Beroep ict network administrator

ICT network administrators zorgen ervoor dat een datacommunicatienetwerk – inclusief LAN's, WAN's, intranetten en het internet – betrouwbaar, veilig en efficiënt blijft werken. Zij wijzen netwerkadressen toe, beheren en implementeren routeringsprotocollen zoals ISIS, OSPF en BGP, configureren routeringstabellen en voeren bepaalde authenticaties uit. Zij onderhouden en beheren servers (bestandsservers, VPN-gateways, inbraakdetectiesystemen), desktopcomputers, printers, routers, switches, firewalls, telefoons, IP-communicatie, persoonlijke digitale assistenten (PDA's), smartphones, software-implementaties, beveiligingsupdates en patches, alsook een breed scala aan aanvullende technologieën, waaronder zowel hardware als software.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • ICT-systeemprogrammering

  De methoden en tools die nodig zijn voor het ontwikkelen van systeemsoftware, specificaties van systeemarchitecturen en interfacingtechnieken tussen netwerk- en systeemmodules en -componenten.

 • Cloudtechnologieën

  De technologieën die toegang tot hardware, software, gegevens en diensten mogelijk maken via servers op afstand en softwarenetwerken, ongeacht hun locatie en architectuur.

 • Inkoop van ICT-netwerkapparatuur

  Het productaanbod van aanbieders van netwerkapparatuur en methoden voor selectie en aanschaf van de apparatuur.

 • Internetbeheer

  De beginselen, voorschriften, normen en programma’s die vorm geven aan de ontwikkeling en het gebruik van het internet, waaronder het beheer van domeinnamen op internet, registers en registrators, overeenkomstig de voorschriften en aanbevelingen van ICANN/IANA, IP-adressen en namen, naamservers, DNS, TLD’s en aspecten van IDN’s en DNSSEC.

 • Methoden voor kwaliteitsgarantie

  Kwaliteitsgarantiebeginselen, standaardvereisten en de reeks processen en activiteiten die worden gebruikt voor het meten, controleren en waarborgen van de kwaliteit van producten en processen.

 • Hulpmiddelen voor systeemnetwerkbeheer

  De software- of hardwareprogramma's die de controle, de analyse en de supervisie van afzonderlijke netwerkcomponenten of -onderdelen binnen een groter netwerksysteem mogelijk maken.

 • Analysemethoden voor ICT-prestaties

  De methoden die worden gebruikt om software, ICT-systemen en netwerkprestaties te analyseren en een leidraad bieden voor de onderliggende oorzaken van problemen binnen informatiesystemen. De methoden kunnen resourceknelpunten, applicatietijden, wachttijden en benchmarkresultaten analyseren.

 • Computerprogrammering

  Technieken en beginselen van softwareontwikkeling, waaronder analyse, algoritmes, coderen, testen en ontwerpen van programmeerparadigma's (bijvoorbeeld objectgeorienteerd programmeren, functioneel programmeren) en programmeertalen.

 • Oplossingsimplementatie

  De technologieën en normen die moeten worden gebruikt bij installatie, uitrol en onderhoud van softwarekenmerken.

 • Wetgeving op het gebied van ICT-beveiliging

  Het geheel van wettelijke voorschriften die informatietechnologie, ICT-netwerken en computersystemen beschermen en juridische gevolgen als gevolg van hun misbruik. Gereglementeerde maatregelen zijn onder meer firewalls, inbraakdetectie, antivirussoftware en versleuteling.

 • Beveiligingsrisico’s voor ICT-netwerken

  Beveiligingsrisico's van bijvoorbeeld hard- en software, apparaten, interfaces en het beleid met betrekking tot computernetwerken en technieken voor risicobeoordelingen die kunnen worden toegepast om de ernst en de gevolgen van beveiligingsrisico's en noodplannen voor beveiligingsrisico te beoordelen.

 • ICT-netwerkroutering

  De processen en technieken voor het kiezen van de beste routes binnen een ICT-netwerk waarlangs een pakket kan worden verzonden.

Vaardigheden

 • Back-ups maken

  Back-upprocedures implementeren om een back-up te maken van gegevens en systemen om een permanente en betrouwbare werking van het systeem te garanderen. Uitvoeren van gegevensback-ups om informatie te beveiligen door deze te kopiëren en te archiveren om de integriteit te waarborgen tijdens de systeemintegratie en na het optreden van gegevensverlies.

 • Technische teksten interpreteren

  Technische teksten die informatie verschaffen over de uitvoering van een taak, gewoonlijk toegelicht in stappen, lezen en begrijpen.

 • Internetprotocolconfiguratie onderhouden

  Internet Protocol-configuratie (ipconfig) toepassen om gegevens te verzamelen over de TCP/IP-configuratiewaarden (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) om apparaten en hun IP-adressen te identificeren.

 • Technische documentatie aanleveren

  Documentatie opstellen voor bestaande en toekomstige producten of diensten, met een beschrijving van hun functionaliteit en samenstelling op een wijze die begrijpelijk is voor een breed publiek zonder technische achtergrond en in overeenstemming met de vastgestelde eisen en normen. Ervoor zorgen dat de documentatie actueel blijft.

 • E-mailhostingservice beheren

  Toezicht houden op de dagelijkse werking van een privé-e-mailplatform door het onderhouden en verfijnen van geleverde diensten, zoals spam- en virusbescherming, het blokkeren van advertenties, herontwerpen van websites en optimalisatie van zoekmachines.

 • Toekomstige behoeften aan ICT-netwerken voorspellen

  Het huidige dataverkeer in kaart brengen en ramen hoe de groei van invloed zal zijn op het ICT-netwerk.

 • Elektronische communicatieapparatuur installeren

  Het opzetten en installeren van digitale en analoge elektronische communicatie. Meer inzicht krijgen in elektronische diagrammen en apparatuurspecificaties.

 • ICT-virtualisatiemachines beheren

  Toezicht houden op tools, zoals VMware, kvm en Xen, die worden gebruikt om een virtuele machine-omgeving mogelijk te maken die bovenop andere software-omgevingen draait.

 • Vereisten voor netwerkbandbreedte analyseren

  De vereisten bestuderen met betrekking tot de transmissiecapaciteit van een ICT-netwerk of ander telecommunicatiesysteem.

 • Systeemcomponenten integreren

  Gebruiken en gebruiken van integratietechnieken en -hulpmiddelen om de integratie van hardware- en softwaremodules en -componenten in een systeem te plannen en uit te voeren. Specifieke testtechnieken toepassen om integriteit tijdens de systeemintegratie te waarborgen.

 • Hulpmiddelen voor ICT-netwerkdiagnose implementeren

  Softwaretools of -componenten gebruiken die ICT-netwerkparameters, zoals prestaties en doorvoer, bewaken, gegevens en statistieken verstrekken, fouten of knelpunten diagnosticeren en besluitvorming ondersteunen.

 • Firewallregels definiëren

  Regels vaststellen voor een reeks componenten die gericht zijn op het beperken van de toegang tussen groepen van netwerken of een bepaald netwerk en het internet.

 • Computernetwerk ontwerpen

  ICT-netwerken ontwikkelen en plannen, zoals een ‘wide area netwerk’ en een lokaal netwerk, die computers met behulp van kabel- of draadloze verbindingen met elkaar verbinden en ze in staat stellen gegevens uit te wisselen, en hun capaciteitsvereisten beoordelen.

 • Beleidsregels voor ICT-systeemgebruik toepassen

  Het volgen van schriftelijke en ethische wetten en beleidsmaatregelen met betrekking tot het gebruik en de administratie van het juiste ICT-systeem.

 • Capaciteit van ICT-systemen aanpassen

  De omvang van een ICT-systeem wijzigen door extra ICT-systeemcomponenten toe te voegen of opnieuw toe te wijzen, zoals netwerkcomponenten en opslagservers, om te voldoen aan capaciteits- of volumevereisten.

Optionele kennis en vaardigheden

assembly lisp cobol proxyservers organisatorisch beleid licentieovereenkomsten voorbereiden r php pascal windows phone keuze van ict-oplossing optimaliseren haskell smalltalk gebruikersvereisten voor ict-systemen python ruby apl sap r3 microsoft visual c++ java common lisp android systeemorganisatiebeleid toepassen objective-c abap systeemonderdelen kopen swift ml asp.net ajax technische opleidingen geven scratch ict-server onderhouden javascript openedge advanced business language perl blackberry coffeescript matlab computergestuurde hulpmiddelen voor software-engineering gebruiken typescript groovy ios vbscript c++ training voor ict-systemen aanbieden scala ict-audits uitvoeren cisco signaalversterkers installeren c# sas language visual basic erlang prolog mobiele besturingssystemen

Source: Sisyphus ODB