Beroep ingenieur nanotechnologie

Ingenieurs op het gebied van nanotechnologie combineren de wetenschappelijke kennis van atoom- en moleculaire deeltjes met de beginselen van de techniek voor toepassingen op allerlei gebieden. Zij passen bevindingen op het gebied van chemie, biologie en materiaaltechniek enz. toe. Zij maken gebruik van technologische kennis voor de verbetering van bestaande toepassingen of de creatie van micro-objecten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

 • Analytische chemie

  Instrumenten en methoden voor het scheiden, identificeren en kwantificeren van materie — de chemische componenten van natuurlijke en kunstmatige materialen en oplossingen.

 • Chemie

  De samenstelling, structuur en eigenschappen van stoffen en de processen en veranderingen die ze ondergaan; het gebruik van verschillende chemicaliën en hun interacties, productietechnieken, risicofactoren en verwijderingsmethoden.

 • Materiaalkunde

  Gebied van wetenschap en techniek dat onderzoek doet naar nieuwe materialen op basis van hun structuur, eigenschappen, synthese en prestaties, voor diverse doeleinden, waaronder het vergroten van de brandbestendigheid van bouwmaterialen.

 • Nanotechnologie

  Technologische, wetenschappelijke en engineeringactiviteiten op nanoschaal, waarbij materialen of uiterst kleine componenten op een atomische, moleculaire of supramoleculaire schaal worden gemanipuleerd.

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

 • Biologie

  Weefsels, cellen en functies van planten en dierlijke organismen en hun onderlinge afhankelijkheden en interacties met elkaar en de omgeving.

Vaardigheden

 • Chemische monsters testen

  Uitvoeren van de testprocedures op de reeds voorbereide chemische monsters, door gebruik te maken van de benodigde apparatuur en materialen. Het testen van chemische monsters omvat operaties zoals pipetteren of verdunningssystemen.

 • Gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen

  De door de respectieve autoriteiten vastgestelde gezondheids- en veiligheidsnormen naleven.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Technische ontwerpen goedkeuren

  Toestemming geven voor het afgewerkte technische ontwerp om over te gaan naar de eigenlijke productie en assemblage van het product.

 • Technische ontwerpen aanpassen

  De ontwerpen van producten of delen van producten zodanig aanpassen dat zij aan de eisen voldoen.

 • Chemische experimenten uitvoeren

  Voer chemische experimenten uit met het oog op het testen van verschillende producten en stoffen om conclusies te trekken voor wat betreft de levensvatbaarheid en de reproduceerbaarheid van het product.

 • Werken met chemicaliën

  Werken met chemicaliën en enkele specifieke voor bepaalde processen. Zich bewust zijn van de reacties die voortvloeien uit de combinatie ervan.

 • Technische principes onderzoeken

  De beginselen analyseren die in aanmerking moeten worden genomen voor technische ontwerpen en projecten, zoals functionaliteit, reproduceerbaarheid, kosten en andere beginselen.

 • Organisatorische risico’s inschatten

  De handelingen en acties van een bedrijf analyseren om de gevolgen en mogelijke risico's ervan voor het bedrijf te beoordelen en om geschikte strategieën te ontwikkelen om deze gevolgen/risico’s aan te pakken.

 • Gevolgen voor het milieu beoordelen

  Milieueffecten monitoren en beoordelingen uitvoeren om de milieurisico’s van de organisatie te identificeren en te verminderen, rekening houdend met de kosten.

Optionele kennis en vaardigheden

natuurkunde ontwerpbeginselen chemische processen verbeteren optische systemen ontwerpen farmaceutische technologie optische techniek geneesmiddelen ontwikkelen farmaceutische chemie chemische testprocedures beheren systemen ontwerpen voor de bereiding van farmaceutische producten medische microbiologie nieuwe producten in de productie integreren elektrotechniek geneesmiddelenontwikkeling computertechniek apparatuur voor chemische analyse gebruiken cad-software gebruiken ontwerpspecificaties opstellen mechanica testgegevens analyseren chemische producten ontwikkelen prototypes ontwerpen testgegevens vastleggen

Source: Sisyphus ODB