Beroep informatiemanager

Informatiemanagers zijn verantwoordelijk voor systemen die informatie verstrekken aan mensen. Zij verzekeren toegang tot de informatie in verschillende (publieke of private) werkomgevingen op basis van theoretische principes en praktische mogelijkheden voor het opslaan, opvragen en meedelen van informatie.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Wetgeving inzake auteursrecht

  Wetgeving die de bescherming van de rechten van de oorspronkelijke auteurs op hun werk beschrijft, en die de wijze beschrijft waarop anderen gebruik kunnen maken van deze werken.

 • Beoordeling van kwaliteit van gegevens

  Het proces inzake het opsporen van gegevensproblemen via kwaliteitsindicatoren, maatstaven en metrieken om op die manier strategieën voor gegevensopschoning en gegevensverrijking te plannen aan de hand van criteria voor gegevenskwaliteit.

Vaardigheden

 • Digitale bibliotheken beheren

  Digitale inhoud verzamelen, beheren en bewaren voor permanente toegang en gespecialiseerde zoek- en opvraagfuncties aanbieden aan specifieke gebruikersgemeenschappen.

 • Projectplannen evalueren

  Voorstellen/projectplannen evalueren en haalbaarheidsproblemen beoordelen.

 • Informatiebehoeften beoordelen

  Communiceren met klanten of gebruikers om te bepalen welke informatie zij nodig hebben en over de methoden waarmee zij toegang tot die informatie kunnen krijgen.

 • Gegevens beheren

  Beheren van alle soorten gegevensbronnen gedurende hun levenscyclus door het uitvoeren van dataprofilering, parsing, standaardisatie, identiteitsresolutie, opschoning, verbetering en auditing. Ervoor zorgen dat de gegevens geschikt zijn voor het doel, met behulp van gespecialiseerde ICT-instrumenten om aan de gegevenskwaliteitscriteria te voldoen.

 • Samenwerken om informatieproblemen op te lossen

  Ontmoetingen organiseren met managers, verkopers en anderen en met hen communiceren om de samenwerking te vergemakkelijken en problemen op te lossen.

 • Datamining uitvoeren

  Grote datasets onderzoeken om patronen aan het licht te brengen aan de hand van statistieken, databasesystemen of kunstmatige intelligentie, en de informatie op een begrijpelijke manier presenteren.

 • Informatiesysteem ontwerpen

  Bepalen van de architectuur, samenstelling, componenten, modules, interfaces en gegevens voor geïntegreerde informatiesystemen (hardware, software en netwerk) op basis van systeemvereisten en specificaties.

 • Informatienormen ontwikkelen

  Op basis van professionele ervaring normen of vereisten ontwikkelen die uniforme technische criteria, methoden, processen en praktijken vaststellen met betrekking tot informatiebeheer

 • Oplossingen voor informatiekwesties ontwikkelen

  De informatiebehoeften en -uitdagingen analyseren om doeltreffende technologische oplossingen te ontwikkelen.

 • Klantbeheer uitvoeren

  De behoeften van de klant in kaart brengen en begrijpen. Communiceren en samenwerken met belanghebbenden bij het ontwerpen, bevorderen en evalueren van diensten.

 • Organisatorische informatiedoelstellingen ontwikkelen

  Het ontwikkelen en interpreteren van organisatorische informatiedoelstellingen, waarbij specifieke beleidsmaatregelen en procedures gecreëerd worden.

 • Informatiesystemen analyseren

  Analyses uitvoeren van informatiesystemen zoals archieven, bibliotheken en documentatiecentra om hun effectiviteit te controleren. Specifieke technieken voor probleemoplossing ontwikkelen om de prestaties van de systemen te verbeteren.

Optionele kennis en vaardigheden

takenschema's beheren documenten converteren van analoog naar digitaal software gebruiken voor gegevensbewaring grote hoeveelheden gegevens analyseren hardware van informatienetwerken onderhouden dagelijkse informatieactiviteiten leiden semantische bomen opstellen operationele begroting beheren nieuw personeel in dienst nemen

Source: Sisyphus ODB