Beroep ingenieur inbedrijfstelling

Ingenieurs op het gebied van inbedrijfstelling ziet toe op de laatste fasen van een project wanneer de systemen worden geïnstalleerd en getest. Zij inspecteren de correcte werking van de apparatuur, faciliteiten en installaties om ervoor te zorgen dat ze aan de eisen en specificaties voldoen. Zij verrichten de nodige controles en verlenen goedkeuring om het project af te ronden.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Procedures voor kwaliteitscontrole

  De procedures om een product of systeem te inspecteren teneinde te waarborgen dat het aan de specificaties en eisen voldoet.

 • Ingebruikstelling van een project

  Het toezicht op de goede werking van systemen, gebouwen of installaties in de eindfase vóór ingebruikname ervan.

 • Veiligheidstechniek

  De technieken die moeten zorgen dat systemen, machines en apparatuur werken volgens de vastgestelde veiligheidsnormen en wetten, zoals de milieuwetgeving.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

Vaardigheden

 • Systeemparameters vergelijken met referentiewaarden

  Ervoor zorgen dat de meetbare factoren die de werking van een systeem bepalen, overeenkomen met de vooraf bepaalde normen.

 • Analyse van kwaliteitscontrole uitvoeren

  Inspecties en testen van diensten, processen of producten ter beoordeling van de kwaliteit uitvoeren.

 • Samenwerken met ingenieurs

  Nauw samenwerken en communiceren met ingenieurs over ontwerpen of nieuwe producten.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Testapparatuur gebruiken

  Gebruik maken van apparatuur om de prestaties en de werking van machines te testen.

 • Rapporten presenteren

  Tonen van resultaten, statistieken en conclusies op een transparante en eenvoudige manier aan een publiek.

 • Zorgen voor de naleving van specificaties

  Ervoor zorgen dat de geassembleerde producten voldoen aan de specificaties.

 • Prestaties van energiecentrales testen

  De prestaties van energiecentrales analyseren door de installatie te laten werken bij een maximale productie gedurende een vooraf bepaalde periode, zodat de gegarandeerde prestaties kunnen worden vastgesteld en de wettelijke kwaliteitseisen kunnen worden geverifieerd.

 • Planlezen

  Blauwdrukken, machine- en procestekeningen lezen en begrijpen.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Samenwerken met de verantwoordelijke voor kwaliteitscontrole

  Nauw samenwerken met de betrokken partij voor kwaliteitsborging of beoordeling.

 • Testgegevens analyseren

  De tijdens de tests verzamelde gegevens interpreteren en analyseren om conclusies, nieuwe inzichten of oplossingen te formuleren.

 • Naleving van wettelijke eisen garanderen

  Ervoor zorgen dat aan alle wettelijke vereisten wordt voldaan.

 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid

  De relevante procedures en strategieën uitvoeren en de juiste uitrusting gebruiken om lokale of nationale beveiligingsactiviteiten voor de bescherming van gegevens, mensen, instellingen en eigendommen te bevorderen.

 • Meetinstrumenten gebruiken

  Verschillende meetinstrumenten gebruiken afhankelijk van het te meten onroerend goed. Verschillende instrumenten gebruiken om onder meer lengte, oppervlakte, volume, snelheid, energie en kracht te meten.

 • Testgegevens vastleggen

  Gegevens vastleggen die geïdentificeerd werden, voornamelijk tijdens voorgaande test, om te controleren of de output van de test specifieke resultaten oplevert of om de reactie van de persoon onder een uitzonderlijke of ongebruikelijke input te beoordelen.

Optionele kennis en vaardigheden

projectbeheer uitvoeren kernenergie testprocedures voor hardware instrumentatie van energieproductiebedrijven materialen testen testprocedures veiligheidsvoorschriften voor kerncentrales volgen exploitatie van met fossiele brandstoffen gestookte energiecentrales systemen voor kernenergiecentrales controleren kernreactors onderhouden projectbeheer exploitatie van een geothermische centrale sensoren testen

Source: Sisyphus ODB