Beroep ICT-informatiemanager

ICT information managers leveren een bijdrage aan de definitie van de strategie voor de organisatie van informatie en passen creatie, redactie, opslag en distributie van informatie en kennis toe. Zij beheren het onderhoud en de ontwikkeling van gestructureerde en ongestructureerde informatie. Zij creëren digitale structuren om het gebruik en de optimalisering van informatie en kennis mogelijk te maken, de gegevensanalyse te beheren en zakelijke inlichtingen mogelijk te maken.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Datamining

  De methoden van kunstmatige intelligentie, machinaal leren, statistiek en databanken die worden gebruikt om inhoud uit een dataset te extraheren.

 • Online analytische verwerking

  De online-instrumenten die multidimensionale gegevens analyseren, aggregeren en presenteren, zodat gebruikers interactief en selectief gegevens kunnen extraheren en bekijken vanuit specifieke invalshoeken.

 • Informatiestructuur

  Het type infrastructuur dat het formaat van de gegevens bepaalt: semi-gestructureerd, ongestructureerd en gestructureerd.

 • Ondersteuningssystemen voor besluitvorming

  Ict-systemen die kunnen worden gebruikt ter ondersteuning van de besluitvorming in ondernemingen of organisaties.

 • Ongestructureerde gegevens

  De informatie die niet op een vooraf vastgestelde manier is geordend of geen vooraf vastgesteld gegevensmodel heeft, die moeilijk te begrijpen is en waarin moeilijk patronen herkend kunnen worden zonder gebruik te maken van technieken zoals datamining.

 • Informatie-indeling

  De indeling van de informatie in categorieën en het aantonen van de relatie tussen de gegevens voor een aantal duidelijk omschreven doeleinden.

 • Bedrijfsprocedures

  Processen die een organisatie toepast om de efficiëntie te verbeteren, nieuwe doelstellingen te formuleren en doelen op een winstgevende en tijdige manier te bereiken.

 • Business intelligence

  De instrumenten die worden gebruikt om grote hoeveelheden ruwe gegevens om te zetten in relevante en nuttige bedrijfsinformatie.

 • Gegevensopslag

  De fysieke en technische concepten van de wijze waarop digitale gegevensopslag wordt georganiseerd in specifieke schema's op lokaal niveau, zoals harde schijven en willekeurig toegankelijke geheugens (RAM) en op afstand, via netwerken, internet of de cloud.

 • Gegevensmodellen

  De technieken en de bestaande systemen voor de structurering van de gegevenselementen en de onderlinge verbanden daartussen, alsook de methoden voor de interpretatie van de gegevensstructuren en -verhoudingen.

 • Informatiearchitectuur

  De methoden waarmee informatie wordt gegenereerd, gestructureerd, opgeslagen, onderhouden, gekoppeld, uitgewisseld en gebruikt.

 • Strategie voor informatiebeveiliging

  Het door een onderneming vastgestelde plan waarin de doelstellingen van de informatiebeveiliging en de maatregelen om de risico’s te beperken worden vastgesteld, de controledoelstellingen worden gedefinieerd, en maatstaven en benchmarks worden vastgesteld met inachtneming van de wettelijke, interne en contractuele vereisten.

 • Gegevensextractie

  De technieken en methoden die worden gebruikt om informatie uit ongestructureerde of semigestructureerde digitale documenten en bronnen te verkrijgen en te extraheren.

Vaardigheden

 • Bestaande gegevens migreren

  Methoden voor migratie en omzetting van bestaande gegevens toepassen om gegevens tussen formaten, opslagsystemen of computersystemen over te dragen of om te zetten.

 • Actuele gegevens interpreteren

  Gegevens analyseren die verkregen werden uit bronnen zoals marktgegevens, wetenschappelijke documenten, eisen van klanten en vragenlijsten die actueel zijn om de ontwikkeling en innovatie binnen expertisedomeinen te beoordelen.

 • Gegevensbronnen beheren

  Identificeren van relevante interne en externe gegevensbronnen en -aanbieders. Organiseren van de informatie-workflow en definiëren van de te leveren informatie.

 • De context van een organisatie analyseren

  De externe en interne omgeving van een organisatie bestuderen door de sterke en zwakke punten ervan in kaart te brengen teneinde een basis te verschaffen voor bedrijfsstrategieën en verdere planning.

 • Informatiebehoeften beoordelen

  Communiceren met klanten of gebruikers om te bepalen welke informatie zij nodig hebben en over de methoden waarmee zij toegang tot die informatie kunnen krijgen.

 • Informatie structureren

  Organiseren van informatie met behulp van systematische methoden zoals mentale modellen en volgens bepaalde normen om de verwerking en het begrip van de informatie van de gebruiker met betrekking tot de specifieke eisen en kenmerken van de outputmedia te vergemakkelijken.

 • Systemen voor gegevensverzameling beheren

  Ontwikkelen en beheren van methoden en strategieën om de kwaliteit van de gegevens en de statistische efficiëntie bij het verzamelen van gegevens te maximaliseren, om ervoor te zorgen dat de verzamelde gegevens geoptimaliseerd worden voor verdere verwerking.

 • Ict-gegevensarchitectuur beheren

  Toezicht houden op de regelgeving en gebruik maken van ICT-technieken om de architectuur van de informatiesystemen te bepalen en de gegevensverzameling, de opslag, de consolidatie, de regeling en het gebruik in een organisatie te controleren.

 • Bedrijfskennis beheren

  Opzetten van structuren en distributiebeleidslijnen om het gebruik van informatie mogelijk te maken of te verbeteren door gebruik te maken van passende instrumenten om de kennis van het bedrijf te extraheren, op te richten en uit te breiden.

 • Visuele gegevenspresentatie bieden

  Visuele voorstellingen van gegevens maken, bijvoorbeeld in de vorm van grafieken of diagrammen, voor een beter begrip.

 • Gegevensmodellen creëren

  Gebruiken van specifieke technieken en methodologieën om de gegevensvereisten van de bedrijfsprocessen van een organisatie te analyseren om modellen voor deze gegevens te creëren, zoals conceptuele, logische en fysieke modellen. Deze modellen hebben een specifieke structuur en opmaak.

Optionele kennis en vaardigheden

gegevensprivacy garanderen technologische activiteiten coördineren datawarehousingtechnieken implementeren datamining uitvoeren ict-kennis beoordelen informatiesysteem ontwerpen vertrouwelijkheid van informatie gegevensbescherming contact onderhouden met gebruikers om vereisten te verzamelen op de hoogte blijven van de nieuwste oplossingen voor informatiesystemen ondersteunende systemen voor besluitvorming gebruiken beoordeling van kwaliteit van gegevens

Source: Sisyphus ODB