Beroep ICT-documentatiemanager

ICT-documentatiemanagers zijn verantwoordelijk voor het beheer van het proces voor de ontwikkeling van documentatie, in overeenstemming met wettelijke vereisten, normen, organisatorische beleidsmaatregelen en doelstellingen. Zij plannen, controleren en bestemmen de middelen, mensen, financiering en faciliteiten van de afdeling documentatie (waaronder het opstellen van begrotingen en tijdschema’s, risicoanalyse en kwaliteitsbeheer). Zij ontwikkelen ook documentatienormen, structureringsmethoden en mediaconcepten om productconcepten en het gebruik ervan doeltreffend te communiceren.

ICT-documentatiemanager: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Ontwikkelingsprocessen voor inhoud

  De gespecialiseerde technieken die worden gebruikt voor het ontwerpen, schrijven, compileren, bewerken en organiseren van digitale inhoud, zoals tekst, afbeeldingen en video's voor publicatiedoeleinden.

 • Ict-projectbeheer

  De methoden voor de planning, uitvoering, evaluatie en follow-up van ICT-projecten, zoals de ontwikkeling, integratie, wijziging en verkoop van ICT-producten en -diensten, alsmede projecten in verband met technologische innovatie op het gebied van ICT.

 • Bedrijfsprocedures

  Processen die een organisatie toepast om de efficiëntie te verbeteren, nieuwe doelstellingen te formuleren en doelen op een winstgevende en tijdige manier te bereiken.

 • Industriële software

  De selectie van software die ter ondersteuning wordt gebruikt bij calculatie, beheer en planning van industriële processen, onder meer ter verbetering van ontwerp, werkstroom en productie.

 • Wettelijke vereisten voor ict-producten

  De internationale regelgeving met betrekking tot de ontwikkeling en het gebruik van ICT-producten.

Vaardigheden

 • Naleving met wettelijke vereisten garanderen

  De naleving van vastgestelde en toepasselijke normen en wettelijke vereisten, zoals specificaties, beleid, normen of wetgeving, garanderen voor het doel dat organisaties met hun inspanningen nastreven.

 • Projecten voor inhoudontwikkeling beheren

  Plannen en implementeren van de creatie, levering en het beheer van digitale of gedrukte inhoud, een systeem ontwikkelen dat het volledige redactionele inhoudsontwikkelings- en publicatieproces beschrijft en ICT-tools gebruiken om het proces te ondersteunen.

 • Richtlijnen bieden voor inhoudsontwikkeling

  Normen en structuren ontwikkelen voor inhoudsontwikkeling zoals formaten, stijlen, lay-out, structuren, inhoudstypen, terminologie, XML en DITA. Deze implementeren in Document Type Definitions en ze toepassen tijdens werkprocessen en de resultaten evalueren in het licht van vastgestelde normen.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Technologische verbeterstrategieën ontwerpen

  Plannen opstellen voor de ontwikkeling en uitvoering van strategieën die de verbetering van technologische projecten en de efficiëntie van de procedures van het project vergemakkelijken, rekening houdend met analyses en relevante regelgeving.

 • Organisatorische technieken gebruiken

  Gebruiken van een reeks organisatorische technieken en procedures die het bereiken van de gestelde doelen faciliteren, zoals een gedetailleerde planning van de dienstregeling van het personeel. Deze middelen efficiënt en duurzaam gebruiken en flexibiliteit tonen wanneer dat nodig is.

 • Interne mededelingen verspreiden

  Interne mededelingen verspreiden met behulp van de verschillende communicatiekanalen die een bedrijf tot zijn beschikking heeft.

 • Juridische vereisten identificeren

  Onderzoek uitvoeren voor toepasselijke wettelijke en normatieve procedures en normen, wettelijke vereisten analyseren en afleiden die van toepassing zijn op de organisatie, haar beleid en producten.

 • Personeelszaken beheren

  Personeel aanwerven, werknemers helpen bij het ontwikkelen van hun persoonlijke en organisatorische vaardigheden, kennis en competenties, alsook feedback geven en prestatiebeoordelingen verrichten. Dit omvat onder meer: werknemers motiveren door beloningssystemen te implementeren (belonings- en uitkeringsstelsels beheren) om de prestaties van de werknemers te maximaliseren in het licht van de strategische doelstellingen van de werkgever.

 • Informatienormen ontwikkelen

  Op basis van professionele ervaring normen of vereisten ontwikkelen die uniforme technische criteria, methoden, processen en praktijken vaststellen met betrekking tot informatiebeheer

 • Metadata voor inhoudsgegevens beheren

  De methoden en procedures voor het beheer van inhoudsgegevens toepassen om concepten van metagegevens, zoals de datum van creatie, te definiëren en te gebruiken om inhoud zoals documenten, video- en audiobestanden, applicaties en beelden te beschrijven, te organiseren en te archiveren.

 • Gegevensbronnen beheren

  Identificeren van relevante interne en externe gegevensbronnen en -aanbieders. Organiseren van de informatie-workflow en definiëren van de te leveren informatie.

 • Resourceplanning uitvoeren

  Een raming maken van de verwachte input in termen van tijd, personeel en financiële middelen die nodig zijn om de projectdoelstellingen te verwezenlijken.

Optionele kennis en vaardigheden

ict-helpplatformen doelstellingen op het gebied van kwaliteitsborging vaststellen bruikbaarheidsengineering digitale marketingstrategieën plannen methoden voor kwaliteitsgarantie marktvereisten voor documentatie identificeren relaties met leveranciers onderhouden insourcestrategie technologietrends volgen crowdsourcing-strategie mediastrategie ontwikkelen veranderingsmanagement toepassen lokalisatie beheren kernprestatie-indicatoren volgen leveranciersbeheer behoeften van ict-gebruikers identificeren levenscyclus van systeemontwikkeling ict-documentbeheer uitbestedingsstrategie

Source: Sisyphus ODB