Beroep humanitair adviseur

Humanitair adviseurs ontwikkelen strategieën om de gevolgen van humanitaire crises op nationaal en/of internationaal niveau te beperken. Zij geven professioneel advies en bieden professionele ondersteuning in samenwerking met verschillende partners.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Communicatietechnieken gebruiken

  Communicatietechnieken toepassen die de gesprekspartners in staat stellen om elkaar beter te begrijpen en accuraat te communiceren bij het doorgeven van berichten.

 • Managementvaardigheden bezitten

  Programmaprioriteiten en -strategieën voorstellen en in staat zijn nationale en/of internationale bijeenkomsten te organiseren.

 • Een professioneel netwerk ontwikkelen

  Mensen in een professionele context bereiken en ontmoeten. Raakvlakken zoeken en uw contacten gebruiken in het belang van beide partijen. De mensen in uw persoonlijke professionele netwerk volgen en op de hoogte blijven van hun activiteiten.

 • Stressbestendig zijn

  Een gematigde mentale toestand behouden en effectief presteren onder druk of ongunstige omstandigheden.

 • Humanitair advies geven

  Het welzijn van de mens proberen vast te stellen of te verbeteren door het geven van advies.

 • Humanitaire hulp beheren

  Bijstand plannen en verstrekken en hulp bieden bij humanitaire crises.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Opkomende humanitaire problemen identificeren

  Op proactieve wijze nationale, regionale of internationale problemen en tendensen herkennen om snel te kunnen reageren.

 • Werken in crisisgebieden

  Mensen in kwetsbare en conflictsituaties, zoals in ontwikkelingslanden, ondersteunen.

Optionele kennis en vaardigheden

empathie tonen intercultureel bewustzijn tonen leiderschap bieden internationaal recht voorstellen voor humanitaire programma’s beoordelen financieel beheer relaties met lokale vertegenwoordigers onderhouden in een internationale omgeving werken werknemers opleiden relaties met overheidsinstellingen onderhouden vertrouwelijkheid in acht nemen verantwoordelijkheid tonen

Source: Sisyphus ODB