Beroep ict usability tester

ICT usability testers zorgen ervoor dat aan de eisen wordt voldaan en streven naar optimale gebruiksvriendelijkheid binnen de fasen van de software-engineeringscyclus (analyse, ontwerp, implementatie en uitrol). Zij werken ook nauw samen met gebruikers (analisten) om gebruikersprofielen te onderzoeken en te documenteren en taken, workflows en gebruikersscenario's te analyseren.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Gedragswetenschap

  Het onderzoek naar, en de analyse van het gedrag van proefpersonen aan de hand van gereguleerde en realistische waarnemingen en systematische wetenschappelijke experimenten.

 • Bruikbaarheid van toepassingen

  Het proces waarmee leerbaarheid, efficiëntie, bruikbaarheid en gebruiksgemak van een softwareapplicatie kunnen worden bepaald en gemeten.

 • Softwaretestniveaus

  De niveaus van de tests in het softwareontwikkelingsproces, zoals testen van het apparaat, het testen van de integratie, het testen van de systemen en de acceptatietests.

 • Mens-computerinteractie

  Studie van het gedrag en de interactie tussen digitale apparaten en mensen.

Vaardigheden

 • Onderzoeksactiviteiten van ICT-gebruikers uitvoeren

  Het uitvoeren van onderzoekstaken zoals werving van deelnemers, planning van taken, verzamelen van empirische gegevens, data-analyse en productie van materialen om de interactie van gebruikers met een ICT-systeem, programma of toepassing te beoordelen.

 • Documentatie bieden voor softwaretests

  De procedures voor het testen van de software voor het technische team beschrijven en de analyse van de testresultaten voor gebruikers en klanten beschrijven om hen te informeren over de staat en efficiëntie van de software.

 • Websiteontwerp creëren

  Ontwikkelen van een afbeelding of set afbeeldingen die de functionele elementen van een website of pagina weergeven, meestal gebruikt voor het plannen van de functionaliteit en structuur van een website.

 • Bruikbaarheid van software meten

  Het gemak van het softwareproduct voor de eindgebruiker controleren. Gebruikersproblemen identificeren en aanpassingen aanbrengen ter verbetering van de gebruiksvriendelijkheid. Gegevens verzamelen over de wijze waarop de gebruikers de softwareproducten evalueren.

 • Softwaretests uitvoeren

  Testen uitvoeren om te waarborgen dat een softwareproduct volgens de gespecificeerde eisen van de klant zonder fouten zal functioneren, met behulp van gespecialiseerde softwarehulpmiddelen. De technieken en instrumenten voor het testen van de software toepassen om defecten (bugs) en storingen van de software op te sporen.

 • Softwareproblemen van klanten herhalen

  Gespecialiseerde tools gebruiken voor het repliceren en analyseren van de omstandigheden die de door de klant gemelde reeks softwarestatussen of -outputs hebben veroorzaakt, om op die manier adequate oplossingen te kunnen bieden.

 • Onderzoeksinterviews uitvoeren

  Gebruik maken van professioneel onderzoek en interviewmethoden en -technieken om relevante gegevens, feiten of informatie te verzamelen, om nieuwe inzichten te verkrijgen en de boodschap van de ondervraagde volledig te begrijpen.

 • Gebruikersinteractie met ICT-toepassingen beoordelen

  Evalueren hoe gebruikers werken met ICT-applicaties om hun gedrag te analyseren, conclusies te trekken (bijvoorbeeld over hun motieven, verwachtingen en doelstellingen) en de functionaliteiten van de applicaties te verbeteren.

 • Verslag doen van testresultaten

  De testresultaten rapporteren met de nadruk op bevindingen en aanbevelingen, waarbij de resultaten ingedeeld moeten worden op basis van intensiteit. Neem hierin relevante informatie op uit het testplan en zet de testmethoden uiteen, waarbij gebruik wordt gemaakt van metriek, tabellen en visuele methoden om waar nodig te verduidelijken.

 • Ervaringsdiagram gebruiken

  Alle interacties en aanraakpunten moeten worden onderzocht met een product, merk of dienst. De belangrijkste variabelen zoals duur en frequentie van elk punt bepalen.

 • Testen op emotionele patronen

  Patronen onderscheiden in de emoties van individuen door verschillende testen te gebruiken om inzicht te krijgen in de oorzaken van deze gevoelens.

 • Problemen kritisch behandelen

  De sterke en zwakke punten in kaart brengen van verschillende abstracte, rationele concepten zoals vraagstukken, meningen en benaderingen met betrekking tot een specifieke problematische situatie om oplossingen en alternatieve methoden te formuleren om de situatie aan te pakken.

 • Testen op gedragspatronen

  Patronen in het gedrag van individuen onderscheiden door verschillende tests te gebruiken om inzicht te krijgen in de oorzaken van hun gedrag.

Optionele kennis en vaardigheden

cognitieve psychologie sober projectbeheer querytalen webprogrammering gebruikersinterface ontwerpen ict-codebeoordeling uitvoeren takenschema's beheren sparql ajax technieken voor visuele presentatie geautomatiseerde softwaretests ontwikkelen op processen gebaseerd beheer ict-projectbeheermethodologieën javascript flexibel projectbeheer software voor het oplossen van softwarefouten ict-foutopsporing linq ongestructureerde gegevens ldap querytaal voor resource description framework opmaaktaal gebruiken ict-testsuite ontwikkelen php n1ql hulpmiddelen voor automatisering van ict-tests programmeren in scripttaal xquery mdx

Source: Sisyphus ODB