Beroep import-exportmanager

Import-exportmanagers voeren procedures in en onderhouden deze voor grensoverschrijdende activiteiten, en coördinatie van interne en externe partijen.

Import-exportmanager: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Internationale in- en uitvoerbepalingen

  Kennis hebben van de principes die gelden voor de import en export van producten en apparatuur, handelsbeperkingen, gezondheids- en veiligheidsmaatregelen, vergunningen, enz.

 • Internationale commerciële transactiebepalingen

  Vooraf vastgestelde commerciële voorwaarden die worden gebruikt in internationale handelstransacties met duidelijke taken, kosten en risico’s in verband met de levering van goederen en diensten.

 • Embargoregelgeving

  De nationale, internationale en buitenlandse sancties en embargoverordeningen, zoals Verordening (EU) nr. 961/2010 van de Raad.

 • Beginselen inzake uitvoercontrole

  De beperkingen die een land oplegt aan de uitvoer van producten en goederen.

Vaardigheden

 • Financiële verslagen bijhouden

  Bijhouden en afronden van formele documenten die de financiële transacties van een bedrijf of project vertegenwoordigen.

 • Internationale marktprestaties volgen

  De internationale marktprestaties op de voet volgen door op de hoogte te blijven van de vakmedia en de ontwikkelingen van het handelsverkeer.

 • Conflictbeheersing toepassen

  Verantwoordelijkheid nemen voor de behandeling van alle klachten en geschillen, daarbij empathie en begrip tonen teneinde tot een oplossing te komen. Zich volledig bewust zijn van alle protocollen en procedures inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen en in staat zijn om een probleem op het gebied van gokken op professionele wijze met volwassenheid en empathie aan te pakken.

 • Processen beheren

  Processen beheren door processen te definiëren, te meten, te controleren en te verbeteren, met als doel om op rendabele wijze te voldoen aan de behoeften van de klant.

 • Distributieactiviteiten leiden

  Leiden van distributie- en logistieke activiteiten en zorgen voor maximale nauwkeurigheid en productiviteit.

 • Prestatiemetingen uitvoeren

  Verzamelen, beoordelen en interpreteren van gegevens over de prestaties van een systeem, onderdeel, groep personen of organisatie.

 • Financiële zakelijke terminologie begrijpen

  De betekenis begrijpen van financiële basisbegrippen en -termen die in bedrijven en financiële instellingen of organisaties worden gebruikt.

 • Zorgen voor de naleving van douanevereisten

  Uitvoering van en toezicht op de naleving van de invoer- en uitvoervoorschriften ter voorkoming van douaneclaims, onderbreking van de toeleveringsketen, verhoging van de totale kosten.

 • Financieel risicobeheer bij internationale handel uitvoeren

  De mogelijkheid van financiële verliezen en betalingen na internationale transacties in het kader van de valutamarkt evalueren en beheren;

 • Ethische gedragscodes voor bedrijven in acht nemen

  Voldoen aan de ethische gedragscode van gedragingen die door ondernemingen en bedrijven in het algemeen worden bevorderd en deze volgen. Ervoor zorgen dat de handelingen en activiteiten in overeenstemming zijn met de gedragscode en ethische activiteiten in de gehele toeleveringsketen.

 • Beschikken over computervaardigheden

  Op een efficiënte manier gebruiken van computers, IT-apparatuur en moderne technologie .

 • Deadlines halen

  Ervoor zorgen dat de operationele processen op een eerder overeengekomen tijdstip worden afgerond.

 • Vertrouwensband opbouwen met personen met verschillende culturele achtergronden

  Begrijp en creëer een verband met mensen uit verschillende culturen, landen en ideologieën zonder uitspraken of vooroordelen.

 • Verkoopverslagen opstellen

  Gegevens bijhouden over oproepen en over producten die tijdens een bepaalde periode werden verkocht, zoals gegevens over verkoopvolumes, het aantal nieuwe accounts die gecontacteerd werden en de kosten die hiermee gemoeid zijn.

 • Commerciële handelsdocumentatie controleren

  Bijhouden van schriftelijke gegevens met informatie over commerciële transacties zoals facturen, kredietnota's, bestellingen, verzendingen, certificaten van oorsprong.

 • Oplossingen voor problemen creëren

  Problemen oplossen die zich voordoen bij het plannen, prioriteren, organiseren, faciliteren en evalueren van prestaties. Gebruik maken van systematische verzameling, analyse en synthese van informatie om de huidige praktijk te evalueren en nieuwe inzichten daarover te genereren.

 • Verschillende talen spreken

  Vreemde talen onder de knie krijgen om te kunnen communiceren in een of meer vreemde talen.

 • Invoer-/uitvoerstrategieën ontwikkelen

  De strategieën voor import en export ontwikkelen en plannen, afhankelijk van de grootte van het bedrijf, de aard van zijn producten, expertise en zakelijke omstandigheden op de internationale markten.

Optionele kennis en vaardigheden

kleding en schoenen parfum en cosmetische producten apparatuur, loodgieters- en verwarmingsproducten tabaksproducten glaswerkproducten vlees en vleesproducten zuivel- en eetbare olieproducten suiker-, chocolade- en suikerwerkproducten elektronische apparatuur en telecommunicatieapparatuur werktuigmachines drankproducten bouwproducten multimodale logistiek toepassen regels inzake levensmiddelenhygiëne bedrijf met veel zorg beheren vervoersactiviteiten plannen soorten zeeschepen landbouwmateriaal voorschriften inzake stoffen strategisch denken toepassen bloem- en plantproducten teambuilding plannen arbeidswet mijnbouw-, bouwkundige en civieltechnische machineproducten chemische producten machineproducten voor de textielsector huid-, vel- en leerproducten verkoopstrategieën textielproducten, half afgewerkte textielproducten en grondstoffen metaal- en metaalertsproducten groente- en fruitproducten kantoormaterialen onderhandelen over verkoopcontracten aanbestedingsprocedures beheren farmaceutische producten horloges en sieraden meubelen, tapijt en verlichtingsapparatuur in- en uitvoerbepalingen inzake gevaarlijke chemicaliën industriële gereedschappen principes van teamwerk computermateriaal soorten vliegtuigen huishoudelijke producten afval- en restproducten koffie, thee, cacao en specerijen agrarische grondstoffen, zaden en diervoeders vis-, schaaldier- en weekdierproducten kantoormeubelen houtproducten elektrische huishoudelijke apparatuur machineproducten algemene beginselen van de levensmiddelenwetgeving producten van levende dieren

Source: Sisyphus ODB