Beroep ingenieur koel-, lucht- en verwarmingstechniek

Ingenieurs op het gebied van koel-, lucht- en verwarmingstechniek ontwerpen en ontwikkelen verwarmings-, ventilatie-, airconditioning- en eventueel koelsystemen voor gebruik in woningen, productielocaties, kantoren, commerciële gebouwen, enz. Zij streven naar oplossingen die beantwoorden aan de behoeften van klanten en bouwkundige beperkingen van locaties in acht nemen.

Ingenieur koel-, lucht- en verwarmingstechniek: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Technische tekeningen

  Tekensoftware en de verschillende symbolen, perspectieven, meeteenheden, notatiesystemen, visuele stijlen en pagina-indelingen van technische tekeningen.

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

 • Hydraulica

  De krachtoverbrengingssystemen die de kracht van stromende vloeistoffen gebruiken om stroom over te brengen.

 • Machinebouw

  Discipline die de beginselen van fysica, engineering en materiaalkunde toepast om mechanische systemen te ontwerpen, te analyseren, te produceren en te onderhouden.

 • Onderdelen voor verwarming, ventilatie, klimaatregeling en koeling

  De verschillende onderdelen van verwarming, airconditioning en koelsystemen, zoals de verschillende kleppen, ventilatoren, compressoren, condensatoren, filters en andere onderdelen.

 • Mechanica

  Theoretische en praktische toepassingen van de wetenschap die de actie van verplaatsingen en krachten op de fysieke lichamen bestudeert voor de ontwikkeling van machines en mechanische werktuigen.

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

Vaardigheden

 • Software voor technisch tekenen gebruiken

  Technische ontwerpen en technische tekeningen met behulp van gespecialiseerde software creëren.

 • Financiële haalbaarheid beoordelen

  Financiële informatie en vereisten van projecten zoals budgetraming, verwachte omzet en risicobeoordeling herzien en analyseren voor het bepalen van de baten en kosten van het project. Beoordelen of de overeenkomst of het project in staat zal zijn de investering terug te betalen en of de potentiële winst het financiële risico waard is.

 • Technische ontwerpen aanpassen

  De ontwerpen van producten of delen van producten zodanig aanpassen dat zij aan de eisen voldoen.

 • Technische ontwerpen goedkeuren

  Toestemming geven voor het afgewerkte technische ontwerp om over te gaan naar de eigenlijke productie en assemblage van het product.

 • Haalbaarheidsonderzoek uitvoeren

  Het evalueren en beoordelen van het potentieel van een project, plan, voorstel of nieuw idee. Een gestandaardiseerde studie realiseren die gebaseerd is op uitgebreid onderzoek en research ter ondersteuning van het besluitvormingsproces.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

Optionele kennis en vaardigheden

industriële verwarmingssystemen cad-software gebruiken prestatietests uitvoeren testgegevens analyseren onderdelen van airconditioningsystemen huishoudelijke verwarmingssystemen ontwerpbeginselen ventilatiesystemen thermodynamica vloeistofmechanica ontwerpspecificaties opstellen team leiden koelmiddelen testgegevens vastleggen verwarmingsovens installeren gegevensbeheer van producten proefdraaien ventilatienetwerk ontwerpen prototypes ontwerpen elektrotechniek warmte-, ventilatie-, airconditionings- en koelingskokers installeren verwarmingsketels installeren advies geven aan technici architecten adviseren technische tekeningen maken

Source: Sisyphus ODB