Beroep ict system architect

ICT system architects ontwerpen de architectuur, componenten, modules, interfaces en gegevens voor een systeem met meerdere componenten dat aan de gespecificeerde vereisten voldoet.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Levenscyclus van systeemontwikkeling

  De opeenvolging van stappen, zoals de planning, de bouw, het testen en de invoering, en de modellen voor de ontwikkeling en het levenscyclusbeheer van een systeem.

 • Systeemtheorie

  De principes die kunnen worden toegepast op alle soorten systemen op alle hiërarchische niveaus, met een beschrijving van de interne organisatie ervan, hun mechanismen voor het handhaven van identiteit en stabiliteit en het bewerkstelligen van aanpassing en zelfregulering en hun afhankelijkheden en interactie met de omgeving.

 • Webprogrammering

  Het programmeringsmodel dat is gebaseerd op een combinatie van markup (toevoeging van de context en de structuur van de tekst) en andere internetprogrammeercodes, zoals AJAX, javascript en PHP, ten behoeve van passende acties en visualisering van de inhoud.

 • Modellering van bedrijfsprocessen

  De hulpmiddelen, methoden en notaties zoals Business Process Model and Notation (BPMN) en Business Process Execution Language (BPEL), die worden gebruikt om de kenmerken van bedrijfsprocessen te beschrijven en te analyseren en de verdere ontwikkeling ervan te modelleren.

 • Hulpmiddelen voor databaseontwikkeling

  De methoden en instrumenten die worden gebruikt voor het opzetten van de logische en fysieke structuur van databanken, zoals logische gegevensstructuren, diagrammen, modelleringsmethoden en relaties tussen entiteiten.

 • Hardwareplatforms

  De kenmerken van de hardwareconfiguratie die nodig is voor de verwerking van het applicatiesoftwareproduct.

Vaardigheden

 • Systeemtesten uitvoeren

  Selecteren, uitvoeren en volgen van tests op software of hardware om systeemdefecten op te sporen, zowel binnen de geïntegreerde systeemeenheden, de interassemblages als het systeem als geheel. Organiseren van tests zoals installatietests, veiligheidstests en grafische gebruikersinterfacetests.

 • Software laten aansluiten bij systeemarchitecturen

  Systeemontwerp en technische specificaties laten aansluiten bij softwarearchitectuur om te zorgen voor de integratie en interoperabiliteit tussen onderdelen van het systeem.

 • Enterprisearchitectuur ontwerpen

  Analyseren van bedrijfsstructuur en zorgen voor een logische organisatie van bedrijfsprocessen en informatie-infrastructuur. Toepassen van beginselen en praktijken die organisaties helpen hun strategieën te verwezenlijken, op storingen te reageren en hun doelstellingen te bereiken.

 • Informatiesysteem ontwerpen

  Bepalen van de architectuur, samenstelling, componenten, modules, interfaces en gegevens voor geïntegreerde informatiesystemen (hardware, software en netwerk) op basis van systeemvereisten en specificaties.

 • ICT-systeemtheorie toepassen

  Principes van de ICT-systementheorie implementeren om systeemkenmerken die universeel toepasbaar zijn op andere systemen te verklaren en te documenteren

 • Systeemcomponenten integreren

  Gebruiken en gebruiken van integratietechnieken en -hulpmiddelen om de integratie van hardware- en softwaremodules en -componenten in een systeem te plannen en uit te voeren. Specifieke testtechnieken toepassen om integriteit tijdens de systeemintegratie te waarborgen.

 • Technische vereisten vaststellen

  De technische eigenschappen van goederen, materialen, methoden, processen, diensten, systemen, software en functionaliteiten specificeren door de specifieke behoeften vast te stellen waaraan volgens de eisen van de klant moet worden voldaan en op deze behoeften in te spelen.

 • Opmaaktaal gebruiken

  Computertalen gebruiken die syntactisch van de tekst te onderscheiden zijn, om aantekeningen op een document toe te voegen, lay-out en procestypes van documenten zoals HTML te specificeren.

 • Systeemonderdelen kopen

  Het verkrijgen van hardware, software of netwerkonderdelen die overeenkomen met andere onderdelen van het systeem om het uit te breiden en de nodige taken uit te voeren.

 • ICT-kennis beoordelen

  Evalueren van de impliciete beheersing van gekwalificeerde deskundigen in een ICT-systeem om het voor verdere analyse en gebruik expliciet te maken.

 • Databases beheren

  Databaseontwerpschema's en -modellen toepassen, gegevensafhankelijkheden definiëren, querytalen en databasebeheersystemen (DBMS) gebruiken om databases te ontwikkelen en te beheren.

 • Gegevensmodellen creëren

  Gebruiken van specifieke technieken en methodologieën om de gegevensvereisten van de bedrijfsprocessen van een organisatie te analyseren om modellen voor deze gegevens te creëren, zoals conceptuele, logische en fysieke modellen. Deze modellen hebben een specifieke structuur en opmaak.

 • Bedrijfsbehoeften analyseren

  De behoeften en verwachtingen van klanten in verband met een product of dienst bestuderen om inconsistenties en mogelijke onenigheden van betrokken belanghebbenden te bepalen en op te lossen.

Optionele kennis en vaardigheden

c# objectgeoriënteerd programmeren gebruiken assembly smalltalk perl ontwerpproces r technische documentatie aanleveren computerprogrammering groovy scratch javascript common lisp cobol ajax ml informatiestructuur ict-projectbeheermethodologieën prolog matlab objective-c standaarden voor gegevensuitwisseling beheren visual basic coffeescript databaseschema ontwerpen scala ruby technische communicatievaardigheden toepassen kwaliteitsmodellen voor ict-processen kosten-batenanalyserapporten verstrekken apl haskell op processen gebaseerd beheer python ict-systeemprogrammering vbscript ict-systeemproblemen oplossen taakalgoritmisatie java sas language wetgeving op het gebied van ict-beveiliging microsoft visual c++ swift typescript ict-systeemintegratie openedge advanced business language zakenrelaties aangaan php sober projectbeheer resourceplanning uitvoeren pascal abap c++ lisp sap r3 asp.net erlang leiding geven aan personeel flexibel projectbeheer

Source: Sisyphus ODB