Beroep ICT-vendor relationship manager

ICT-vendor relationship managers creëren en onderhouden positieve zakelijke relaties tussen belanghebbenden (extern of intern) door activiteiten in te zetten die in overeenstemming zijn met de organisatorische processen. Zij beheren ook het uitbestedingsproces voor de ICT-afdeling van de organisatie en de communicatie in de toeleveringsketen.

ICT-vendor relationship manager: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Elektronische communicatie

  Datacommunicatie via digitale middelen zoals computers, telefoon of e-mail.

 • Contractenrecht

  Het gebied van de rechtsbeginselen die van toepassing zijn op schriftelijke overeenkomsten tussen partijen met betrekking tot het verkeer van goederen of diensten, met inbegrip van contractuele verplichtingen en opzegging.

 • Uitbestedingsstrategie

  De planning op hoog niveau voor het beheer en de optimalisering van de externe dienstverlening van aanbieders ten behoeve van de uitvoering van bedrijfsprocessen.

 • Crowdsourcing-strategie

  De planning op hoog niveau voor beheer en optimalisering van bedrijfsprocessen, -ideeën of -inhoud door het verzamelen van bijdragen van een grote gemeenschap, met inbegrip van onlinegroepen.

 • ICT-verkoopmethodologieën

  De in de ICT-branche gehanteerde werkwijzen voor het promoten en verkopen van producten, diensten of toepassingen, waaronder SPIN Selling, Conceptual Selling en SNAP Selling.

 • Beheer van de leveringsketen

  De goederenstroom in de toeleveringsketen, het verkeer en de opslag van de grondstoffen, de procesinventaris en de eindproducten van de oorsprong tot de plaats van verbruik.

 • ICT-markt

  De processen, stakeholders en de dynamiek van de keten van goederen en diensten in de sector van de ICT-markt.

 • Insourcestrategie

  De planning op hoog niveau voor het intern beheren en optimaliseren van bedrijfsprocessen, meestal om de controle te behouden over kritieke aspecten van het werk.

Vaardigheden

 • Aankoopactiviteiten coördineren

  Het coördineren en beheren van procedures en verhuurprocessen, met inbegrip van het aankopen, huren, plannen, volgen en rapporteren van kosten op efficiënte wijze, op organisatorisch niveau.

 • Ontwikkelingen in de leveringsketen analyseren

  De trends en evoluties in supply chain-activiteiten analyseren en voorstellen met betrekking tot technologie, efficiëntiesystemen, soorten verzonden producten en logistieke vereisten voor verzendingen, om voorop te blijven lopen in supply chain-methoden.

 • Inkoopverslagen opstellen

  Documentatie en bestanden maken met betrekking tot de aankoop van producten.

 • Strategieën voor toeleveringsketens analyseren

  De planningsdetails van de productie van een organisatie, de verwachte output eenheden, de kwaliteit, de hoeveelheid, de kosten, de beschikbare tijd en de arbeidsvereisten onderzoeken. Suggesties doen om de producten, de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en de kosten te verlagen.

 • Leveranciers identificeren

  Potentiële leveranciers identificeren voor verdere onderhandelingen. Rekening houden met aspecten als de kwaliteit van het product, duurzaamheid, lokale herkomst, seizoensgebondenheid en dekking van het gebied. De waarschijnlijkheid beoordelen voor het verkrijgen van voordelige contracten en overeenkomsten.

 • Contracten beheren

  Onderhandelen over de termijnen, voorwaarden, kosten en andere specificaties van een contract, om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan de wettelijke vereisten en juridisch afdwingbaar zijn. Toezien op de uitvoering van het contract, eventuele wijzigingen overeenkomen en documenteren.

 • Relaties met leveranciers onderhouden

  Een duurzame en betekenisvolle relatie met leveranciers en dienstverleners opbouwen om een positieve, winstgevende en duurzame samenwerking, en contractonderhandelingen tot stand te brengen.

 • Prijstendensen volgen

  De koers en de dynamiek van de productprijzen op lange termijn volgen, de prijsontwikkeling identificeren en voorspellen en terugkerende trends in kaart brengen.

 • Aankooporders plaatsen

  Overlegging en herziening van de documenten die nodig zijn om de levering van een product van de leverancier tegen een bepaalde prijs en onder specifieke voorwaarden toe te staan.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Relaties met klanten onderhouden

  Een duurzame en betekenisvolle relatie met klanten opbouwen om tevredenheid en trouw te garanderen door accuraat en vriendelijk advies en ondersteuning te bieden, kwaliteitsproducten en -diensten te leveren en naverkoopinformatie en -service te verstrekken.

Optionele kennis en vaardigheden

zakenrelaties aangaan leveranciers van softwareonderelen werklast voorspellen leveranciersrisico’s beoordelen beleidslijnen van de organisatie naleven leiding geven aan personeel leveranciers van hardwareonderelen projectbeheer uitvoeren bedrijfsprocedures ontwerpproces onderhandelen over inkoopvoorwaarden offertes van aannemers vergelijken aanbestedingsprocedures uitvoeren inkoopactiviteiten beheren

Source: Sisyphus ODB