Beroep illustrator

Illustratoren bieden een visuele voorstelling die overeenkomt met de inhoud van de desbetreffende tekst of het bijbehorende idee. Illustraties kunnen helpen om moeilijke concepten of objecten die moeilijk te beschrijven zijn, te verduidelijken. Illustratoren werken voor boeken, tijdschriften, tijdschriften, stripboeken en andere publicaties.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Intellectueeleigendomsrecht

  De regelgeving met betrekking tot de rechten die producten van het intellect beschermen tegen onrechtmatig gebruik.

 • Kunstgeschiedenis

  De geschiedenis van kunst en kunstenaars, de artistieke trends in de loop der eeuwen en hun eigentijdse ontwikkelingen.

 • Grafisch ontwerp

  De technieken om een visuele voorstelling van ideeën en boodschappen te creëren.

 • Wetgeving inzake auteursrecht

  Wetgeving die de bescherming van de rechten van de oorspronkelijke auteurs op hun werk beschrijft, en die de wijze beschrijft waarop anderen gebruik kunnen maken van deze werken.

 • Arbeidswetgeving

  Wetgeving, op nationaal of internationaal niveau, die de arbeidsvoorwaarden op verschillende terreinen regelt tussen de arbeidsmarktpartijen, zoals de overheid, de werknemers, de werkgevers en de vakbonden.

Vaardigheden

 • Illustratiebehoeften interpreteren

  Communiceren met klanten, redacteuren en auteurs om hun professionele behoeften te interpreteren en volledig te begrijpen.

 • Overleggen met de redacteur

  De redacteur van een boek, maandblad, tijdschrift of andere publicaties over verwachtingen, vereisten en vorderingen raadplegen.

 • Visuele kwaliteit van het decor verzekeren

  Inspecteren en aanpassen van het decor en de aankleding en ervoor zorgen dat de visuele kwaliteit optimaal is, rekening houdend met beperkingen in tijd, budget en mankracht.

 • Projecten binnen het budget afwerken

  Ervoor zorgen dat u binnen het budget blijft. Het werk en materiaal aanpassen aan het budget.

 • Overleggen met businessklanten

  Communiceren met klanten van een bedrijf of een zakelijk project om nieuwe ideeën te introduceren, feedback te krijgen en oplossingen te vinden voor problemen.

 • Illustratiestijlen selecteren

  Selecteren van de juiste stijl, het juiste medium en de juiste illustratietechnieken in overeenstemming met de behoeften van het project en de wensen van de klant.

 • Briefings volgen

  De vereisten en verwachtingen interpreteren en daaraan beantwoorden, zoals besproken en overeengekomen met de klanten.

 • Artistiek werk in een context plaatsen

  Het in kaart brengen van invloeden en het plaatsen van uw werk binnen een specifieke trend die een artistiek, esthetisch of filosofisch karakter kan hebben. De ontwikkeling van artistieke trends analyseren, deskundigen in de sector raadplegen, evenementen bijwonen, enz.

 • Werkschema's volgen

  De opeenvolging van activiteiten beheren om binnen de overeengekomen termijnen voltooid werk af te leveren door een werkschema te volgen.

 • Referentiemateriaal voor kunstwerken verzamelen

  Monsters verzamelen van de materialen die u denkt te gebruiken in het creatieproces, vooral als het gewenste kunstwerk de tussenkomst van gekwalificeerde werknemers of specifieke productieprocessen vereist.

 • Teksten analyseren die moeten worden geïllustreerd

  Te illustreren teksten analyseren; bronnen onderzoeken en controleren.

Optionele kennis en vaardigheden

negatieven bewerken desktoppublishingtechnieken toepassen educatieve activiteiten rond kunst plannen computergraphics ontwerpen onderwijsactiviteiten ontwikkelen traditionele illustratietechnieken gebruiken ict-softwarespecificaties samenwerken met technisch personeel in artistieke producties digitale illustratietechnieken gebruiken originele tekeningen maken foto's bewerken 2d-kunstwerken creëren onderwijsmiddelen ontwikkelen desktoppublishing schetsen maken multimediasystemen beeldbewerking uitvoeren geanimeerde verhaallijnen creëren

Source: Sisyphus ODB