Beroep hoofdredacteur

Hoofdredacteuren houden toezicht op de productie van nieuwsberichten voor kranten, magazines, tijdschriften en andere media. Zij leiden de dagelijkse activiteiten van een redactie en zorgen ervoor dat publicaties op tijd klaar zijn.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Redactionele normen

  Richtsnoeren voor het omgaan met, en het brengen van nieuws over privacy, kinderen en de dood op basis van onpartijdigheid en andere normen.

 • Wetgeving inzake auteursrecht

  Wetgeving die de bescherming van de rechten van de oorspronkelijke auteurs op hun werk beschrijft, en die de wijze beschrijft waarop anderen gebruik kunnen maken van deze werken.

 • Mediawet

  De wetten met betrekking tot de licentiëring van boeken en de vrijheid van meningsuiting in alle producten van de media.

Vaardigheden

 • Deelnemen aan redactievergaderingen

  Deel nemen aan vergaderingen met collega-redacteurs en journalisten om mogelijke onderwerpen te bespreken en de taken en werklast te verdelen.

 • Consistentie van gepubliceerde artikelen garanderen

  Ervoor zorgen dat de artikelen in overeenstemming zijn met het genre en het thema van de krant of het tijdschrift.

 • Verhalen natrekken

  Uitzoeken en onderzoeken van verhalen via uw contacten, persberichten en andere media.

 • Activiteiten delegeren

  Activiteiten en taken aan anderen delegeren op basis van de bekwaamheid, het niveau van voorbereiding, de competentie en de wettelijke beperkingen. Ervoor zorgen dat mensen begrijpen wat ze moeten doen en wanneer ze het moeten doen.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Redactieraad oprichten

  Een schets maken voor elke publicatie en nieuwsuitzending. Bepalen van de gebeurtenissen die aan bod komen en de lengte van deze artikelen en verhalen.

 • Nauw samenwerken met nieuwsteams

  Nauw samenwerken met nieuwsteams, fotografen en redacteurs.

 • Een professioneel netwerk ontwikkelen

  Mensen in een professionele context bereiken en ontmoeten. Raakvlakken zoeken en uw contacten gebruiken in het belang van beide partijen. De mensen in uw persoonlijke professionele netwerk volgen en op de hoogte blijven van hun activiteiten.

 • Contacten leggen om de nieuwsstroom op peil te houden

  Contacten leggen om de nieuwsstroom op peil te houden, bijvoorbeeld politie en hulpdiensten, gemeenteraad, gemeenschapsgroepen, gezondheidstrusts, persvoorlichters van verschillende organisaties, het grote publiek, enz.

 • Ethische gedragscode van journalisten volgen

  De ethische gedragscode van journalisten volgen, bijvoorbeeld vrijheid van meningsuiting, recht op weerwoord en objectiviteit.

 • Zich aanpassen aan het type media

  Aanpassing aan verschillende soorten media zoals televisie, films, spots en andere media. De werkzaamheden aanpassen aan de aard van de media, de omvang van de productie, de begroting, de genres in de media en andere.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Aanpassen aan veranderende situaties

  Benadering van situaties aanpassen op basis van onverwachte en plotselinge wijzigingen in de behoeften, het humeur of de trends van mensen; strategieën veranderen, improviseren en op natuurlijke wijze zich aanpassen aan die omstandigheden.

 • Nieuws volgen

  De actualiteit volgen in de politiek, economie, social communities, culturele sectoren, internationaal en in de sport.

 • Strategische planning implementeren

  Maatregelen nemen met betrekking tot de doelstellingen en procedures die op strategisch niveau zijn vastgesteld om middelen te mobiliseren en de vastgestelde strategieën voort te zetten.

 • Informatiebronnen raadplegen

  Relevante informatiebronnen raadplegen om inspiratie op te doen, meer te leren over bepaalde onderwerpen en achtergrondinformatie te verkrijgen.

 • Deadlines halen

  Ervoor zorgen dat de operationele processen op een eerder overeengekomen tijdstip worden afgerond.

Optionele kennis en vaardigheden

desktoppublishingtechnieken toepassen grafisch ontwerp desktoppublishing vraaggesprekken documenteren nieuw personeel in dienst nemen grammatica gesprekstechnieken personen interviewen grammatica- en spellingsregels toepassen relevante publicaties bestuderen fotografie video's bewerken contracten beheren beeldbewerking uitvoeren spelling specifieke schrijftechnieken gebruiken tekst proeflezen negatieven bewerken tegen een deadline schrijven schrijftechnieken foto's bewerken juistheid van informatie controleren online nieuwsinhoud creëren digitale bewegende beelden bewerken

Source: Sisyphus ODB