Beroep ingenieur fotonica

Fotonica-ingenieurs houden zich bezig met de productie, transmissie, transformatie en detectie van licht. Zij verrichten onderzoek, ontwerpen, assembleren, testen en gebruiken fotonische componenten of systemen op verschillende toepassingsgebieden, van optische communicatie tot medische instrumenten, materiaalverwerking of detectietechnologie.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Optiek

  De wetenschap die bestanddelen en gedragingen van licht bestudeert.

 • Normen voor optische apparaten

  De nationale en internationale kwaliteits- en veiligheidsnormen en -voorschriften voor het gebruik en de vervaardiging van optische apparatuur, met inbegrip van optische materialen, optische componenten, optische systemen, oogheelkundige apparatuur, optomechanische apparatuur, optische meetapparatuur, fotografische apparatuur en opto-elektronische apparatuur.

 • Elektronica

  De werking van elektronische printplaten, processoren, chips en hardware en software van computers, met inbegrip van programmering en toepassingen. Deze kennis moet worden toegepast om ervoor te zorgen dat de elektronische apparatuur probleemloos functioneert.

 • Refractiesterkte

  Refractiesterkte of de optische sterkte is de mate waarin een optisch systeem, zoals een lens, licht convergeert of divergeert. Divergerende lenzen hebben een negatieve refractiesterkte, terwijl convergerende lenzen een positieve refractiesterkte hebben.

 • Lasers

  Apparaten die licht kunnen produceren door de optische versterking van de gestimuleerde emissie van elektromagnetische straling, zoals gaslasers, solid-state lasers, vezellasers, fotonische lasers en halfgeleiderlasers. De ruimtelijke en tijdelijke samenhang van lasers maakt het mogelijk de concentratie van licht op één plaats, zoals laserpointers, en de concentratie van licht in de tijd mogelijk te maken, zodat het licht op een veel kortere tijd kan worden geproduceerd dan ander licht en ook als één enkel licht kan worden uitgestraald.

 • Fotonica

  De wetenschap en technologie van het genereren, besturen en waarnemen van lichtdeeltjes. Daarbij wordt onderzoek gedaan naar verschijnselen en toepassingen waarbij licht wordt gebruikt om gegevens over te dragen of te verwerken, of om materialen fysiek te wijzigen.

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

 • Tekeningen ontwerpen

  Beschikken over inzicht in ontwerptekeningen van producten, instrumenten en technische systemen.

 • Optische techniek

  Subdiscipline van techniek die betrekking heeft op de ontwikkeling van optische instrumenten en toepassingen, zoals telescopen, microscopen, lenzen, lasers, glasvezelcommunicatie en beeldvormingssystemen.

 • Soorten optische instrumenten

  Beschikken over informatie over soorten optische instrumenten en lenzen, waaronder microscopen en telescopen, en over hun mechanische eigenschappen, hun onderdelen en hun kenmerken.

 • Optische componenten

  De onderdelen en materialen die nodig zijn voor de opbouw van optische instrumenten, zoals lenzen en frames.

 • Optisch productieproces

  Het proces en de verschillende stadia van de fabricage van een optisch product, van het ontwerp en het prototype tot de opstelling van optische componenten en lenzen, de assemblage van optische apparatuur en de tussentijdse en definitieve beproeving van de optische producten en de onderdelen daarvan.

 • Eigenschappen van optisch glas

  De kenmerken van optisch glas, zoals brekingsindex, dispersie en chemische eigenschappen.

 • Wiskunde

  Wiskunde is de studie van onder meer grootheden, structuur, ruimte en verandering. Daarbij worden patronen beschreven en op basis daarvan nieuwe hypothesen geformuleerd. Wiskundigen proberen de juistheid of onjuistheid van deze hypothesen aan te tonen. Er zijn vele takken van wiskunde, waarvan sommige op grote schaal worden gebruikt voor praktische toepassingen.

 • Natuurkunde

  De natuurwetenschap wat betreft de studie van materiaal, beweging, energie, krachten en aanverwante begrippen.

Vaardigheden

 • Optische testprocedures ontwikkelen

  Testprotocollen ontwikkelen om verschillende analyses van optische systemen, producten en componenten mogelijk te maken.

 • Testgegevens analyseren

  De tijdens de tests verzamelde gegevens interpreteren en analyseren om conclusies, nieuwe inzichten of oplossingen te formuleren.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Optische prototypes ontwerpen

  Prototypen van optische producten en onderdelen ontwerpen en ontwikkelen met behulp van technische tekeningsoftware.

 • Optische systemen modelleren

  Optische systemen, producten en componenten modelleren met behulp van technische ontwerpsoftware. De levensvatbaarheid van het product beoordelen en de fysieke parameters onderzoeken om een succesvol productieproces te garanderen.

 • Analyse van kwaliteitscontrole uitvoeren

  Inspecties en testen van diensten, processen of producten ter beoordeling van de kwaliteit uitvoeren.

 • Gegevensanalyses uitvoeren

  Gegevens en statistieken verzamelen voor test- en evaluatiedoeleinden om beweringen en patroonvoorspellingen te genereren, met als doel nuttige informatie te ontdekken in een besluitvormingsproces.

 • Testgegevens vastleggen

  Gegevens vastleggen die geïdentificeerd werden, voornamelijk tijdens voorgaande test, om te controleren of de output van de test specifieke resultaten oplevert of om de reactie van de persoon onder een uitzonderlijke of ongebruikelijke input te beoordelen.

 • Literatuuronderzoek uitvoeren

  Een alomvattend en systematisch onderzoek van informatie en publicaties over een specifiek onderwerp uitvoeren. Een vergelijkende samenvatting van de evaluatiedocumentatie presenteren.

 • Technische ontwerpen aanpassen

  De ontwerpen van producten of delen van producten zodanig aanpassen dat zij aan de eisen voldoen.

 • Analyseresultaten rapporteren

  Onderzoeksdocumenten opstellen of presentaties geven om de resultaten van een uitgevoerd onderzoeks- en analyseproject te rapporteren, met vermelding van de analyseprocedures en -methoden die tot de resultaten hebben geleid, alsmede mogelijke interpretaties van de resultaten.

 • Technische ontwerpen goedkeuren

  Toestemming geven voor het afgewerkte technische ontwerp om over te gaan naar de eigenlijke productie en assemblage van het product.

 • Optische componenten testen

  Optische systemen, producten en onderdelen testen met behulp van passende optische testmethoden, zoals het uitvoeren van tests met axiale stralen en schuine stralen.

 • Optische systemen ontwerpen

  Optische en beeldsystemen, -producten en -componenten ontwerpen en ontwikkelen, zoals lasers, microscopen, optische vezels, camera's en machines voor magnetic resonance imaging (MRI).

 • Prototypen voor productie maken

  Vroege modellen of prototypen maken om concepten en replicatiemogelijkheden te testen. Prototypen maken om preproductietests te beoordelen.

 • Wetenschappelijke meetapparatuur bedienen

  Bedienen van apparaten, machines en uitrusting voor wetenschappelijke metingen. Wetenschappelijke apparatuur bestaat uit gespecialiseerde meetinstrumenten verfijnd om het verzamelen van gegevens te vergemakkelijken.

 • Technische tekeningen lezen

  De technische tekeningen van een product lezen die door de ingenieur gemaakt werden om verbeteringen voor te stellen, modellen van het product te maken of het te bedienen.

Optionele kennis en vaardigheden

optomechanische componenten assemblagetekeningen voorbereiden moem machinekamerwachten houden schakelschema’s elektromagnetisch spectrum medische beeldvormingstechnologie storingen aan apparatuur oplossen technische documentatie aanleveren opto-elektronische apparaten optomechanische techniek optische assemblagemachines bedienen werknemers opleiden opto-elektronica optische componenten op raamwerken monteren projectbeheer uitvoeren cad-software gebruiken kwaliteitscriteria voor productie definiëren cae-software micro-optische apparatuur proefdraaien kwaliteitsstandaarden communiceren met klanten kwantumoptica technische teams coördineren technische tekeningen maken productontwerpen ontwikkelen zakenrelaties aangaan precisie-instrumenten gebruiken sensoren voor digitale camera's materiaallijsten opstellen elektro-optica vezeloptica opto-elektronische toestellen resourceplanning uitvoeren

Source: Sisyphus ODB