Beroep ingenieur gasproductie

Ingenieurs in de gasproductie ontwikkelen methoden om de winning en productie van gas voor energie en nutsvoorzieningen te optimaliseren. Zij ontwerpen systemen voor de gasproductie, houden toezicht op de productiewerkzaamheden en ontwikkelen verbeteringen van bestaande systemen.

Ingenieur gasproductie: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Industriële techniek

  Het gebied van de techniek met betrekking tot de ontwikkeling, verbetering en toepassing van complexe processen en systemen van kennis, mensen, apparatuur, enz.

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

 • Brandstof

  De verschillende kwaliteiten, gevaren en toepassingen van gasvormige brandstoffen, zoals oxyleenacetyleen, oxy-benzine, oxy-waterstof en andere.

 • Technische tekeningen

  Tekensoftware en de verschillende symbolen, perspectieven, meeteenheden, notatiesystemen, visuele stijlen en pagina-indelingen van technische tekeningen.

 • Gaschromatografie

  De beginselen van gaschromatografie voor het analyseren en scheiden van specifieke verbindingen die verdampen zonder afbraak.

 • Aardgascondensaatscheidingsprocessen

  Een goed inzicht hebben in de processen die worden gebruikt om aardgas of NGL van aardgas te scheiden in de bestanddelen daarvan, met inbegrip van ethaan, propaan, butaan en zwaardere koolwaterstoffen. Begrip van de werking van deëthanisator, depropanisator, debutanisator en butaansplitter.

 • Fabricageprocessen

  De stappen die nodig zijn om materiaal te verwerken tot een product, alsmede de ontwikkeling en de grootschalige productie ervan.

 • Winningsprocessen aardgascondensaat

  Bekend zijn met gemeenschappelijke processen voor het afscheiden van zwaardere koolwaterstoffen als ethaan, propaan en butaan uit methaan, het eindproduct van een gasverwerkingsinstallatie. Bekend zijn met olieabsorptietechnieken, cryogene expansieprocessen en andere relevante processen.

 • Hydrofracturering

  De techniek voor de winning van gas waarbij hogedrukvloeistoffen worden geïnjecteerd in diepwateroppervlakken om aardgas, aardolie of andere niet-hernieuwbare bronnen vrij te maken.

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

 • Dehydratieprocessen voor gas

  De processen die worden toegepast voor het onttrekken van water aan aardgas, waaronder het absorptieproces waarbij glycol of geactiveerd aluminiumoxide wordt gebruikt.

 • Aardgas

  De diverse facetten van aardgas: winning, verwerking, bestanddelen, toepassingen, milieufactoren enz.

 • Productieprocessen

  Materialen en technieken die vereist zijn in het productie- en distributieproces.

 • Verwijderingsprocessen van gasverontreiniging

  De processen die plaatsvinden om vervuilende stoffen als kwik, stikstof en helium uit aardgas te verwijderen; technieken als actieve koolstof en moleculaire zeven en hergebruik van het verwijderde materiaal als dat commercieel levensvatbaar is.

Vaardigheden

 • Technische ontwerpen aanpassen

  De ontwerpen van producten of delen van producten zodanig aanpassen dat zij aan de eisen voldoen.

 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving

  Toezicht houden op de activiteiten en taken uitvoeren in overeenstemming met de normen voor milieubescherming en duurzaamheid, en deze aanpassen in geval van wijzigingen in de milieuwetgeving. Ervoor zorgen dat de processen in overeenstemming zijn met milieuvoorschriften en beste praktijken.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Uitrusting voor nutsvoorzieningen ontwerpen

  Uitrusting ontwerpen die wordt gebruikt voor het verlenen van nuttige voorzieningen, zoals warmte, stoom, elektriciteit en koeling, om de efficiëntie en duurzaamheid bij de levering van nuttige voorzieningen aan installaties en woningen te verbeteren.

 • Software voor technisch tekenen gebruiken

  Technische ontwerpen en technische tekeningen met behulp van gespecialiseerde software creëren.

 • Technische ontwerpen goedkeuren

  Toestemming geven voor het afgewerkte technische ontwerp om over te gaan naar de eigenlijke productie en assemblage van het product.

 • Gaszuiverheid testen

  De zuiverheid van het gas testen met behulp van specifieke testapparatuur.

 • Aardgasverwerkingssystemen ontwerpen

  Apparatuur en procedures ontwerpen om onzuiverheden uit aardgas te verwijderen om ervoor te zorgen dat de bijproducten aan de voorschriften voldoen en als brandstof kunnen worden gebruikt.

Optionele kennis en vaardigheden

protocollen voor wetenschappelijk onderzoek ontwikkelen voor juiste gasdruk zorgen apparatuur voor de afvoer van waterstof bedienen chemische monsters testen uitrusting voor nutsvoorzieningen controleren apparatuur voor de afvoer van gassen bedienen chemische testprocedures beheren gasverbruik onderhoud van apparatuur verzekeren apparatuur voor chemische analyse gebruiken parameters van productieprocessen optimaliseren passende beschermende uitrusting dragen

Source: Sisyphus ODB