Beroep ingenieur brandveiligheid

Brandveiligheidsingenieurs bestuderen, ontwerpen en ontwikkelen innovatieve oplossingen die gericht zijn op de preventie van brand en de bescherming van mensen, natuurgebieden en stedelijke gebieden. Zij stellen geschikte materialen voor de bouw, kleding, of andere toepassingen voor en ze ontwerpen detectiesystemen die erop zijn gericht brand of de verspreiding ervan te voorkomen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Milieuwetgeving

  Het milieubeleid en de milieuwetgeving die op een bepaald gebied van toepassing zijn.

 • Brandbestrijdingssystemen

  De apparaten en systemen die worden gebruikt om branden te blussen; de brandtypen en scheikundige verschijnselen bij brand.

 • Regelgeving inzake brandveiligheid

  De wettelijke voorschriften voor brandveiligheid en brandpreventie in een pand.

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

 • Technische tekeningen

  Tekensoftware en de verschillende symbolen, perspectieven, meeteenheden, notatiesystemen, visuele stijlen en pagina-indelingen van technische tekeningen.

 • Procedures inzake brandpreventie

  De voorschriften inzake brand- en explosiepreventie en de daarin gebruikte apparatuur, systemen en methoden.

 • Brandbeveiligingstechniek

  Toepassing van de technische beginselen voor het ontwerp en de productie van branddetectie-, brandpreventie- en brandbestrijdingssystemen, variërend van het concept van brandalarm tot de ruimtelijke ordening en het ontwerp van gebouwen.

 • Veiligheidstechniek

  De technieken die moeten zorgen dat systemen, machines en apparatuur werken volgens de vastgestelde veiligheidsnormen en wetten, zoals de milieuwetgeving.

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

Vaardigheden

 • Technische ontwerpen goedkeuren

  Toestemming geven voor het afgewerkte technische ontwerp om over te gaan naar de eigenlijke productie en assemblage van het product.

 • Brandtesten uitvoeren

  Tests uitvoeren op verschillende materialen, zoals bouw- of transportmaterialen, om hun fysieke eigenschappen tegen brand te bepalen, zoals vlamweerstand, brandeigenschappen van oppervlakken, zuurstofconcentratie of rookontwikkeling.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Technische ontwerpen aanpassen

  De ontwerpen van producten of delen van producten zodanig aanpassen dat zij aan de eisen voldoen.

Optionele kennis en vaardigheden

ontwerpspecificaties opstellen mensen onderrichten over brandveiligheid veiligheidsstrategieën testen architecten adviseren thermodynamica materiaalkunde als contactpersoon optreden bij incidenten met materieel laboratoriumproeven uitvoeren natuurkunde testgegevens vastleggen textielmaterialen brandrisico’s vaststellen civiele techniek procedures voor materiaaltests ontwikkelen chemie ontwerpbeginselen advies geven over bouwmaterialen brandveiligheidsinspecties uitvoeren advies geven over maatregelen ter verbetering van de veiligheid

Source: Sisyphus ODB