Beroep ict systeembeheerder

ict systeembeheerder
Credits: Shutterstock.com

ICT-systeembeheerders zijn verantwoordelijk voor het onderhoud, de configuratie en de betrouwbare werking van computer- en netwerksystemen, servers, werkstations en randapparatuur. Zij kunnen computeronderdelen en -software aanschaffen, installeren of upgraden, routinetaken automatiseren, computerprogramma's schrijven, problemen oplossen, personeel opleiden en superviseren en technische ondersteuning verlenen. Ze zorgen voor optimale systeemintegriteit, beveiliging, back-up en prestaties.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken ict systeembeheerder

 • Stelt de diagnose op van hardware- of softwareproblemen en vervangt defecte onderdelen.
 • Voert data backups en grote herstelwerkzaamheden uit.
 • Onderhoudt en beheert computernetwerken en de verwante computeromgeving inclusief de computerhardware, systeemsoftware, applicatiesoftware en alle configuraties.
 • Plant, coördineert, en implementeert veiligheidsmaatregelen aan het netwerk om data, soft- en hardware te beschermen.
 • Bedient de hoofdconsole om de prestatie van computers en netwerksysteem op te volgen en de toegang tot en het gebruik van het computernetwerk te coördineren.
 • Voert opstart- en afsluitroutines van het netwerk uit en houdt er verslag van bij.
 • Ontwikkelt, configureert en test computer hardware, netwerksoftware en besturingssoftware.
 • Doet aanbevelingen over aanpassingen om de systeem- en netwerkconfiguratie te verbeteren en bepaalt welke hard- of software voor deze aanpassingen vereist zou zijn.
 • Overlegt met netwerkgebruikers over hoe bepaalde problemen opgelost kunnen worden.
 • Programmeert in scripttalen (zoals Javascript, PERL, CGI, Vbscript, etc.).

Gerelateerde beroepen hardware, netwerk

 • Computer operator
 • Computer-hardware technicus
 • Computerreparateur
 • Data manager
 • Glasvezelmonteur
 • Hardwaretesttechnicus
 • Ingenieur elektronica (wo)
 • IT netwerktechnicus
 • IT operations technicus
 • Netwerk-, serverbeheerder (hbo-wo)

Kennis

 • Methoden voor kwaliteitsgarantie

  Kwaliteitsgarantiebeginselen, standaardvereisten en de reeks processen en activiteiten die worden gebruikt voor het meten, controleren en waarborgen van de kwaliteit van producten en processen.

 • ICT-infrastructuur

  De systeem-, netwerk-, hard- en softwareapplicaties en -componenten, evenals de apparaten en processen die worden gebruikt om ICT-services te ontwikkelen, testen, leveren, bewaken, controleren of ondersteunen.

 • Hardwarecomponenten

  De belangrijkste onderdelen van een hardwaresysteem, waaronder lcd-schermen, camerasensoren, microprocessoren, geheugens, modems, batterijen en hun onderlinge verbindingen.

 • ICT-systeemprogrammering

  De methoden en tools die nodig zijn voor het ontwikkelen van systeemsoftware, specificaties van systeemarchitecturen en interfacingtechnieken tussen netwerk- en systeemmodules en -componenten.

 • Softwareonderdeelbibliotheken

  De softwarepakketten, modules, webdiensten en bronnen die betrekking hebben op een aantal aanverwante functies en de databanken waarin deze herbruikbare onderdelen kunnen worden gevonden.

 • Organisatorisch beleid

  Beleid voor het bereiken van een aantal doelstellingen en streefcijfers met betrekking tot ontwikkeling en instandhouding van een organisatie.

 • Gebruikersvereisten voor ict-systemen

  Het proces bedoeld om te beantwoorden aan de behoeften van gebruikers en organisaties ten aanzien van systeemcomponenten en -diensten, rekening houdend met de beschikbare technologieën en met de technieken die nodig zijn om behoeften te wekken en te specificeren. In dit kader worden gebruikers bevraagd om symptomen van problemen vast te stellen en symptomen te analyseren.

Vaardigheden

 • ICT-herstelsystemen ten uitvoer brengen

  Creëren, beheren en ten uitvoer brengen van een ICT-systeemherstelplan in geval van een crisis om informatie op te halen en het gebruik van het systeem te herstellen.

 • ICT-systeem onderhouden

  Systeem- en netwerkbewakingstechnieken selecteren en toepassen. Operationele problemen identificeren en oplossen. Ervoor zorgen dat de mogelijkheden en efficiëntie van het systeem overeenkomen met de bedrijfsspecificaties.

 • ICT-systeemgebruikers ondersteunen

  Communiceren met eindgebruikers, ze instructies geven over hoe ze taken kunnen uitvoeren, ICT-hulpmiddelen en -methoden gebruiken om problemen op te lossen en mogelijke bijwerkingen te identificeren en oplossingen te bieden.

 • Bestaande gegevens migreren

  Methoden voor migratie en omzetting van bestaande gegevens toepassen om gegevens tussen formaten, opslagsystemen of computersystemen over te dragen of om te zetten.

 • Back-ups maken

  Back-upprocedures implementeren om een back-up te maken van gegevens en systemen om een permanente en betrouwbare werking van het systeem te garanderen. Uitvoeren van gegevensback-ups om informatie te beveiligen door deze te kopiëren en te archiveren om de integriteit te waarborgen tijdens de systeemintegratie en na het optreden van gegevensverlies.

 • ICT-systeemproblemen oplossen

  Potentiële componentstoringen identificeren. Bewaken, documenteren en communiceren over incidenten. De juiste middelen inzetten met een minimale uitval en de juiste diagnostische hulpmiddelen inzetten.

 • Systeemorganisatiebeleid toepassen

  Intern beleid uitvoeren op het gebied van de ontwikkeling, het interne en externe gebruik van technologische systemen, zoals softwaresystemen, netwerksystemen en telecommunicatiesystemen, teneinde een reeks doelstellingen en streefcijfers met betrekking tot de efficiënte werking en groei van een organisatie te verwezenlijken.

 • Systeemprestaties bewaken

  Systeembetrouwbaarheid en -prestaties meten voor, tijdens en na de integratie van onderdelen en tijdens de werking en het onderhoud van het systeem. Instrumenten en technieken voor het toezicht op de prestaties kiezen en gebruiken, zoals speciale software.

 • Systeembeveiliging beheren

  De kritieke activa van een onderneming analyseren en zwakke punten en kwetsbaarheden in kaart brengen die kunnen leiden tot indringing of aanvallen. Beveiligingsdetectietechnieken toepassen. Inzicht hebben in cyberaanvaltechnieken en doeltreffende tegenmaatregelen implementeren.

 • Technische teksten interpreteren

  Technische teksten die informatie verschaffen over de uitvoering van een taak, gewoonlijk toegelicht in stappen, lezen en begrijpen.

 • ICT-systeem beheren

  De behandeling van onderdelen van het ICT-systeem door het handhaven van de configuratie, het beheer van de gebruikers, het controleren van het gebruik van hulpbronnen, het uitvoeren van back-ups en het installeren van hardware of software om aan de gestelde eisen te voldoen.

 • Beleidsregels voor ICT-systeemgebruik toepassen

  Het volgen van schriftelijke en ethische wetten en beleidsmaatregelen met betrekking tot het gebruik en de administratie van het juiste ICT-systeem.

 • Wijzigingen in ICT-systemen beheren

  Systeemwijzigingen en -upgrades plannen, uitvoeren en monitoren. Oudere systeemversies behouden. Indien nodig terugkeren naar een veilige oudere systeemversie.

 • Systeemtesten uitvoeren

  Selecteren, uitvoeren en volgen van tests op software of hardware om systeemdefecten op te sporen, zowel binnen de geïntegreerde systeemeenheden, de interassemblages als het systeem als geheel. Organiseren van tests zoals installatietests, veiligheidstests en grafische gebruikersinterfacetests.

 • Technische documentatie aanleveren

  Documentatie opstellen voor bestaande en toekomstige producten of diensten, met een beschrijving van hun functionaliteit en samenstelling op een wijze die begrijpelijk is voor een breed publiek zonder technische achtergrond en in overeenstemming met de vastgestelde eisen en normen. Ervoor zorgen dat de documentatie actueel blijft.

 • Systeemcomponenten integreren

  Gebruiken en gebruiken van integratietechnieken en -hulpmiddelen om de integratie van hardware- en softwaremodules en -componenten in een systeem te plannen en uit te voeren. Specifieke testtechnieken toepassen om integriteit tijdens de systeemintegratie te waarborgen.

Optionele kennis en vaardigheden

training voor ict-systemen aanbieden internetbeheer ict-hersteltechnieken capaciteit van ict-systemen aanpassen ict-systeemintegratie strategie voor informatiebeveiliging ict-risicobeheer ten uitvoer brengen integratietesten uitvoeren levenscyclus van systeemontwikkeling engineeringprocessen contact onderhouden met gebruikers om vereisten te verzamelen systeemonderdelen kopen ict-toegankelijkheidsstandaarden signaalversterkers installeren interfacingtechnieken verschillende communicatiekanalen gebruiken

Source: Sisyphus ODB