Beroep hydrograaf

Hydrografen meten de mariene omgeving door middel van gespecialiseerde apparatuur en brengen deze in kaart. Zij verzamelen wetenschappelijke gegevens om de onderwatertopografie en morfologie van waterlichamen te onderzoeken.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Geodesie

  De wetenschappelijke discipline die toegepaste wiskunde en aardwetenschappen combineert om de aarde te meten en te beschrijven. Het onderzoek omvat verschijnselen als zwaartekrachtvelden, poolbewegingen en getijden.

 • Cartografie

  De studie van de interpretatie van de inhoud van kaarten, de metingen en de technische specificaties. 

 • Bathymetrie

  De wetenschappelijke discipline die onderwatertopografie bestudeert.

 • Landmeting

  De techniek voor het bepalen van de driedimensionale positie van punten op het aardoppervlak en de afstanden en hoeken daartussen.

 • Geomatica

  De wetenschappelijke discipline die het verzamelen, opslaan en verwerken van geografische informatie bestudeert.

 • Topografie

  Grafische weergave van de oppervlakte van een plaats of regio op een kaart waarop hun relatieve posities en hoogten zijn aangegeven.

 • Hydrografie

  De wetenschappelijke discipline die de fysieke kenmerken van waterlichamen zoals oceanen, meren en rivieren bestudeert en meet. Zij bestudeert de huidige situatie voor navigatiedoeleinden en voorspelt verandering in de tijd.

 • Inspectiemethoden

  Inzicht hebben in de enquêtemethoden, de teledetectietechnieken en apparatuur.

 • Wiskunde

  Wiskunde is de studie van onder meer grootheden, structuur, ruimte en verandering. Daarbij worden patronen beschreven en op basis daarvan nieuwe hypothesen geformuleerd. Wiskundigen proberen de juistheid of onjuistheid van deze hypothesen aan te tonen. Er zijn vele takken van wiskunde, waarvan sommige op grote schaal worden gebruikt voor praktische toepassingen.

Vaardigheden

 • Onderwateronderzoek uitvoeren

  Onderwateronderzoeken uitvoeren om de topografie en de morfologie van de waterlichamen te meten en in kaart te brengen ter ondersteuning van de planning van aquacultuurprojecten, de bouw van mariene constructies en de exploratie van natuurlijke hulpbronnen.

 • Landmeetapparatuur afstellen

  Ervoor zorgen dat de meting nauwkeurig is door de landmeetapparatuur af te stellen.

 • Elektronische instrumenten kalibreren

  De betrouwbaarheid van een elektronisch instrument corrigeren door de output te meten en de resultaten te vergelijken met de gegevens van een referentieapparaat of een reeks gestandaardiseerde resultaten. Dit moet regelmatig gedaan worden door de fabrikant en met behulp van kalibreerapparatuur.

 • Verslag van landmeting voorbereiden

  Een onderzoeksrapport opstellen met informatie over de grenzen van de eigendom, de hoogte en diepte van het terrein, enz.

 • Kaartgegevens verzamelen

  Kaartmateriaal en -gegevens verzamelen en bewaren.

 • Landmeetapparatuur bedienen

  Bedienen en afstellen van meetinstrumenten zoals theodolieten en prisma's en andere elektronische afstandsmeetinstrumenten.

 • Onderzoeksmetingen registreren

  Beschrijvende gegevens verzamelen en verwerken aan de hand van documenten zoals schetsen, tekeningen en nota’s.

 • Onderzoeksberekeningen uitvoeren

  Uitvoeren van berekeningen en het verzamelen van technische gegevens voor het bepalen van grondkrommingscorrecties, aanpassingen en aansluitingen op het traject, niveau runs, azimuts, plaatsen van markeringen, enz.

 • Onderzoeksactiviteiten documenteren

  Alle vereiste administratieve, operationele en technische documenten in verband met een enquête voltooien en indienen.

 • Berekeningen van onderzoeken vergelijken

  De nauwkeurigheid van gegevens bepalen door berekeningen te vergelijken met toepasselijke normen.

Optionele kennis en vaardigheden

geografische informatiesystemen gebruiken digitale cartografie toepassen geografie geologische databases ontwikkelen gis-rapporten maken themakaarten maken geofysische gegevens interpreteren cad-software gebruiken verzamelde onderzoeksgegevens verwerken oceanografie wetenschappelijke apparatuur ontwerpen voorafgaand aan landmeting onderzoek uitvoeren assisteren bij wetenschappelijk onderzoek gegevens verzamelen met een gps geologische gegevens verzamelen architecten adviseren vaartuigen sturen luchtfoto’s bestuderen geologische kaartsecties voorbereiden assisteren bij hydrografisch onderzoek informatie over geologische eigenschappen geven geografische informatiesystemen gis-gegevens verzamelen geologie

Source: Sisyphus ODB