Beroep ingenieur energietechnieken

Ingenieurs op het gebied van energietechnieken ontwerpen nieuwe, efficiënte en schone manieren om energie te produceren, te transformeren en te verspreiden om de ecologische duurzaamheid en de energie-efficiëntie te verbeteren. Zij winnen energie uit natuurlijke hulpbronnen, zoals olie of gas, of hernieuwbare en duurzame bronnen, zoals wind- of zonne-energie. 

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

 • Technische tekeningen

  Tekensoftware en de verschillende symbolen, perspectieven, meeteenheden, notatiesystemen, visuele stijlen en pagina-indelingen van technische tekeningen.

 • Energie

  Vermogen in de vorm van mechanische, elektrische, thermische, potentiële of andere energie uit chemische of fysische bronnen, die kan worden gebruikt om een fysiek systeem aan te drijven.

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

 • Energiemarkt

  De trends en belangrijke drijvende factoren op de energiehandelsmarkt, -methoden en -praktijk, en de identificatie van de belangrijkste belanghebbenden in de energiesector.

Vaardigheden

 • Software voor technisch tekenen gebruiken

  Technische ontwerpen en technische tekeningen met behulp van gespecialiseerde software creëren.

 • Technische ontwerpen goedkeuren

  Toestemming geven voor het afgewerkte technische ontwerp om over te gaan naar de eigenlijke productie en assemblage van het product.

 • Technische ontwerpen aanpassen

  De ontwerpen van producten of delen van producten zodanig aanpassen dat zij aan de eisen voldoen.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

Optionele kennis en vaardigheden

technische projecten beheren resultaten van de analyse documenteren cad-software activiteiten van pijpleidinginfrastructuur testen contacten onderhouden met lokale overheden reageren op stroomvoorzieningstoringen duurzame energie promoten automatiseringstechnologie soorten windturbines milieubewustzijn promoten simulaties uitvoeren elektriciteit advies geven over energie-efficiëntie van verwarmingssystemen hoogspanningsmasten systeem voor gastransmissie beheren blauwdruk tekenen afval- en restproducten warmteoverdrachtprocessen strategieën voor het beheer van niet-gevaarlijk afval ontwikkelen cad-software gebruiken elektriciteitsmarkt projectbeheer uitvoeren zorgen voor de naleving van de regelgeving inzake pijplijninfrastructuur hydraulica storingen aan apparatuur oplossen testapparatuur gebruiken technologieën voor hernieuwbare energie strategieën voor het beheer van gevaarlijk afval ontwikkelen thermische uitrusting ontwerpen elektriciteitsverdelingsschema's ontwikkelen behoeften van klanten identificeren energieprestaties van gebouwen voltage afstellen uitrusting voor afvalverwerking controleren verslag uitbrengen over incidenten inzake brandstofdistributie automatiseringsonderdelen ontwerpen naleving van elektriciteitsverdelingsschema's verzekeren soorten pijpleidingen energiebeheer van installaties uitvoeren koelmiddelen energieverbruik analyseren toezicht houden op activiteiten rond gasdistributie informatie geven over windturbines aardgas risicoanalyses uitvoeren voor juiste gasdruk zorgen industriële verwarmingssystemen wetgeving inzake verontreiniging werkstroomprocessen beheren trends op de energiemarkt analyseren energieneutraal ontwerp van gebouwen energiedistributieschema's aanpassen veiligheidsvoorschriften voor elektriciteit bouwkundige systemen inspecteren uitrusting voor nutsvoorzieningen controleren problemen oplossen zorgen voor naleving van de milieuwetgeving onderhoud van apparatuur verzekeren milieu-effecten van pijpleidingsprojecten beperken advies geven over systemen voor milieurisicobeheer persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken fossiele brandstoffen financiële haalbaarheid beoordelen locaties voor faciliteiten inspecteren veiligheidsvereisten voor goederen die via pijpleidingen worden getransporteerd technische principes onderzoeken regelgeving inzake transport via pijpleidingen energieomzetting elektrische apparatuur onderhouden gasmarkt machinebouw gevolgen van werkzaamheden voor het milieu beheren informatie geven over zonnepanelen monsters op verontreinigende stoffen testen strategieën voor milieuherstel ontwikkelen advies geven over afvalbeheer concepten voor energiebesparing ontwikkelen elektrische generatoren onderdelen voor verwarming, ventilatie, klimaatregeling en koeling toezicht houden op bemanning experimentele laboratoriumgegevens analyseren zonne-energiesystemen onderhouden elektrische stroom zonne-energie fotovoltaïsche systemen onderhouden systemen voor elektriciteitsopwekking ontwerpen tekeningen ontwerpen zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving automatische procesbesturing toepassen kwaliteitsstandaarden onderhoud van geïnstalleerde apparatuur uitvoeren systeem voor elektriciteitstransmissie beheren elektrotechniek autocad-tekeningen maken energietechniek elektrische generatoren controleren milieuwetgeving systemen voor kernenergiecentrales controleren zorgen voor de naleving van wettelijke regelingen inzake afval elektriciteitsopwekking coördineren energiebehoeften vaststellen productie van stoomgeneratoren elektrische ontlading naleving van gasverdelingsschema's verzekeren preventie van verontreiniging gasverdelingsschema's ontwikkelen brandstof thermodynamica verslag doen van testresultaten bovengrondse stroomkabels inspecteren advies geven over milieusanering strategieën bij verstoringen van het elektriciteitsnet ontwikkelen toezicht houden op kwaliteitscontroles stoomturbines bedienen brandstofdistributiesystemen besturingselementen van hydraulische machines bedienen innovatief infrastructuurontwerp promoten technische tekeningen lezen uitrusting voor nutsvoorzieningen ontwerpen ondergrondse stroomkabels inspecteren elektriciteitsverbruik vloeistofmechanica advies geven over verontreinigingspreventie ontwerpbeginselen veiligheid bij activiteiten met elektrische energie verzekeren kabelbomen richting van zonnepanelen berekenen automatische machines controleren elektrische berekeningen maken toezicht houden op activiteiten rond elektriciteitsdistributie gasverbruik thermische analyse gebruiken ontwikkelingen inzake wetgeving volgen industriële uitrusting inspecteren passende beschermende uitrusting dragen gevolgen voor het milieu beoordelen gaszuiverheid testen milieutechniek procedures bij verdeling van elektriciteit testen

Source: Sisyphus ODB