Beroep ict business analyst

ICT business analysts zijn verantwoordelijk voor het analyseren en ontwerpen van de processen en systemen van een organisatie, het beoordelen van het businessmodel en de integratie ervan met technologie. Zij identificeren ook nodige veranderingen, schatten het effect van die verandering in, bepalen en documenteren eisen, zorgen er vervolgens voor dat aan deze eisen wordt voldaan en ondersteunen het bedrijf tijdens het implementatieproces.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Risicoanalyse productgebruik

  De methoden voor analyse van aan een product verbonden risico’s, in mogelijke klantomgevingen, hun omvang, gevolgen en waarschijnlijke uitkomsten, om deze te beperken door middel van waarschuwingen, veiligheidsaanwijzingen en ondersteuning bij het onderhoud.

 • Modellering van bedrijfsprocessen

  De hulpmiddelen, methoden en notaties zoals Business Process Model and Notation (BPMN) en Business Process Execution Language (BPEL), die worden gebruikt om de kenmerken van bedrijfsprocessen te beschrijven en te analyseren en de verdere ontwikkeling ervan te modelleren.

 • Technieken voor het inventariseren van bedrijfsvereisten

  De procedures die nodig zijn om zakelijke en organisatorische behoeften vast te stellen en te analyseren.

 • Wettelijke vereisten voor ict-producten

  De internationale regelgeving met betrekking tot de ontwikkeling en het gebruik van ICT-producten.

Vaardigheden

 • Ict-oplossingen voorstellen voor zakelijke problemen

  Suggesties doen voor het oplossen van bedrijfsproblemen, met behulp van ICT, zodat de bedrijfsprocessen worden verbeterd.

 • Juridische vereisten identificeren

  Onderzoek uitvoeren voor toepasselijke wettelijke en normatieve procedures en normen, wettelijke vereisten analyseren en afleiden die van toepassing zijn op de organisatie, haar beleid en producten.

 • Modellen voor bedrijfsprocessen creëren

  Formele en informele beschrijvingen van de bedrijfsprocessen en de organisatiestructuur ontwikkelen door gebruik te maken van bedrijfsmodellen, notaties en instrumenten.

 • Bedrijfsbehoeften analyseren

  De behoeften en verwachtingen van klanten in verband met een product of dienst bestuderen om inconsistenties en mogelijke onenigheden van betrokken belanghebbenden te bepalen en op te lossen.

 • De context van een organisatie analyseren

  De externe en interne omgeving van een organisatie bestuderen door de sterke en zwakke punten ervan in kaart te brengen teneinde een basis te verschaffen voor bedrijfsstrategieën en verdere planning.

 • Veranderingsmanagement toepassen

  Het beheren van de ontwikkeling binnen een organisatie door te anticiperen op veranderingen en door het nemen van besluiten om ervoor te zorgen dat de betrokken leden zo weinig mogelijk worden gestoord.

 • Strategische planning implementeren

  Maatregelen nemen met betrekking tot de doelstellingen en procedures die op strategisch niveau zijn vastgesteld om middelen te mobiliseren en de vastgestelde strategieën voort te zetten.

 • Kosten-batenanalyserapporten verstrekken

  Opstellen, samenstellen en communiceren van rapporten, uitgesplitst naar kostenanalyse van het voorstel en de begrotingsplannen van de onderneming. Analyseren van de financiële of sociale kosten en baten van een project of investering over een bepaalde periode.

 • Technische vereisten vaststellen

  De technische eigenschappen van goederen, materialen, methoden, processen, diensten, systemen, software en functionaliteiten specificeren door de specifieke behoeften vast te stellen waaraan volgens de eisen van de klant moet worden voldaan en op deze behoeften in te spelen.

 • Bedrijfsprocessen analyseren

  De bijdrage van de werkprocessen aan de bedrijfsdoelstellingen bestuderen en toezicht houden op hun efficiëntie en productiviteit.

 • Klantwensen identificeren

  Technieken en instrumenten, zoals enquêtes, vragenlijsten en ICT-toepassingen, toepassen om gebruikersvereisten van systemen, diensten of producten te bepalen, te analyseren, te documenteren en te beheren.

 • Vereisten van concepten vertalen naar visueel ontwerp

  Een visueel ontwerp ontwikkelen vertrekkend vanuit bepaalde specificaties en eisen, op basis van de analyse van de scope en de doelgroep. Een visuele voorstelling van ideeën maken, zoals logo’s, websites, digitale games en lay-outs.

 • Contact onderhouden met gebruikers om vereisten te verzamelen

  Communiceren met gebruikers om hun behoeften te identificeren en deze te verzamelen. Definiëren van alle relevante gebruikerseisen en deze op een begrijpelijke en logische manier documenteren voor verdere analyse en specificatie.

Optionele kennis en vaardigheden

analytische wiskundige berekeningen uitvoeren bedrijfs-ict-systemen ict-markt levenscyclus van systeemontwikkeling cloudtechnologieën ondersteuningssystemen voor besluitvorming bedrijfsstrategieconcepten gebruikersdocumentatie bieden ontwerpproces organisatorische veerkracht vernieuwingsprocessen ict-project beheren business intelligence intern risicobeheerbeleid gegevensextractie informatie-indeling informatiearchitectuur technieken voor visuele presentatie ongestructureerde gegevens

Source: Sisyphus ODB