Beroep ict business development manager

ICT business development managers vergroten de zakenkansen voor de organisatie en ontwikkelen strategieën die de goede werking van de organisatie, productontwikkeling en productdistributie zullen verbeteren. Zij onderhandelen over prijzen en leggen contractvoorwaarden vast.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Ondersteuningssystemen voor besluitvorming

  Ict-systemen die kunnen worden gebruikt ter ondersteuning van de besluitvorming in ondernemingen of organisaties.

 • Bedrijfsstrategieconcepten

  De terminologie met betrekking tot het ontwerp en de implementatie van belangrijke trends en doelen die door de leidinggevenden van een organisatie worden gerealiseerd, met inachtneming van haar middelen, concurrentie en omgeving.

 • Bedrijfs-ICT-systemen

  De softwarepakketten, hardwareapparaten en nieuwe technologieën die worden gebruikt ter ondersteuning van bedrijfsprocessen zoals enterprise resource planning (ERP), customer relationship management (CRM), mobiele apparaten en netwerkoplossingen.

 • Vernieuwingsprocessen

  Technieken, modellen, methoden en strategieën die bijdragen aan de bevordering van innovatiegerichte ontwikkelingen.

 • ICT-markt

  De processen, stakeholders en de dynamiek van de keten van goederen en diensten in de sector van de ICT-markt.

 • Bedrijfsprocedures

  Processen die een organisatie toepast om de efficiëntie te verbeteren, nieuwe doelstellingen te formuleren en doelen op een winstgevende en tijdige manier te bereiken.

Vaardigheden

 • Bedrijfsbehoeften analyseren

  De behoeften en verwachtingen van klanten in verband met een product of dienst bestuderen om inconsistenties en mogelijke onenigheden van betrokken belanghebbenden te bepalen en op te lossen.

 • Nieuwe zakenkansen identificeren

  Potentiële klanten of producten nastreven om extra omzet te genereren en te zorgen voor groei.

 • Technologietrends volgen

  Enquêtes en onderzoek doen naar recente tendensen en ontwikkelingen op het gebied van technologie. Hun ontwikkeling observeren en erop anticiperen, overeenkomstig de huidige of toekomstige markt- en bedrijfsomstandigheden.

 • Innoveren in ICT

  Nieuwe originele onderzoeks- en innovatie-ideeën op het gebied van informatie- en communicatietechnologie creëren en beschrijven, vergelijken met de opkomende technologieën en trends en de ontwikkeling van nieuwe ideeën plannen.

 • Klantenfeedback over toepassingen verzamelen

  Het verzamelen van een antwoord en het analyseren van gegevens van klanten om verzoeken of problemen in kaart te brengen met het oog op betere toepassingen en algemene tevredenheid van de klant.

 • Actuele gegevens interpreteren

  Gegevens analyseren die verkregen werden uit bronnen zoals marktgegevens, wetenschappelijke documenten, eisen van klanten en vragenlijsten die actueel zijn om de ontwikkeling en innovatie binnen expertisedomeinen te beoordelen.

 • Marktonderzoek uitvoeren

  Verzamelen, beoordelen en vertegenwoordigen van gegevens over de doelmarkt en klanten om strategische ontwikkeling en haalbaarheidsstudies te faciliteren. Markttrends identificeren.

 • Huidige praktijken proberen te innoveren

  Zoeken naar verbeteringen en innovatieve oplossingen, creativiteit en alternatief denken presenteren om nieuwe technologieën, methoden of ideeën voor en antwoorden op werkgerelateerde problemen te ontwikkelen.

 • Zakelijke analyses uitvoeren

  De situatie van een zakelijke activiteit op zichzelf en in relatie tot het concurrerende bedrijfsdomein evalueren, onderzoek uitvoeren, gegevens in de context van de behoeften van de zakelijke activiteit plaatsen en gebieden voor opportuniteiten bepalen.

 • Live presentaties geven

  Een toespraak of lezing houden waarin een nieuw product, dienst, idee of werkstuk wordt gedemonstreerd en uitgelegd aan een publiek.

Optionele kennis en vaardigheden

modellering van bedrijfsprocessen crowdsourcing-strategie verkoopargumenten gegevensextractie contracten beheren strategieën voor ict-capaciteitsplanning technieken voor het inventariseren van bedrijfsvereisten communiceren met klanten verschillende communicatiekanalen gebruiken uitbestedingsstrategie insourcestrategie zakenrelaties aangaan technologische activiteiten coördineren technieken voor visuele presentatie investeringsanalyse business intelligence

Source: Sisyphus ODB