishingtechnieken toepassen grafisch ontwerp negatieven bewerken personen interviewen

Source: Sisyphus ODB