Beroep ingenieur civiele bouwkunde

Civiele ingenieurs ontwerpen, plannen en ontwikkelen technische en technische specificaties voor infrastructuur- en bouwprojecten. Zij passen technische kennis toe in een breed scala aan projecten, van de bouw van infrastructuur voor transport, woningbouwprojecten en luxe gebouwen, tot de bouw van natuurgebieden. Ze ontwerpen plannen die erop gericht zijn de materialen te optimaliseren en specificaties en toewijzing van middelen te integreren binnen de tijdslimieten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken ingenieur civiele bouwkunde

 • Voert berekeningen uit (bijvoorbeeld afmetingen, oppervlakten en lengteprofielen).
 • Het plannen en uitvoeren van veldonderzoek, inspecties en technisch onderzoek naar bijvoorbeeld bodem- en terreincondities, afwatering en het wegennet.
 • Het analyseren van de kenmerken van de projectlocatie en het opstellen van rapportages hierover.
 • Het ontwikkelen en ontwerpen van projectplannen.
 • Het onderzoeken van de financiële haalbaarheid van plannen.
 • Het observeren, analyseren en registreren van projectwerkzaamheden.
 • Bewaken van de naleving van voorschriften en regels.
 • Rapporteren over eventuele problemen en adviseren over en nemen van passende maatregelen.

Gerelateerde beroepen onderzoek, advisering

 • Bacterioloog
 • Belastingconsulent
 • Bioloog
 • Biotechnoloog
 • Chemicus
 • Clinical research associate (cra)
 • Epidemioloog
 • Fysicus, klinisch fysicus, gezondheidsfysicus
 • Geograaf
 • Geoloog, geofysicus
 • Hoofd afdeling R & D
 • Ingenieur (hbo), anders
 • Klimatoloog
 • Klinisch perfusionist
 • Metallurg
 • Meteorologisch technicus
 • Meteoroloog
 • Milieu-inspecteur
 • Milieuadviseur
 • Natuurwetenschapper, anders
 • Sociale wetenschapper, overige gebieden
 • Socioloog, antropoloog of verwant gebied
 • Weervrouw/man
 • Werktuigbouwkundig Ingenieur

Source: Sisyphus ODB