Beroep ict network architect

ICT network architects ontwerpen de topologie en connectiviteit van ICT-netwerken zoals hardware, infrastructuur en communicatie- en hardwarecomponenten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Modellering van bedrijfsprocessen

  De hulpmiddelen, methoden en notaties zoals Business Process Model and Notation (BPMN) en Business Process Execution Language (BPEL), die worden gebruikt om de kenmerken van bedrijfsprocessen te beschrijven en te analyseren en de verdere ontwikkeling ervan te modelleren.

 • ICT-netwerkhardware

  De ICT-netwerkapparatuur of computernetwerkapparaten, zoals UPS-systemen, elektrische systemen, netwerkfaciliteiten en gestructureerde bekabelingssystemen.

 • Wetgeving op het gebied van ICT-beveiliging

  Het geheel van wettelijke voorschriften die informatietechnologie, ICT-netwerken en computersystemen beschermen en juridische gevolgen als gevolg van hun misbruik. Gereglementeerde maatregelen zijn onder meer firewalls, inbraakdetectie, antivirussoftware en versleuteling.

 • ICT-netwerkroutering

  De processen en technieken voor het kiezen van de beste routes binnen een ICT-netwerk waarlangs een pakket kan worden verzonden.

 • Beveiligingsrisico’s voor ICT-netwerken

  Beveiligingsrisico's van bijvoorbeeld hard- en software, apparaten, interfaces en het beleid met betrekking tot computernetwerken en technieken voor risicobeoordelingen die kunnen worden toegepast om de ernst en de gevolgen van beveiligingsrisico's en noodplannen voor beveiligingsrisico te beoordelen.

Vaardigheden

 • Technische vereisten vaststellen

  De technische eigenschappen van goederen, materialen, methoden, processen, diensten, systemen, software en functionaliteiten specificeren door de specifieke behoeften vast te stellen waaraan volgens de eisen van de klant moet worden voldaan en op deze behoeften in te spelen.

 • Vereisten voor netwerkbandbreedte analyseren

  De vereisten bestuderen met betrekking tot de transmissiecapaciteit van een ICT-netwerk of ander telecommunicatiesysteem.

 • Processen ontwerpen

  De workflow en de benodigde middelen voor een bepaald proces in kaart te brengen, met gebruikmaking van diverse instrumenten zoals processimulatiesoftware, stroomdiagrammen en schaalmodellen.

 • Technische documentatie aanleveren

  Documentatie opstellen voor bestaande en toekomstige producten of diensten, met een beschrijving van hun functionaliteit en samenstelling op een wijze die begrijpelijk is voor een breed publiek zonder technische achtergrond en in overeenstemming met de vastgestelde eisen en normen. Ervoor zorgen dat de documentatie actueel blijft.

 • Beleid voor ICT-netwerkontwerp definiëren

  Beleid, principes, regels, processen en criteria specificeren voor het ontwerpen, plannen en realiseren van ICT-netwerken.

 • Computernetwerk ontwerpen

  ICT-netwerken ontwikkelen en plannen, zoals een ‘wide area netwerk’ en een lokaal netwerk, die computers met behulp van kabel- of draadloze verbindingen met elkaar verbinden en ze in staat stellen gegevens uit te wisselen, en hun capaciteitsvereisten beoordelen.

 • Hulpmiddelen voor ICT-netwerkdiagnose implementeren

  Softwaretools of -componenten gebruiken die ICT-netwerkparameters, zoals prestaties en doorvoer, bewaken, gegevens en statistieken verstrekken, fouten of knelpunten diagnosticeren en besluitvorming ondersteunen.

 • ICT-kennis beoordelen

  Evalueren van de impliciete beheersing van gekwalificeerde deskundigen in een ICT-systeem om het voor verdere analyse en gebruik expliciet te maken.

 • Leveranciers identificeren

  Potentiële leveranciers identificeren voor verdere onderhandelingen. Rekening houden met aspecten als de kwaliteit van het product, duurzaamheid, lokale herkomst, seizoensgebondenheid en dekking van het gebied. De waarschijnlijkheid beoordelen voor het verkrijgen van voordelige contracten en overeenkomsten.

 • Hardware van informatienetwerken onderhouden

  De functionaliteit beoordelen en fouten detecteren in de infrastructuur van een informatienetwerk, routineonderhoudstaken uitvoeren om storingen te voorkomen en reparaties uitvoeren om systeemgebruikers een permanente beschikbaarheid te garanderen.

 • Internetprotocolconfiguratie onderhouden

  Internet Protocol-configuratie (ipconfig) toepassen om gegevens te verzamelen over de TCP/IP-configuratiewaarden (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) om apparaten en hun IP-adressen te identificeren.

 • Creatieve ideeën ontwikkelen

  Ontwikkelen van nieuwe artistieke concepten en creatieve ideeën.

 • Capaciteit van ICT-systemen aanpassen

  De omvang van een ICT-systeem wijzigen door extra ICT-systeemcomponenten toe te voegen of opnieuw toe te wijzen, zoals netwerkcomponenten en opslagservers, om te voldoen aan capaciteits- of volumevereisten.

 • Toekomstige behoeften aan ICT-netwerken voorspellen

  Het huidige dataverkeer in kaart brengen en ramen hoe de groei van invloed zal zijn op het ICT-netwerk.

 • Bedrijfsbehoeften analyseren

  De behoeften en verwachtingen van klanten in verband met een product of dienst bestuderen om inconsistenties en mogelijke onenigheden van betrokken belanghebbenden te bepalen en op te lossen.

 • Plaatsing van ICT-hardware ontwerpen

  De manier beschrijven en plannen waarop kabels en bijbehorende hardware in het gebouw zullen worden geplaatst.

Optionele kennis en vaardigheden

ict-projectbeheermethodologieën kosten-batenanalyserapporten verstrekken inkoop van ict-netwerkapparatuur flexibel projectbeheer technische communicatievaardigheden toepassen resourceplanning uitvoeren ict-beveiligingsstandaarden ict-problemen oplossen zakenrelaties aangaan op processen gebaseerd beheer prestaties van communicatiekanalen bewaken internetbeheer ict-netwerksimulatie wettelijke vereisten voor ict-producten hulpmiddelen voor systeemnetwerkbeheer cisco sober projectbeheer leiding geven aan personeel organisatorische veerkracht

Source: Sisyphus ODB