Beroep immunoloog

Immunologen onderzoeken het immuunsysteem van levende organismen (bijv. menselijk lichaam) en de manier waarop het reageert op externe infecties of invasieve schadelijke stoffen (bijv. virussen, bacteriën, parasieten). Zij spitsen hun studie toe op de ziekten die de immunologie van levende organismen aantasten, teneinde deze voor behandeling in te delen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie

  De theoretische methodologie die wordt gebruikt in wetenschappelijk onderzoek, bestaande in het uitvoeren van achtergrondonderzoek, het opstellen van een hypothese, het testen van die hypothese, het analyseren van gegevens en het formuleren van slotconclusies.

 • Klinische immunologie

  De pathologie van een ziekte in relatie tot zijn immuunrespons en immuunsysteem.

 • Biologie

  Weefsels, cellen en functies van planten en dierlijke organismen en hun onderlinge afhankelijkheden en interacties met elkaar en de omgeving.

 • Laboratoriumtechnieken

  Technieken die op de verschillende gebieden van de natuurwetenschap worden toegepast om experimentele gegevens te verkrijgen, zoals gravimetrische analyse, gaschromatografie, elektronische of thermische methoden.

 • Diagnostische immunologietechnieken

  De technieken die worden gebruikt bij het diagnosticeren van immuunziekten zoals immunofluorescentie, fluorescentie-microscopie, flowcytometrie, enzyme linked immunosorbent assay (ELISA), radioimmunoassay (RIA) en analyse van plasmaproteïnen.

 • Moleculaire en cellulaire immunologie

  De interacties op moleculair niveau die een reactie van het immuunsysteem opwekken.

 • Immunologie

  Immunologie is een medisch specialisme zoals vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

Vaardigheden

 • Laboratoriumapparaten ijken

  Laboratoriumapparaten ijken door twee metingen te vergelijken: één van bekende grootte of juistheid, gemaakt met een betrouwbaar apparaat en een tweede meting van een ander laboratoriumapparaat. De metingen op een zo vergelijkbaar mogelijke manier uitvoeren.

 • Laboratoriumapparatuur onderhouden

  Laboratoriumglaswerk en andere apparatuur na gebruik schoonmaken en het controleren op schade of corrosie om de goede werking ervan te waarborgen.

 • Veiligheidsprocedures in laboratoria toepassen

  Ervoor zorgen dat de laboratoriumapparatuur op een veilige manier wordt gebruikt en dat monsters en exemplaren correct worden behandeld. De geldigheid van de in het kader van onderzoek verkregen resultaten waarborgen.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Wetenschappelijke methoden toepassen

  Toepassing van wetenschappelijke methoden en technieken om verschijnselen te onderzoeken, door het verwerven van nieuwe kennis of het corrigeren en integreren van eerdere kennis.

 • Laboratoriumproeven uitvoeren

  Het uitvoeren van testen in een laboratorium om betrouwbare en nauwkeurige gegevens te produceren ter ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek en producttesten.

 • Verkeerde werking van het immuunsysteem onderzoeken

  Onderzoeken waarom het immuunsysteem niet werkt en wat ziekte veroorzaakt.

Optionele kennis en vaardigheden

protocollen voor wetenschappelijk onderzoek ontwikkelen farmaceutische sector bijdragen aan de registratie van farmaceutische producten farmaceutische chemie productie controleren lezingen geven productverbeteringen aanbevelen allergieën virologie wetenschappelijke documentatie archiveren testgegevens vastleggen gevolgen voor het milieu beoordelen vaccins ontwikkelen overdraagbare ziekten geneesmiddelen ontwikkelen strategieën voor de behandeling van patiënten ontwikkelen medische microbiologie interne geneeskunde wetenschappelijke theorieën ontwikkelen assisteren bij klinische proeven celkweken analyseren onderzoeksvoorstellen schrijven bloedmonsters analyseren diagnoses stellen voor patiënten met immuundeficiënties wetenschappelijke verhandelingen schrijven

Source: Sisyphus ODB