Beroep industrieel ingenieur lederwaren

Industrieel ingenieurs op het gebied van lederwaren analyseren de technische specificaties van het product, stellen productieactiviteiten en de volgorde ervan vast, verfijnen de werkmethoden en berekenen de bedrijfsperiodes door gebruik te maken van tijdmetingstechnieken. Zij wijzen aan elke concrete actie menselijke en technologische middelen toe en bepalen de verdeling van de arbeid al naar gelang van de productiecapaciteit. Al hun activiteiten en taken hebben tot doel de productiviteit te maximaliseren en de productiekosten te verlagen, en de functionaliteit en kwaliteit van het product en de tevredenheid van de klanten te waarborgen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Materialen voor lederwaren

  Het uitgebreide aanbod aan materialen die worden gebruikt bij de productie van lederwaren, kunstleder (synthetische of kunstmatige materialen), textiel, enz; de manier van onderscheiden, tussen verschillende materialen op basis van hun eigenschappen, voordelen en beperkingen.

 • Kwaliteit van lederwaren

  De kwaliteitsspecificaties van materialen, processen en eindproducten, de meest voorkomende defecten in leder, snelle testprocedures, procedures voor laboratoriumtests en normen, en adequate apparatuur voor kwaliteitscontroles. 

 • Fabricageprocessen van lederwaren

  Processen, technologie en machines die worden gebruikt bij het vervaardigen van lederwaren.  

 • Bestanddelen van lederwaren

  De diverse procedures en methoden bij de verwerking van lederen materialen en onderdelen van lederwaren, waaronder fabriceerbaarheid en eigenschappen.  

Vaardigheden

 • IT-instrumenten gebruiken

  Toepassing van computers, computernetwerken en andere informatietechnologieën en -apparatuur voor het opslaan, ophalen, verzenden en manipuleren van gegevens, in de context van een bedrijf of onderneming.

 • Productie van lederwaren plannen

  Het productieproces plannen voor elk model lederwaren. De fabricage- en bedrijfsfasen van de productie plannen. Het gebruik van materialen en leeronderdelen plannen. Machines en apparatuur selecteren. Het personeelsbestand plannen. De directe en indirecte kosten berekenen in verband met de productie. Het onderhoud van machines en apparatuur plannen.

 • Commerciële en technische zaken in vreemde talen communiceren

  Een of meer vreemde talen spreken om commerciële en technische problemen met verschillende leveranciers en klanten kenbaar te maken.

 • Methoden voor de productie van schoeisel en lederwaren toepassen

  Technische specificaties opstellen zoals tekeningen, kaarten en fiches voor de stadia van de vervaardiging van schoeisel en lederwaren. De technische fiches analyseren en de werkmethoden bepalen. Een overzicht geven van de werkingssequenties en -verspreiding van de werkzaamheden voor de productie van elk model.

 • Arbeidsuren in schoeisel- en lederwarenproductie meten

  Arbeidstijden in schoeisel- en lederwarenproductie berekenen en vaststellen met behulp van verschillende methoden en technieken. De productietijden controleren en ze vergelijken met de schattingen.

 • Communicatietechnieken gebruiken

  Communicatietechnieken toepassen die de gesprekspartners in staat stellen om elkaar beter te begrijpen en accuraat te communiceren bij het doorgeven van berichten.

 • Productiviteit van de productie van schoeisel en lederwaren berekenen

  Analyseer de productiecapaciteit voor schoeisel en lederwaren en verzamel informatie over menselijke en technologische middelen. Volg het productieproces en breng aanpassingen aan de werkmethoden en de werkingstijden toe volgens de technische specificaties van het model, het personeel en de uitrusting. De productielijnen optimaliseren en de productiviteit verhogen.

 • Milieueffecten van schoeiselproductie verminderen

  De milieueffecten van de fabricage van schoeisel beoordelen en de risico’s voor het milieu tot een minimum beperken. Het terugdringen van praktijken die schadelijk zijn voor het milieu in de verschillende stadia van de productie van schoeisel.

Optionele kennis en vaardigheden

magazijnopstellingen van lederwarenfabrieken bepalen logistiek van de toeleveringsketen van schoeisel en lederwaren plannen vernieuwend denken in de schoeisel- en lederwarenindustrie toepassen

Source: Sisyphus ODB