Beroep ict capaciteitsplanner

ICT capaciteitsplanners zorgen ervoor dat ICT-diensten en ICT-infrastructuur de overeengekomen doelstellingen voor het dienstverleningsniveau kosteneffectief en tijdig kunnen realiseren. Zij houden ook rekening met alle middelen die nodig zijn om de juiste ICT-service te leveren en plannen korte-, middellange- en langetermijnbehoeften van een bedrijf.

Ict capaciteitsplanner: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Software voor statistische analysesystemen

  Het specifieke softwaresysteem (SAS) voor geavanceerde analyse, bedrijfsinlichtingen, gegevensbeheer en voorspellende analyses.

 • Uitbestedingsstrategie

  De planning op hoog niveau voor het beheer en de optimalisering van de externe dienstverlening van aanbieders ten behoeve van de uitvoering van bedrijfsprocessen.

 • Crowdsourcing-strategie

  De planning op hoog niveau voor beheer en optimalisering van bedrijfsprocessen, -ideeën of -inhoud door het verzamelen van bijdragen van een grote gemeenschap, met inbegrip van onlinegroepen.

 • Insourcestrategie

  De planning op hoog niveau voor het intern beheren en optimaliseren van bedrijfsprocessen, meestal om de controle te behouden over kritieke aspecten van het werk.

 • ICT-infrastructuur

  De systeem-, netwerk-, hard- en softwareapplicaties en -componenten, evenals de apparaten en processen die worden gebruikt om ICT-services te ontwikkelen, testen, leveren, bewaken, controleren of ondersteunen.

 • Strategieën voor ict-capaciteitsplanning

  De methoden, technieken en ict-instrumenten die worden gebruikt voor het plannen van de maximale hoeveelheid werk die een organisatie in een bepaalde periode kan uitvoeren, uitgaande van het aantal machines, werknemers en ploegen en rekening houdend met beperkingen zoals kwaliteitsproblemen, vertragingen en materiaalbehandeling.

Vaardigheden

 • Bedrijfsbehoeften analyseren

  De behoeften en verwachtingen van klanten in verband met een product of dienst bestuderen om inconsistenties en mogelijke onenigheden van betrokken belanghebbenden te bepalen en op te lossen.

 • Financiële statistische verslagen ontwikkelen

  Opstelling van financiële en statistische verslagen op basis van verzamelde gegevens die aan de beheersorganen van een organisatie moeten worden voorgelegd.

 • Werklast voorspellen

  De arbeidslast die binnen een bepaalde termijn moet plaatsvinden en de tijd die nodig is om deze taken uit te voeren, voorspellen en bepalen.

 • Resourceplanning uitvoeren

  Een raming maken van de verwachte input in termen van tijd, personeel en financiële middelen die nodig zijn om de projectdoelstellingen te verwezenlijken.

 • ICT-capaciteit plannen

  Plannen van de hardwarecapaciteit op langere termijn, de ICT-infrastructuur, de informaticamiddelen, de personele middelen en andere aspecten die nodig zijn om aan de veranderende vraag naar ICT-producten en -diensten te voldoen.

 • Statistische voorspellingen doen

  Een systematisch statistisch onderzoek verrichten van gegevens die representatief zijn voor in het verleden waargenomen gedrag van het systeem, waaronder waarnemingen van nuttige voorspellers buiten het systeem.

 • Bedrijfsprocessen verbeteren

  Het optimaliseren van de activiteiten van een organisatie met het oog op efficiëntie. Bestaande zakelijke activiteiten analyseren en aanpassen om nieuwe doelstellingen te formuleren en nieuwe doelstellingen te bereiken.

 • Naleving van ICT-standaarden van de organisatie garanderen

  Garanderen dat de gebeurtenissen in overeenstemming zijn met de ICT-regels en -procedures die een organisatie heeft beschreven voor haar producten, diensten en oplossingen.

 • Zakelijke analyses uitvoeren

  De situatie van een zakelijke activiteit op zichzelf en in relatie tot het concurrerende bedrijfsdomein evalueren, onderzoek uitvoeren, gegevens in de context van de behoeften van de zakelijke activiteit plaatsen en gebieden voor opportuniteiten bepalen.

 • Ondernemingsbeleid toepassen

  De beginselen en regels voor de de activiteiten en processen van een organisatie toepassen.

 • Kosten-batenanalyserapporten verstrekken

  Opstellen, samenstellen en communiceren van rapporten, uitgesplitst naar kostenanalyse van het voorstel en de begrotingsplannen van de onderneming. Analyseren van de financiële of sociale kosten en baten van een project of investering over een bepaalde periode.

Optionele kennis en vaardigheden

oplossingen voor problemen creëren modellering van bedrijfsprocessen ldap ict-adviesdiensten bieden databaseschema ontwerpen verschillende communicatiekanalen gebruiken ict-problemen oplossen ict-audits uitvoeren querytalen cloudtechnologieën sparql arbeidswetgeving ontwerpproces levenscyclus van systeemontwikkeling technologische activiteiten coördineren querytaal voor resource description framework klantenfeedback over toepassingen verzamelen projectbeheer uitvoeren ict-beveiligingsstandaarden gebruikersdocumentatie bieden programmeren in scripttaal mdx kwaliteitsmodellen voor ict-processen ict-systeem beheren linq xquery ict-systeemimplementatie beheren n1ql databasediagrammen creëren

Source: Sisyphus ODB