Beroep ingenieur microsystemen

Ingenieurs op het gebied van microsystemen onderzoeken, ontwerpen, ontwikkelen en houden toezicht op de productie van micro-elektromechanische systemen (MEMS), die kunnen worden geïntegreerd in mechanische, optische, akoestische en elektronische producten.

Ingenieur microsystemen: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Natuurkunde

  De natuurwetenschap wat betreft de studie van materiaal, beweging, energie, krachten en aanverwante begrippen.

 • Micro-elektromechanische systemen

  Microelektromechanische systemen (MEMS) zijn geminiaturiseerde elektromechanische systemen die met behulp van microfabricage zijn vervaardigd. MEMS bestaan uit microsensoren, microactuatoren, microstructuren en micro-elektronica. MEMS kunnen worden gebruikt in een verscheidenheid aan apparaten, zoals inktprinterkoppen, digitale lichtprocessoren, gyroscopen voor smartphones, versnellingsmeters voor airbags en miniatuurmicrofoons.

 • Bedreigingen voor het milieu

  De bedreigingen voor het milieu die verband houden met biologische, chemische, nucleaire, radiologische en fysieke gevaren.

 • Elektronica

  De werking van elektronische printplaten, processoren, chips en hardware en software van computers, met inbegrip van programmering en toepassingen. Deze kennis moet worden toegepast om ervoor te zorgen dat de elektronische apparatuur probleemloos functioneert.

 • Elektriciteit

  Inzicht hebben in de principes van elektriciteit en elektrische stroomkringen en de daaraan verbonden risico’s.

 • Tekeningen ontwerpen

  Beschikken over inzicht in ontwerptekeningen van producten, instrumenten en technische systemen.

 • Testprocedures voor microsystemen

  De methoden voor het testen van kwaliteit, nauwkeurigheid en prestaties van microsystemen en micro-elektromechanische systemen (MEMS) en hun materialen en onderdelen vóór, tijdens en na de bouw van de systemen, waaronder parametrische toetsen en burn-in tests.

 • Microassemblage

  De assemblage van nano-, micro- of mesocosale systemen en onderdelen met afmetingen tussen 1 µm en 1 mm. Vanwege de behoefte aan precisie op microschaal vereisen microassemblages betrouwbare apparatuur voor visuele afstelling, zoals beeldvormingssystemen voor ionenstralen en stereo-elektronische microscopen, alsmede precisie-instrumenten en -machines, zoals microgrijpers. De microsystemen worden geassembleerd volgens de technieken van dopinggebruik, dunne films, etsen, lijmen, microlithografie en polijsten.

 • Milieuwetgeving

  Het milieubeleid en de milieuwetgeving die op een bepaald gebied van toepassing zijn.

 • Machinebouw

  Discipline die de beginselen van fysica, engineering en materiaalkunde toepast om mechanische systemen te ontwerpen, te analyseren, te produceren en te onderhouden.

 • Wiskunde

  Wiskunde is de studie van onder meer grootheden, structuur, ruimte en verandering. Daarbij worden patronen beschreven en op basis daarvan nieuwe hypothesen geformuleerd. Wiskundigen proberen de juistheid of onjuistheid van deze hypothesen aan te tonen. Er zijn vele takken van wiskunde, waarvan sommige op grote schaal worden gebruikt voor praktische toepassingen.

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

 • Beginselen van elektriciteit

  Elektriciteit ontstaat wanneer elektrische stroom door een geleider loopt. Daarbij bewegen vrije elektronen zich tussen atomen. Materialen geleiden beter naarmate er meer vrije elektronen in aanwezig zijn. De drie belangrijkste grootheden van elektriciteit zijn spanning (uitgedrukt in volt), stroom (in ampère) en weerstand (in ohm).

 • Elektrotechniek

  Beschikken over inzicht in elektrotechniek, een vakgebied dat zich bezighoudt met onderzoek en toepassingen op het gebied van elektriciteit, elektronica en elektromagnetisme.

Vaardigheden

 • Gegevensanalyses uitvoeren

  Gegevens en statistieken verzamelen voor test- en evaluatiedoeleinden om beweringen en patroonvoorspellingen te genereren, met als doel nuttige informatie te ontdekken in een besluitvormingsproces.

 • Prototypen voor productie maken

  Vroege modellen of prototypen maken om concepten en replicatiemogelijkheden te testen. Prototypen maken om preproductietests te beoordelen.

 • Micro-elektromechanische systemen testen

  Micro-elektromechanische systemen (MEMS) testen met behulp van geschikte apparatuur en testtechnieken, zoals thermische schoktests, thermische draaitests en burn-intests. Systeemprestaties monitoren en evalueren en indien nodig actie ondernemen.

 • Micro-elektromechanische systemen ontwerpen

  Micro-elektromechanische systemen (MEMS), zoals microsensoren, ontwerpen en ontwikkelen. Een model en een simulatie maken met behulp van technische ontwerpsoftware om de levensvatbaarheid van het product te beoordelen en de fysieke parameters te onderzoeken teneinde een succesvol productieproces te garanderen.

 • Technische ontwerpen aanpassen

  De ontwerpen van producten of delen van producten zodanig aanpassen dat zij aan de eisen voldoen.

 • Software voor technisch tekenen gebruiken

  Technische ontwerpen en technische tekeningen met behulp van gespecialiseerde software creëren.

 • Testprocedures voor micro-elektromechanische systemen ontwikkelen

  Ontwikkelen van testprotocollen, zoals parametrische tests en inbrandingstests, om een verscheidenheid aan analyses van micro-elektromechanische (MEM) systemen, producten en componenten voor, tijdens en na de bouw van het microsysteem mogelijk te maken.

 • Analyse van kwaliteitscontrole uitvoeren

  Inspecties en testen van diensten, processen of producten ter beoordeling van de kwaliteit uitvoeren.

 • Technische ontwerpen goedkeuren

  Toestemming geven voor het afgewerkte technische ontwerp om over te gaan naar de eigenlijke productie en assemblage van het product.

 • Analyseresultaten rapporteren

  Onderzoeksdocumenten opstellen of presentaties geven om de resultaten van een uitgevoerd onderzoeks- en analyseproject te rapporteren, met vermelding van de analyseprocedures en -methoden die tot de resultaten hebben geleid, alsmede mogelijke interpretaties van de resultaten.

 • Voorschriften met betrekking tot verboden materialen naleven

  Naleven van de regelgeving inzake het verbod op zware metalen in soldeerstoffen, vlamvertragers in kunststoffen en ftalaatplastificeermiddelen in kunststoffen en kabelboomisolatie, krachtens de EU-richtlijnen RoHS/WEEE en de Chinese RoHS-wetgeving.

 • Testgegevens analyseren

  De tijdens de tests verzamelde gegevens interpreteren en analyseren om conclusies, nieuwe inzichten of oplossingen te formuleren.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Testgegevens vastleggen

  Gegevens vastleggen die geïdentificeerd werden, voornamelijk tijdens voorgaande test, om te controleren of de output van de test specifieke resultaten oplevert of om de reactie van de persoon onder een uitzonderlijke of ongebruikelijke input te beoordelen.

 • Prototypes ontwerpen

  Prototypes van producten of componenten van producten ontwerpen door ontwerp- en engineeringprincipes toe te passen.

 • Wetenschappelijke meetapparatuur bedienen

  Bedienen van apparaten, machines en uitrusting voor wetenschappelijke metingen. Wetenschappelijke apparatuur bestaat uit gespecialiseerde meetinstrumenten verfijnd om het verzamelen van gegevens te vergemakkelijken.

 • Literatuuronderzoek uitvoeren

  Een alomvattend en systematisch onderzoek van informatie en publicaties over een specifiek onderwerp uitvoeren. Een vergelijkende samenvatting van de evaluatiedocumentatie presenteren.

 • Technische tekeningen lezen

  De technische tekeningen van een product lezen die door de ingenieur gemaakt werden om verbeteringen voor te stellen, modellen van het product te maken of het te bedienen.

Optionele kennis en vaardigheden

communiceren met klanten productontwerpen ontwikkelen schakelschema’s precisiemachines bedienen opto-elektronica firmware precisie-instrumenten gebruiken micro-optische apparatuur cad-software gebruiken technische documentatie aanleveren microsensoren computertechniek machinekamerwachten houden automatiseringstechnologie technische tekeningen maken precisiemeetinstrumenten programmeerbare logische besturingseenheid fijnmechanica assemblagetekeningen voorbereiden technische teams coördineren projectbeheer uitvoeren sensoren zakenrelaties aangaan werknemers opleiden cam-software gebruiken halfgeleiders biomedische techniek micromechanica bestellingen van klanten verwerken moem micro-elektronica micro-elektromechanische systemen assembleren kwaliteitscriteria voor productie definiëren kwaliteitsstandaarden nanotechnologie firmware programmeren technische communicatievaardigheden toepassen materiaallijsten opstellen soldeertechnieken toepassen resourceplanning uitvoeren regeltechniek cae-software

Source: Sisyphus ODB