Beroep ingenieur gezondheidstechniek

Ingenieurs op het gebied van gezondheidstechniek ontwerpen en ontwikkelen medisch-technische systemen, installaties en apparatuur zoals pacemakers, MRI-scanners en röntgenapparaten. Zij houden toezicht op het gehele fabricageprocédé, van het conceptontwerp tot de uitvoering van de producten. Hun activiteiten omvatten onder meer de ontwikkeling van productverbeteringen, de ontwikkeling van methoden en technieken om de geschiktheid van het ontwerp te beoordelen, de coördinatie van de eerste productie, de ontwikkeling van testprocedures en het ontwerp van fabricageschema’s.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Mechanica

  Theoretische en praktische toepassingen van de wetenschap die de actie van verplaatsingen en krachten op de fysieke lichamen bestudeert voor de ontwikkeling van machines en mechanische werktuigen.

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

 • Biomedische technieken

  De verschillende methoden en technieken die in de biomedische laboratoria worden gebruikt, zoals moleculaire en biomedische technieken, beeldvormingstechnieken, genetische manipulatie, technieken voor elektrofysiologie en in silico-technieken.

 • Tekeningen ontwerpen

  Beschikken over inzicht in ontwerptekeningen van producten, instrumenten en technische systemen.

 • Medische apparaten

  Uitrusting en apparatuur die worden gebruikt voor de diagnose, preventie en behandeling van medische problemen. Medische hulpmiddelen omvatten een breed scala aan producten, variërend van spuiten en prothesen tot MRI-machines en gehoorapparaten.

 • Analytische methoden in biomedische wetenschappen

  De diverse mathematische, analytische of onderzoeksmethoden die in biomedische wetenschappen worden gebruikt.

 • Wiskunde

  Wiskunde is de studie van onder meer grootheden, structuur, ruimte en verandering. Daarbij worden patronen beschreven en op basis daarvan nieuwe hypothesen geformuleerd. Wiskundigen proberen de juistheid of onjuistheid van deze hypothesen aan te tonen. Er zijn vele takken van wiskunde, waarvan sommige op grote schaal worden gebruikt voor praktische toepassingen.

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

 • Regelgeving inzake medische apparaten

  De reeks nationale en internationale voorschriften met betrekking tot de productie, de veiligheid en de distributie van medische hulpmiddelen.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Biomedische techniek

  De biomedische technieken die worden gebruikt om medische hulpmiddelen en prothesen te maken en bij behandelingen.

 • Biomedische wetenschappen

  De beginselen van de natuurwetenschappen toegepast op de geneeskunde. Medische wetenschappen zoals medische microbiologie en klinische virologie passen biologische beginselen toe ten behoeve van medische kennis en uitvindingen.

 • Materialen voor medische apparaten

  De verschillende materialen die worden gebruikt voor de vervaardiging van medische apparaten, waaronder polymeren, thermoplastische en thermisch hardende materialen, metaallegeringen en leer. Bij de keuze van de materialen moet aandacht worden besteed aan medische regelgeving, kosten en biocompatibiliteit.

 • Testprocedures inzake medische apparaten

  De methoden om vóór, tijdens en na de bouw van systemen kwaliteit, nauwkeurigheid en prestaties van medische apparaten en hun materialen en onderdelen te testen.

 • Natuurkunde

  De natuurwetenschap wat betreft de studie van materiaal, beweging, energie, krachten en aanverwante begrippen.

 • Technische tekeningen

  Tekensoftware en de verschillende symbolen, perspectieven, meeteenheden, notatiesystemen, visuele stijlen en pagina-indelingen van technische tekeningen.

Vaardigheden

 • Literatuuronderzoek uitvoeren

  Een alomvattend en systematisch onderzoek van informatie en publicaties over een specifiek onderwerp uitvoeren. Een vergelijkende samenvatting van de evaluatiedocumentatie presenteren.

 • Analyse van kwaliteitscontrole uitvoeren

  Inspecties en testen van diensten, processen of producten ter beoordeling van de kwaliteit uitvoeren.

 • Medische apparaten ontwerpen

  Medische apparaten ontwerpen en ontwikkelen, zoals gehoorapparaten en apparatuur voor medische beeldvorming, in overeenstemming met de specificaties.

 • Gegevensanalyses uitvoeren

  Gegevens en statistieken verzamelen voor test- en evaluatiedoeleinden om beweringen en patroonvoorspellingen te genereren, met als doel nuttige informatie te ontdekken in een besluitvormingsproces.

 • Software voor technisch tekenen gebruiken

  Technische ontwerpen en technische tekeningen met behulp van gespecialiseerde software creëren.

 • Technische tekeningen lezen

  De technische tekeningen van een product lezen die door de ingenieur gemaakt werden om verbeteringen voor te stellen, modellen van het product te maken of het te bedienen.

 • Wetenschappelijke meetapparatuur bedienen

  Bedienen van apparaten, machines en uitrusting voor wetenschappelijke metingen. Wetenschappelijke apparatuur bestaat uit gespecialiseerde meetinstrumenten verfijnd om het verzamelen van gegevens te vergemakkelijken.

 • Medische apparaten testen

  Ervoor zorgen dat de medische hulpmiddelen geschikt zijn voor de patiënt en dat ze worden getest en geëvalueerd op functionaliteit. Aanpassingen aanbrengen om de juiste pasvorm, functie en comfort te waarborgen.

 • Analyseresultaten rapporteren

  Onderzoeksdocumenten opstellen of presentaties geven om de resultaten van een uitgevoerd onderzoeks- en analyseproject te rapporteren, met vermelding van de analyseprocedures en -methoden die tot de resultaten hebben geleid, alsmede mogelijke interpretaties van de resultaten.

 • Prototypes ontwerpen

  Prototypes van producten of componenten van producten ontwerpen door ontwerp- en engineeringprincipes toe te passen.

 • Technische ontwerpen aanpassen

  De ontwerpen van producten of delen van producten zodanig aanpassen dat zij aan de eisen voldoen.

 • Testprocedures voor medische apparaten ontwikkelen

  Testprotocollen ontwikkelen om verschillende analyses van medische hulpmiddelen en componenten vóór, tijdens en na de bouw van het medisch hulpmiddel mogelijk te maken.

 • Prototypen voor productie maken

  Vroege modellen of prototypen maken om concepten en replicatiemogelijkheden te testen. Prototypen maken om preproductietests te beoordelen.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Medische apparaten modelleren

  Medische apparaten vormgeven en simuleren met behulp van technische ontwerpsoftware. De levensvatbaarheid van het product beoordelen en de fysieke parameters onderzoeken om een succesvol productieproces te waarborgen.

 • Technische ontwerpen goedkeuren

  Toestemming geven voor het afgewerkte technische ontwerp om over te gaan naar de eigenlijke productie en assemblage van het product.

 • Testgegevens vastleggen

  Gegevens vastleggen die geïdentificeerd werden, voornamelijk tijdens voorgaande test, om te controleren of de output van de test specifieke resultaten oplevert of om de reactie van de persoon onder een uitzonderlijke of ongebruikelijke input te beoordelen.

Optionele kennis en vaardigheden

gezondheidsinformatica medische apparaten repareren menselijke anatomie firmware machinekamerwachten houden steriele kleding dragen medische apparaten produceren materiaallijsten opstellen assemblagetekeningen voorbereiden technische documentatie aanleveren diagnostische radiologie elektronica medische beeldvormingstechnologie cae-software materialen voor medische apparaten bewerken werknemers opleiden elektrotechniek regeltechniek elektromechanica machinebouw kwaliteitscriteria voor productie definiëren technische communicatievaardigheden toepassen mechatronica precisie-instrumenten gebruiken proefdraaien cad-software gebruiken precisiemachines bedienen firmware programmeren biotechnologie firmware ontwerpen productontwerpen ontwikkelen projectbeheer uitvoeren technische teams coördineren resourceplanning uitvoeren bescherming tegen straling communiceren met klanten stralingsfysica in de gezondheidszorg elektronica solderen technische tekeningen maken opleidingen geven over biomedisch materiaal

Source: Sisyphus ODB