Beroep ingenieur mijnontwikkeling

Ingenieurs op het gebied van mijnontwikkeling ontwerpen toekomstige mijnen, waarmee de doelstellingen inzake productie en de ontwikkeling van mijnen kunnen worden verwezenlijkt, rekening houdend met de geologische kenmerken en de structuur van de minerale bron. Zij stellen productie- en ontwikkelingsschema’s op en zien erop toe dat er vorderingen worden gemaakt.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Impact van geologische factoren op mijnbouwactiviteiten

  Bekend zijn met de effecten van onder meer breuken en bewegingen van gesteente die als geologische factoren van invloed zijn op mijnbouwactiviteiten.

 • Geologie

  Vaste aarde, steensoorten, structuren en processen waarbij deze worden gewijzigd.

 • Mijnbouwtechniek

  Technische vakgebieden die relevant zijn voor de mijnbouw. Beginselen, technieken, procedures en materieel voor het winnen van mineralen.

Vaardigheden

 • Adviseren over mijnbouwapparatuur

  Advies geven over mijnbouw en apparatuur voor de behandeling van mineralen; communiceren en samenwerken met technische experts.

 • Samenwerken met antimijnbouwlobbyisten

  Met antimijnbouwlobbyisten communiceren over de ontwikkeling van een potentiële minerale afzetting.

 • Een computer gebruiken

  Gebruiken van computerapparatuur of digitale apparaten om de kwaliteitscontrole, het gegevensbeheer en de communicatie te vergemakkelijken. De instructies van een computerprogramma volgen, computerbestanden of documenten aanmaken.

 • Technische rapporten opstellen

  Technische verslagen opstellen waarin de resultaten en processen van wetenschappelijk of technisch onderzoek worden beschreven of de vooruitgang wordt beoordeeld. Deze verslagen helpen onderzoekers om recente bevindingen te actualiseren.

 • Reconciliatierapporten genereren

  De productieplannen vergelijken met de feitelijke productieverslagen en reconciliatierapporten genereren.

 • Problemen kritisch behandelen

  De sterke en zwakke punten in kaart brengen van verschillende abstracte, rationele concepten zoals vraagstukken, meningen en benaderingen met betrekking tot een specifieke problematische situatie om oplossingen en alternatieve methoden te formuleren om de situatie aan te pakken.

 • Software voor mijnbouwplanning gebruiken

  Gebruik maken van gespecialiseerde software voor het plannen, ontwerpen en modelleren van mijnbouwactiviteiten.

 • Toezicht houden op personeel

  Toezicht houden op de selectie, de opleiding, de prestaties en de motivatie van het personeel.

 • Mijnproductie controleren

  Toezicht houden op de mijnbouwproductietarieven om de operationele effectiviteit te kunnen inschatten.

 • Plattegronden van een mijnbouwlocatie beheren

  Boven- en ondergrondse plannen en blauwdrukken van een mijnbouwlocatie voorbereiden en bijhouden; onderzoeken en risicobeoordelingen van potentiële mijnterreinen uitvoeren.

 • Mijnproductie inplannen

  Het genereren van mijnbouwplannen op week-, maand-, kwartaal- of jaarbasis, al naar gelang het geval.

Optionele kennis en vaardigheden

bedrijfskosten beoordelen wetgeving inzake veiligheid in de mijnbouw software voor technisch tekenen gebruiken ontwikkelingsprojecten voor mijnen evalueren mijnbouwkosten controleren zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving wetten inzake mineralen ontwerp van mijnstorten

Source: Sisyphus ODB