Beroep ingenieur-geoloog

Ingenieur-geologen passen geologische kennis toe voor de beoordeling van locaties, bodems, hellingsstabiliteit, sedimenten en andere waarneembare kenmerken in de aarde. Zij integreren deze informatie in de planning en ontwikkeling van projecten op die plaatsen. Zij beoordelen en beantwoorden vragen over de geologische kenmerken van de bodem door het uitvoeren van onderzoek en experimenten op de locaties waar interventies zijn gepland.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Geologische tijdsschaal

  Een systeem voor de chronologische meting van de geologische geschiedenis in verschillende periodes en subperiodes waarin rekening wordt gehouden met het prehistorische leven, de geografie en het klimaat.

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

 • Civiele techniek

  De technische discipline waarbij het ontwerp, de bouw en het onderhoud van op natuurlijke wijze gebouwde werken, zoals wegen, gebouwen en kanalen, worden onderzocht.

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

 • Technische tekeningen

  Tekensoftware en de verschillende symbolen, perspectieven, meeteenheden, notatiesystemen, visuele stijlen en pagina-indelingen van technische tekeningen.

 • Milieuwetgeving

  Het milieubeleid en de milieuwetgeving die op een bepaald gebied van toepassing zijn.

 • Mijnbouw-, bouwkundige en civieltechnische machineproducten

  De aangeboden mijnbouw-, bouw- en civieltechnische machineproducten, hun functionaliteiten, eigenschappen en wettelijke en regelgevende vereisten.

 • Geologie

  Vaste aarde, steensoorten, structuren en processen waarbij deze worden gewijzigd.

 • Geografische informatiesystemen

  De instrumenten voor geografische kartering en plaatsbepaling, waaronder GPS (wereldwijd plaatsbepalingssysteem), GIS (geografische informatiesystemen) en teledetectie.

Vaardigheden

 • Haalbaarheidsonderzoek uitvoeren

  Het evalueren en beoordelen van het potentieel van een project, plan, voorstel of nieuw idee. Een gestandaardiseerde studie realiseren die gebaseerd is op uitgebreid onderzoek en research ter ondersteuning van het besluitvormingsproces.

 • Technische ontwerpen aanpassen

  De ontwerpen van producten of delen van producten zodanig aanpassen dat zij aan de eisen voldoen.

 • Technische ontwerpen goedkeuren

  Toestemming geven voor het afgewerkte technische ontwerp om over te gaan naar de eigenlijke productie en assemblage van het product.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving

  Veiligheidsprogramma’s uitvoeren om te voldoen aan de nationale wet- en regelgeving. Ervoor zorgen dat de apparatuur en processen in overeenstemming zijn met de veiligheidsvoorschriften.

 • Software voor technisch tekenen gebruiken

  Technische ontwerpen en technische tekeningen met behulp van gespecialiseerde software creëren.

 • Gevolgen voor het milieu beoordelen

  Milieueffecten monitoren en beoordelingen uitvoeren om de milieurisico’s van de organisatie te identificeren en te verminderen, rekening houdend met de kosten.

 • Monstertests uitvoeren

  Onderzoeken en tests uitvoeren op voorbereide monsters, elke mogelijkheid van accidentele of opzettelijke besmetting tijdens de testfase vermijden. De bemonsteringsapparatuur bedienen in overeenstemming met de parameters van het ontwerp.

 • Adviseren over bouwaangelegenheden

  Advies verstrekken aan de verschillende partijen die betrokken zijn bij bouwprojecten. Hen bewust maken van belangrijke overwegingen op het gebied van het bouwen en advies geven over bouwbegrotingen.

Optionele kennis en vaardigheden

financiële haalbaarheid beoordelen informatie over geologische eigenschappen geven geografische informatiesystemen gebruiken veldwerk uitvoeren kernenergie adviseren over geologie voor delfstofwinning bodemkunde geologische databases ontwikkelen monsters voor analyse verzamelen toezicht houden op bouwprojecten geochemische monsters onderzoeken geologische kaartsecties voorbereiden advies geven over afvalbeheer landmetingen uitvoeren luchtfoto’s bestuderen geofysica digitale cartografie toepassen geofysische gegevens interpreteren geochemie impact van geologische factoren op mijnbouwactiviteiten geologische gegevens verzamelen cad-software gebruiken advies geven over bouwmaterialen

Source: Sisyphus ODB