Beroep industrieel ontwerper

Industrieel ontwerpers werken ideeën uit en ontwikkelen ze in ontwerpen en concepten voor een breed scala aan industrieproducten. Zij integreren creativiteit, esthetiek, haalbaarheid van de productie en marktrelevantie in het ontwerp van nieuwe producten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Ontwerpbeginselen

  Aspecten van een ontwerp, waaronder eenheid, schaal, verhouding, evenwicht, symmetrie, ruimte, vorm, textuur, kleur, licht, schaduw en congruentie en de toepassing ervan in de praktijk.

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

 • Fabricageprocessen

  De stappen die nodig zijn om materiaal te verwerken tot een product, alsmede de ontwikkeling en de grootschalige productie ervan.

 • Ergonomie

  De wetenschap van het ontwerpen van systemen, processen en producten die de sterke punten van mensen aanvullen ten behoeve van hun veiligheid en gezondheid.

 • Wiskunde

  Wiskunde is de studie van onder meer grootheden, structuur, ruimte en verandering. Daarbij worden patronen beschreven en op basis daarvan nieuwe hypothesen geformuleerd. Wiskundigen proberen de juistheid of onjuistheid van deze hypothesen aan te tonen. Er zijn vele takken van wiskunde, waarvan sommige op grote schaal worden gebruikt voor praktische toepassingen.

 • Industrieel ontwerpen

  Het ontwerpen van producten die door middel van technieken voor massaproductie moeten worden vervaardigd.

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

 • Wetgeving inzake auteursrecht

  Wetgeving die de bescherming van de rechten van de oorspronkelijke auteurs op hun werk beschrijft, en die de wijze beschrijft waarop anderen gebruik kunnen maken van deze werken.

 • Esthetiek

  Set beginselen op basis waarvan iets aantrekkelijk en prachtig is.

Vaardigheden

 • Briefings volgen

  De vereisten en verwachtingen interpreteren en daaraan beantwoorden, zoals besproken en overeengekomen met de klanten.

 • Overleggen met ingenieurs

  Samenwerken met ingenieurs om een gemeenschappelijk begrip te garanderen en productontwerp, -ontwikkeling en -verbeteringen te bespreken.

 • Gedetailleerde ontwerpvoorstellen indienen

  Gedetailleerde ontwerpvoorstellen voor een specifieke productie opstellen en presenteren voor een gemengde groep mensen, waaronder technisch, artistiek en leidinggevend personeel.

 • Marktonderzoek uitvoeren

  Verzamelen, beoordelen en vertegenwoordigen van gegevens over de doelmarkt en klanten om strategische ontwikkeling en haalbaarheidsstudies te faciliteren. Markttrends identificeren.

 • Ontwerpschetsen tekenen

  Creëren van ruwe foto's om te helpen bij het creëren en communiceren van ontwerpconcepten.

 • Onderzoek over ontwerptrends voeren

  Onderzoek doen naar huidige en toekomstige evoluties en trends in ontwerp en de bijbehorende doelmarktkenmerken.

 • Geschiktheid van materialen vaststellen

  Bij het ontwerpen van producten nagaan of materialen geschikt en beschikbaar zijn voor productie.

 • Deadlines halen

  Ervoor zorgen dat de operationele processen op een eerder overeengekomen tijdstip worden afgerond.

 • Ontwerpspecificaties opstellen

  Opstellen van ontwerpspecificaties zoals de te gebruiken materialen en onderdelen en een kostenraming.

Optionele kennis en vaardigheden

evenementmarketing voor reclamecampagnes plannen projectbeheer uitvoeren productiewerkzaamheden voor de fabricage coördineren verpakkingen ontwerpen pneumatiek bestaande ontwerpen aanpassen aan gewijzigde omstandigheden software voor technisch tekenen gebruiken prototypes ontwerpen virtueel model van een product maken overleggen met ontwerpteams cad-software contracten beheren aardewerk kostenbeheer soorten beglazing ontwerpbijeenkomsten bijwonen juwelenmodellen bouwen cam-software fysiek model van een product bouwen soorten verpakkingsmateriaal fysieke stresstests op modellen uitvoeren industriële techniek materialen berekenen handleidingen schrijven samenwerken met ingenieurs cad-software gebruiken productieontwikkelingen controleren zich aanpassen aan nieuwe ontwerpmaterialen soorten speelgoedmateriaal productieprocessen analyseren voor verbetering juweelontwerpen ontwikkelen 3d-beeldvormingstechnieken toepassen processen voor het maken van juwelen 3d-modellering cae-software gebruiken creatief nadenken over juwelen ontwerpkosten berekenen blauwdruk tekenen klanten werven gespecialiseerde ontwerpsoftware gebruiken haalbaarheid van productie vaststellen hydraulica prototypen voor productie maken desktoppublishingtechnieken toepassen behoeften van klanten identificeren

Source: Sisyphus ODB