Beroep ict consultant

ICT consultants geven advies over hoe het gebruik van bestaande tools en systemen kan worden geoptimaliseerd, doen aanbevelingen voor de ontwikkeling en implementatie van een bedrijfsproject of technologische oplossing en dragen bij aan projectomschrijvingen. Zij zorgen ervoor dat mensen zich meer bewust zijn van IT-innovaties en de potentiële waarde ervan voor een bedrijf. Zij nemen ook deel aan de beoordeling en keuze van ICT-oplossingen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • ICT-verkoopmethodologieën

  De in de ICT-branche gehanteerde werkwijzen voor het promoten en verkopen van producten, diensten of toepassingen, waaronder SPIN Selling, Conceptual Selling en SNAP Selling.

 • Technieken voor visuele presentatie

  De technieken voor visuele weergave en interactie, waaronder histogrammen, strooiingsdiagrammen, 3D-oppervlakdiagrammen, boomdiagrammen en diagrammen met parallelle coördinaten, die kunnen worden gebruikt om abstracte numerieke en niet-numerieke gegevens te presenteren om mensen meer inzicht in deze gegevens te bieden.

 • Wettelijke vereisten voor ict-producten

  De internationale regelgeving met betrekking tot de ontwikkeling en het gebruik van ICT-producten.

 • ICT-systeemintegratie

  De beginselen van de integratie van ICT-componenten en -producten uit een aantal bronnen voor de totstandbrenging van een operationeel ICT-systeem, waarbij de interoperabiliteit en de interfaces tussen componenten en het systeem worden gewaarborgd.

Vaardigheden

 • ICT-systeemproblemen oplossen

  Potentiële componentstoringen identificeren. Bewaken, documenteren en communiceren over incidenten. De juiste middelen inzetten met een minimale uitval en de juiste diagnostische hulpmiddelen inzetten.

 • Projectspecificaties creëren

  Het werkplan, de duur, de resultaten, de middelen en de procedures van een project vaststellen om de doelstellingen te bereiken. Projectdoelstellingen, resultaten en implementatiescenario's beschrijven.

 • Standaardsystemen voor enterprise resource planning beheren

  Het verzamelen, beheren en interpreteren van gegevens die relevant zijn voor ondernemingen met betrekking tot de verzending, de betaling, de voorraad, resources en de productie, met behulp van specifieke software voor het bedrijfsbeheer. Software zoals Microsoft Dynamics, SAP ERP, Oracle ERP.

 • ICT-project beheren

  Het plannen, organiseren, controleren en documenteren van procedures en middelen, zoals menselijk kapitaal, uitrusting en kunde, om binnen specifieke doelstellingen en omvang, binnen bepaalde limieten, zoals omvang, tijd, kwaliteit en budget, te behalen.

 • Contracten beheren

  Onderhandelen over de termijnen, voorwaarden, kosten en andere specificaties van een contract, om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan de wettelijke vereisten en juridisch afdwingbaar zijn. Toezien op de uitvoering van het contract, eventuele wijzigingen overeenkomen en documenteren.

 • Wijzigingen in ICT-systemen beheren

  Systeemwijzigingen en -upgrades plannen, uitvoeren en monitoren. Oudere systeemversies behouden. Indien nodig terugkeren naar een veilige oudere systeemversie.

 • Keuze van ICT-oplossing optimaliseren

  Passende oplossingen op het gebied van ICT kiezen, rekening houdend met de potentiële risico’s, de voordelen en het algemene effect.

 • ICT-adviesdiensten bieden

  Advies geven over passende ICT-oplossingen door alternatieven te kiezen en beslissingen te optimaliseren, daarbij rekening houdend met potentiële risico’s en voordelen voor en de algemene impact op professionele klanten.

 • Formele ICT-specificaties verifiëren

  Controleren van de geschiktheid, juistheid en doelmatigheid van het beoogde algoritme of systeem om aan bepaalde formele specificaties te voldoen.

 • Technische vereisten vaststellen

  De technische eigenschappen van goederen, materialen, methoden, processen, diensten, systemen, software en functionaliteiten specificeren door de specifieke behoeften vast te stellen waaraan volgens de eisen van de klant moet worden voldaan en op deze behoeften in te spelen.

 • Klantwensen identificeren

  Technieken en instrumenten, zoals enquêtes, vragenlijsten en ICT-toepassingen, toepassen om gebruikersvereisten van systemen, diensten of producten te bepalen, te analyseren, te documenteren en te beheren.

 • Gebruikersdocumentatie bieden

  De verspreiding van gestructureerde documenten ontwikkelen en organiseren, om mensen te helpen bij het gebruik van een bepaald product of systeem, zoals schriftelijke of visuele informatie over een aanvraagsysteem en het gebruik ervan.

 • Op de hoogte blijven van de nieuwste oplossingen voor informatiesystemen

  De meest recente informatie verzamelen over bestaande oplossingen voor informatiesystemen waarin software en hardware evenals netwerkcomponenten zijn geïntegreerd.

 • ICT-systeem analyseren

  Het bestuderen van de activiteiten en de prestaties van informatiesystemen om het gebruik en de zwakke punten ervan te modelleren, de doelstelling, de architectuur en de diensten te specificeren en de operaties en procedures voor de meest doeltreffende uitvoering van deze systemen te ontdekken.

 • Systeemprestaties bewaken

  Systeembetrouwbaarheid en -prestaties meten voor, tijdens en na de integratie van onderdelen en tijdens de werking en het onderhoud van het systeem. Instrumenten en technieken voor het toezicht op de prestaties kiezen en gebruiken, zoals speciale software.

 • Softwarespecificaties analyseren

  Beoordelen van de specificaties van een te ontwikkelen softwareproduct of -systeem door het identificeren van functionele en niet-functionele eisen, beperkingen en mogelijke sets van gebruikssituaties die de interacties tussen de software en de gebruikers illustreren.

Optionele kennis en vaardigheden

levenscyclus van systeemontwikkeling wetgeving inzake auteursrecht proces voor ict-wijzigingsverzoeken beheren flexibel projectbeheer softwareonderdeelbibliotheken op processen gebaseerd beheer opkomende technologieën ict-projectbeheermethodologieën taakgegevens bijhouden contact onderhouden met gebruikers om vereisten te verzamelen kwaliteitsmodellen voor ict-processen relaties met klanten onderhouden behoeften van ict-gebruikers identificeren hardwarecomponenten sober projectbeheer

Source: Sisyphus ODB