Beroep ingenieur fabricage

Fabricage-ingenieurs ontwerpen fabricageprocessen voor verschillende soorten productieprocessen. Zij integreren deze specifieke kenmerken en beperkingen van de industrie of het product dat wordt geproduceerd met algemene en wijdverbreide fabricagetechnische beginselen in het ontwerp en de planning van de productieprocessen.

Ingenieur fabricage: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

 • Consumentenbescherming

  De huidige wetgeving die van toepassing is op de rechten van consumenten op de markt.

 • Productieprocessen

  Materialen en technieken die vereist zijn in het productie- en distributieproces.

 • Fabricageprocessen

  De stappen die nodig zijn om materiaal te verwerken tot een product, alsmede de ontwikkeling en de grootschalige productie ervan.

 • Technische tekeningen

  Tekensoftware en de verschillende symbolen, perspectieven, meeteenheden, notatiesystemen, visuele stijlen en pagina-indelingen van technische tekeningen.

 • Industriële techniek

  Het gebied van de techniek met betrekking tot de ontwikkeling, verbetering en toepassing van complexe processen en systemen van kennis, mensen, apparatuur, enz.

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

Vaardigheden

 • Financiële haalbaarheid beoordelen

  Financiële informatie en vereisten van projecten zoals budgetraming, verwachte omzet en risicobeoordeling herzien en analyseren voor het bepalen van de baten en kosten van het project. Beoordelen of de overeenkomst of het project in staat zal zijn de investering terug te betalen en of de potentiële winst het financiële risico waard is.

 • Technische ontwerpen goedkeuren

  Toestemming geven voor het afgewerkte technische ontwerp om over te gaan naar de eigenlijke productie en assemblage van het product.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Technische ontwerpen aanpassen

  De ontwerpen van producten of delen van producten zodanig aanpassen dat zij aan de eisen voldoen.

 • Waarborgen dat materiaal aan de eisen voldoet

  Ervoor zorgen dat de door de leveranciers verstrekte materialen aan de gestelde eisen voldoen.

 • Software voor technisch tekenen gebruiken

  Technische ontwerpen en technische tekeningen met behulp van gespecialiseerde software creëren.

 • Zorgen voor gezondheid en veiligheid tijdens de productie

  De gezondheid en de veiligheid van het personeel waarborgen tijdens het productieproces.

 • Adviseren over productieproblemen

  De bezochte industriële installaties adviseren over hoe de productie beter kan worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat de productieproblemen correct worden gediagnosticeerd en opgelost.

Optionele kennis en vaardigheden

productverbeteringen aanbevelen nieuwe producten in de productie integreren op de hoogte blijven van de digitale transformatie van industriële processen budgetten beheren financiële verslagen bijhouden cad-software gebruiken productieprocessen analyseren voor verbetering overleggen met ingenieurs productie van de fabriek controleren voortdurende verbetering van teams aanmoedigen advies geven over efficiëntieverbeteringen cam-software gebruiken geavanceerde productietechnieken toepassen verbeteringsstrategieën aanbieden levenscyclus van hulpbronnen beoordelen cae-software ontwerpspecificaties opstellen personeel aanwerven zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal filosofieën over voortdurende verbetering ontwerpbeginselen reverse-engineering

Source: Sisyphus ODB