Beroep ingenieur elektriciteit

ingenieur elektriciteit
Credits: Shutterstock.com

De ingenieurs elektrotechniek ontwerpen en ontwikkelen elektronische systemen, elektronisch materiaal, componenten, motoren, en materiaal met de eigenschap van energietransmissie. Ze voeren grootschalige projecten uit zoals het ontwerp en onderhoud van elektriciteitscentrales en de distributie van elektriciteit naar kleinere toepassingen zoals huishoudelijke apparaten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken ingenieur elektriciteit

 • Bespreekt bestaande of potentiële elektrotechnische projecten en producten met relevante partijen (ingenieurs, klanten etc.).
 • Stelt contractdocumenten op, bijv. voor constructie of onderhoud.
 • Ontwerpt en verbetert elektrische circuits, componenten, systemen, apparatuur etc.
 • Maakt ramingen van tijd- en materiaalkosten.
 • Maakt specificaties voor de aanschaf van materiaal en apparatuur.
 • Ontwikkelt standaarden (bijv. installatie-, onderhouds- en bedieningsstandaarden) en specificaties voor elektrische systemen, apparatuur of producten.
 • Implementeert en onderhoudt elektrische circuits, componenten, systemen, apparatuur, etc.
 • Houdt toezicht op elektrotechnische projecten, bijv. de installatie, modificatie, test en bediening van elektrische systemen, apparatuur of producten.
 • Inspecteert voltooide elektrische systemen, apparatuur of producten.
 • Onderzoekt en verhelpt technische storingen.

Gerelateerde beroepen techniek

 • Arbo ingenieur (wo)
 • Baggerspecialist
 • Constructeur
 • Hoofd afdeling engineering
 • Hoofd afdeling installatie, reparatie
 • Hoofd afdeling technische dienst
 • Ingenieur (wo), anders
 • Ingenieur autotechniek (wo)
 • Ingenieur chemie, chemische technologie (wo)
 • Ingenieur hydraulica (wo)
 • Ingenieur industrieel ontwerp (wo)
 • Ingenieur Installatietechniek
 • Ingenieur logistieke processen (wo)
 • Ingenieur lucht- en ruimtevaarttechnologie (wo)
 • Ingenieur maritieme techniek (wo)
 • Ingenieur materiaalkunde (wo)
 • Ingenieur meet- en regeltechniek (wo)
 • Ingenieur milieutechnologie (wo)
 • Ingenieur technische bedrijfskunde
 • Ingenieur vliegtuigtechnologie (wo)
 • Ingenieur warmte en koude techniek (wo)
 • Ingenieur weg- en waterbouwkunde (wo)
 • Octrooigemachtigde
 • Planoloog
 • Wachtwerktuigbouwkundig technicus

Kennis

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

 • Beginselen van elektriciteit

  Elektriciteit ontstaat wanneer elektrische stroom door een geleider loopt. Daarbij bewegen vrije elektronen zich tussen atomen. Materialen geleiden beter naarmate er meer vrije elektronen in aanwezig zijn. De drie belangrijkste grootheden van elektriciteit zijn spanning (uitgedrukt in volt), stroom (in ampère) en weerstand (in ohm).

 • Milieuwetgeving

  Het milieubeleid en de milieuwetgeving die op een bepaald gebied van toepassing zijn.

 • Bedreigingen voor het milieu

  De bedreigingen voor het milieu die verband houden met biologische, chemische, nucleaire, radiologische en fysieke gevaren.

 • Elektriciteit

  Inzicht hebben in de principes van elektriciteit en elektrische stroomkringen en de daaraan verbonden risico’s.

 • Tekeningen ontwerpen

  Beschikken over inzicht in ontwerptekeningen van producten, instrumenten en technische systemen.

Vaardigheden

 • Software voor technisch tekenen gebruiken

  Technische ontwerpen en technische tekeningen met behulp van gespecialiseerde software creëren.

 • Technische ontwerpen goedkeuren

  Toestemming geven voor het afgewerkte technische ontwerp om over te gaan naar de eigenlijke productie en assemblage van het product.

 • Voorschriften met betrekking tot verboden materialen naleven

  Naleven van de regelgeving inzake het verbod op zware metalen in soldeerstoffen, vlamvertragers in kunststoffen en ftalaatplastificeermiddelen in kunststoffen en kabelboomisolatie, krachtens de EU-richtlijnen RoHS/WEEE en de Chinese RoHS-wetgeving.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Technische ontwerpen aanpassen

  De ontwerpen van producten of delen van producten zodanig aanpassen dat zij aan de eisen voldoen.

Optionele kennis en vaardigheden

softwaredesign creëren lisp testprocedures voor microsystemen ajax elektromechanische systemen modelleren testprocedures voor micro-elektromechanische systemen ontwikkelen theorie van engineeringcontrole micro-elektromechanische systemen testen hardwarematerialen testgegevens vastleggen prototypen voor productie maken kwaliteitsstandaarden scala instrumentatieapparatuur assembleren technische tekeningen maken firmware programmeren groovy micro-elektromechanische systemen ontwerpen productontwerpen ontwikkelen soldeertechnieken toepassen besturingssystemen installeren autotechniek kwaliteitsnormen voor productie controleren elektromagnetische producten modelleren problemen oplossen leveranciersrisico’s beoordelen javascript instrumentatiesystemen ontwikkelen objective-c apl zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal voorschriften inzake stoffen elektrische motoren elektromechanische systemen assembleren elektronische systemen ontwerpen zakenrelaties aangaan energietechniek microsoft visual c++ software installeren budgetten beheren micromechanica materiaallijsten opstellen consumentenbescherming milieutechniek schema's van elektrische bedrading testprocedures voor hardware automatiseringstechnologie elektronica solderen regelgeving inzake elektrische apparaten micro-elektromechanische systemen assembleren communiceren met klanten projectbeheer normen voor elektronische apparaten typescript fabricageprocessen resourceplanning uitvoeren abap c# cae-software gebruiken materiaalkunde prototypes ontwerpen schakelschema’s micro-elektronica ontwerpen systeemtesten uitvoeren firmware componenten van robotsystemen hardwarearchitecturen verzoeken van klanten verwerken op basis van reach-verordening nr. 1907/2006 behoeften van klanten identificeren sensoren modelleren elektrische aansluitschema’s analyse van kwaliteitscontrole uitvoeren microassemblage perl elektromechanica precisiemachines bedienen technische tekeningen lezen mechanica consumentenelektronica sap r3 moem kwaliteitscriteria voor productie definiëren elektromagneten werknemers opleiden firmware ontwerpen ontwerpbeginselen cam-software assemblagetekeningen voorbereiden printplaten elektromechanische systemen testen swift vbscript micro-elektromechanische systemen transmissietechnologie elektromagnetisch spectrum instrumentatietechniek gebruikersinterface ontwerpen optiek fijnmechanica instrumentatiesystemen beheren nanotechnologie microsensoren elektronische testprocedures ontwikkelen micro-elektronica modelleren regeltechniek elektrische machines elektrische generatoren elektrische testmethoden matlab biotechnologie productieprocessen analyseren voor verbetering sensoren hardware testen elektrische systemen ontwerpen hardwareplatforms risicobeheer soorten elektronica coffeescript elektrische motoren onderhouden microgolfprincipes technische vereisten vaststellen werking van machines volgen technische informatie verzamelen geïntegreerde schakelingen ontwerpen technische teams coördineren testgegevens analyseren robotica hybride besturingssystemen instrumentatieapparatuur computerprogrammering cad-software testprocedures voor elektronica wetenschappelijke meetapparatuur bedienen mechatronica technische rapporten schrijven prolog elektronica technische documentatie aanleveren kwaliteitsnormen opstellen elektromechanische systemen ontwerpen hardware modelleren sensoren ontwerpen micro-elektronica geïntegreerde schakelingen r asp.net scratch hardware ontwerpen sensoren voor digitale camera's machinebouw testprocedures ontwikkelen biomedische techniek nano-elektronica hardware installeren regelsystemen haskell sensoren testen akoestiek literatuuronderzoek uitvoeren php openedge advanced business language micro-optische apparatuur erlang wiskunde visual basic natuurkunde java beheer van de leveringsketen cae-software regelsystemen ontwerpen soorten geïntegreerde schakelingen systemen voor elektriciteitsopwekking ontwerpen machinekamerwachten houden common lisp proefdraaien financiële haalbaarheid beoordelen computertechniek gegevensanalyses uitvoeren technische principes onderzoeken elektromagneten ontwerpen elektromagnetisme automatisering in gebouwen technische communicatievaardigheden toepassen precisie-instrumenten gebruiken elektrotechniek ml gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen assembly smalltalk projectbeheer uitvoeren halfgeleiders precisiemeetinstrumenten haalbaarheidsonderzoek uitvoeren sas language cobol berichten over analyseresultaten radars c++ software laten aansluiten bij systeemarchitecturen bestellingen van klanten verwerken opto-elektronica microprocessors python computertechnologie cam-software gebruiken pascal routineverslagen schrijven cad-software gebruiken waarborgen dat materiaal aan de eisen voldoet hardwarecomponenten gegevensbeheer van producten ruby elektrische schijven vermogenselektronica micro-elektronica testen schakelborden ontwerpen

Source: Sisyphus ODB