Beroep ingenieur olieraffinage

Olieraffinage-ingenieurs evalueren gas- en olievelden. Zij ontwerpen en ontwikkelen methoden voor de winning van olie en gas onder het aardoppervlak. Zij maximaliseren de terugwinning van koolwaterstof tegen minimale kosten, met minimale gevolgen voor het milieu.

Ingenieur olieraffinage: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Chemie

  De samenstelling, structuur en eigenschappen van stoffen en de processen en veranderingen die ze ondergaan; het gebruik van verschillende chemicaliën en hun interacties, productietechnieken, risicofactoren en verwijderingsmethoden.

 • Wiskunde

  Wiskunde is de studie van onder meer grootheden, structuur, ruimte en verandering. Daarbij worden patronen beschreven en op basis daarvan nieuwe hypothesen geformuleerd. Wiskundigen proberen de juistheid of onjuistheid van deze hypothesen aan te tonen. Er zijn vele takken van wiskunde, waarvan sommige op grote schaal worden gebruikt voor praktische toepassingen.

 • Activiteiten voor het testen van bronnen

  Testprocedures, waaronder het testen van de volumetrische doorstroming en de druk, waarmee het vermogen van een put om olie te produceren wordt aangegeven.

 • Geologie

  Vaste aarde, steensoorten, structuren en processen waarbij deze worden gewijzigd.

Vaardigheden

 • Een computer gebruiken

  Gebruiken van computerapparatuur of digitale apparaten om de kwaliteitscontrole, het gegevensbeheer en de communicatie te vergemakkelijken. De instructies van een computerprogramma volgen, computerbestanden of documenten aanmaken.

 • Samenwerken met ingenieurs die boorputtests uitvoeren

  Relaties opbouwen met technici voor brontesten om procedures te optimaliseren; beslissingen nemen in realtime betreffende problemen bij het verkrijgen van gegevens.

 • Boorputapparatuur selecteren

  Selecteren en kopen van de juiste apparatuur voor verschillende functies in de boorput.

 • Extractiegegevens interpreteren

  Extractiegegevens verwerken en interpreteren en feedback naar de ontwikkelteams sturen; lessen toepassen op concrete operationele activiteiten.

 • Technische rapporten opstellen

  Technische verslagen opstellen waarin de resultaten en processen van wetenschappelijk of technisch onderzoek worden beschreven of de vooruitgang wordt beoordeeld. Deze verslagen helpen onderzoekers om recente bevindingen te actualiseren.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Vloeistofproductie in gas beheren

  Kwesties beheren en anticiperen op mogelijke problemen in verband met stoffen die betrokken zijn bij de productie van olie en gas.

 • Activiteiten voor extractieregistratie controleren

  Controleren van de houtkapactiviteiten en toezicht houden op de formatietests en de bemonstering; de resultaten analyseren en interpreteren.

 • Prestatieplannen voor reservoir samenstellen

  Maken van gedetailleerde ontwikkelingsplannen van de prestaties van het reservoir. Wiskundige modellen toepassen voor een maximaal economisch herstel.

 • Evaluatieprogramma's inzake bronformatie voorbereiden

  Evaluatieprogramma's inzake bronformatie voorbereiden; met onderzoeksteams communiceren en samenwerken.

 • Interactie van putten beheren

  Het proces begrijpen en beheren van verschillende putten die met elkaar interageren.

 • Samenwerken met mijnbouwprofessionals

  Relaties aangaan met commerciële managers, geowetenschappers en productie/reservoir ingenieurs; samenwerken om de resultaten van boorgatmetingen te analyseren en het productiepotentieel vast te stellen.

 • Toezicht houden op personeel

  Toezicht houden op de selectie, de opleiding, de prestaties en de motivatie van het personeel.

 • Ondersteuning voor olieraffinage geven

  Assistentie geven tijdens verkenningen; operaties goed plannen en relevante informatie inwinnen; toezicht en beoordeling van de putten achteraf.

 • Productievloeistof in olieproductie beheren

  Kwesties beheren en inspelen op mogelijke problemen als gevolg van vloeistoffen betrokken bij de productie van olie.

 • Problemen kritisch behandelen

  De sterke en zwakke punten in kaart brengen van verschillende abstracte, rationele concepten zoals vraagstukken, meningen en benaderingen met betrekking tot een specifieke problematische situatie om oplossingen en alternatieve methoden te formuleren om de situatie aan te pakken.

 • Reservoirsurveillancesystemen gebruiken

  Put- en reservoirsurveillancesystemen en teledetectietechnologie begrijpen en gebruiken; het peil van het reservoir bewaken en beslissen wanneer er moet ingegrepen worden.

 • Verbetering stroomsnelheid vaststellen

  Aanbevelen en evalueren van de verbetering van het debiet; begrijpen en veilig uitvoeren van een zuurbehandeling of hydraulische fracturen.

 • Stroomsysteem voor putten ontwerpen

  Systemen ontwerpen/ontwikkelen die de bron helpen om te stromen; dompelpompen gebruiken.

 • Putresultaten rapporteren

  Resultaten goed documenteren en delen, op een transparantie manier; resultaten communiceren aan zakelijke partners, auditoren, samenwerkende teams en intern management.

 • Extractievoorstellen voorbereiden

  Gedetailleerde extractievoorstellen opstellen door de informatie over de ondergrond over de extractielocatie en instemming van de betrokken partners samenstellen.

Optionele kennis en vaardigheden

toezicht houden op putactiviteiten de putafwerking voor aardolieproductie ontwerpen

Source: Sisyphus ODB