Beroep ingenieur metallurgie

Metallurgisch ingenieurs ontwikkelen en beheren apparatuur en technieken om waardevolle mineralen uit erts of ruw mineraal succesvol te verwerken en te verfijnen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Chemie

  De samenstelling, structuur en eigenschappen van stoffen en de processen en veranderingen die ze ondergaan; het gebruik van verschillende chemicaliën en hun interacties, productietechnieken, risicofactoren en verwijderingsmethoden.

 • Geologie

  Vaste aarde, steensoorten, structuren en processen waarbij deze worden gewijzigd.

Vaardigheden

 • Technische rapporten opstellen

  Technische verslagen opstellen waarin de resultaten en processen van wetenschappelijk of technisch onderzoek worden beschreven of de vooruitgang wordt beoordeeld. Deze verslagen helpen onderzoekers om recente bevindingen te actualiseren.

 • Gegevens inzake mijnbouwactiviteiten bijhouden

  Gegevens over de productie en de ontwikkeling van mijnen bijhouden, met inbegrip van de prestaties van machines.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Mijnproductie controleren

  Toezicht houden op de mijnbouwproductietarieven om de operationele effectiviteit te kunnen inschatten.

 • Problemen kritisch behandelen

  De sterke en zwakke punten in kaart brengen van verschillende abstracte, rationele concepten zoals vraagstukken, meningen en benaderingen met betrekking tot een specifieke problematische situatie om oplossingen en alternatieve methoden te formuleren om de situatie aan te pakken.

 • Een computer gebruiken

  Gebruiken van computerapparatuur of digitale apparaten om de kwaliteitscontrole, het gegevensbeheer en de communicatie te vergemakkelijken. De instructies van een computerprogramma volgen, computerbestanden of documenten aanmaken.

 • Testprocedures voor delfstoffen beheren

  Procedures voor het testen van mineralen beheren om de kwaliteit van het product in alle stadia te beoordelen.

 • Toezicht houden op personeel

  Toezicht houden op de selectie, de opleiding, de prestaties en de motivatie van het personeel.

 • Chemische reagentia beheren

  De hantering, toevoeging en verwijdering van chemische reagentia beheren die worden gebruikt om producten te scheiden van ruw mineraal.

 • Bedrijf voor delfstofverwerking beheren

  Installaties en apparatuur beheren die zijn ontworpen om producten uit ruwe mineralen te extraheren. De materiaalstroom door de verwerkingsfabriek monitoren.

 • Zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving

  Veiligheidsprogramma’s uitvoeren om te voldoen aan de nationale wet- en regelgeving. Ervoor zorgen dat de apparatuur en processen in overeenstemming zijn met de veiligheidsvoorschriften.

Optionele kennis en vaardigheden

ontwerp van mijnstorten impact van geologische factoren op mijnbouwactiviteiten afvalprocedures voor bedrijven ontwerpen communiceren over de gevolgen van mijnbouw voor het milieu bioleaching nieuwe installaties ontwikkelen transportbeheerconcepten toepassen

Source: Sisyphus ODB